Spoločnosť DQS ponúka rôzne služby v oblasti schvaľovania zdravotníckych pomôcok a certifikácie systémov riadenia v zdravotníctve. Vďaka našim kompetenciám, skúsenostiam a rozsahu služieb vám môžeme poskytnúť skutočnú konkurenčnú výhodu. Hodnota a dôvera v naše certifikáty sú pre nás a našich zákazníkov zásadné. Stojíme si za tým svojím záväzkom nestrannosti a nezávislosti pri výkone certifikačných činností.

ISO 13485

Norma ISO 13485:2016 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý má preukázať schopnosť organizácie poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby, ktoré konzistentne spĺňajú požiadavky zákazníkov aj platné regulačné predpisy.

Blog
iso-13485-dqs-a medical doctor standing in a laboratory taking notes
Loading...

Hodnota certifikácie ISO 13485 pre spoločnosti vyrábajúce zdravotnícke pomôcky

Blog
Doctor with advanced equipment in hospital ward.; Shutterstock ID 437274070; purchase_order:Kampagne
Loading...

5 prvkov normy ISO 13485, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti usilujúce sa o certifikáciu

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Certifikáty v oblasti zdravotnej starostlivosti

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

Blog
Doctor with advanced equipment in hospital ward.; Shutterstock ID 437274070; purchase_order:Kampagne
Loading...

Benefity certifikácie EÚ MDR o zdravotníckych pomôckach: Dostaňte sa na zahraničné trhy

Blog
Doctor with advanced equipment in hospital ward.; Shutterstock ID 437274070; purchase_order:Kampagne
Loading...

Súlad s EU MDR: Ako zabezpečiť, aby vaše zdravotnícke pomôcky spĺňali regulačné normy?

Blog
medical-product-home-dqs-shutterstock-1140786425.jpg
Loading...

Nariadenie o zdravotníckych pomôckach MDR (EÚ) 2017/745: 5 najčastejších otázok a odpovedí

Blog
medical-product-home-dqs-shutterstock-1140786425.jpg
Loading...

Nariadenie o zdravotníckych pomôckach MDR (EÚ) 2017/745: 5 najčastejších otázok a odpovedí

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Čo treba zvážiť pri predkladaní technickej dokumentácie

Blog
unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Odchod Veľkej Británie z EÚ a dôsledky pre trh so zdravotníckymi pomôckami

Blog
din-iso-13485-fuer-welche-kunden-dqs-ein mediziner arbeitet im labor
Loading...

Čo robiť s takzvanými "materiálnymi" zdravotníckymi pomôckami podľa MDR?

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Kedy je softvér zdravotníckou pomôckou podľa MDR?

Blog
interview-join-dqs-eine geschaeftsfrau macht sich notizen
Loading...

Neohlásené audity MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Blog
interview-join-dqs-eine geschaeftsfrau macht sich notizen
Loading...

Označenie CE: Poznámky k neohláseným auditom

Označenie CE

MDR (EU) 2017 / 745

Blog
Doctor with advanced equipment in hospital ward.; Shutterstock ID 437274070; purchase_order:Kampagne
Loading...

Súlad s EU MDR: Ako zabezpečiť, aby vaše zdravotnícke pomôcky spĺňali regulačné normy?

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
Loading...

Čo robiť s opakovane použiteľnými chirurgickými nástrojmi triedy "Ir" podľa MDR?

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Čo treba zvážiť pri predkladaní technickej dokumentácie

Blog
unparteilichkeit-ueber-uns-dqs-richterhammer auf holztisch mit waage und gesetzbuechern im hintergrund
Loading...

Odchod Veľkej Británie z EÚ a dôsledky pre trh so zdravotníckymi pomôckami

Blog
din-iso-13485-fuer-welche-kunden-dqs-ein mediziner arbeitet im labor
Loading...

Čo robiť s takzvanými "materiálnymi" zdravotníckymi pomôckami podľa MDR?

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Kedy je softvér zdravotníckou pomôckou podľa MDR?

Blog
interview-join-dqs-eine geschaeftsfrau macht sich notizen
Loading...

Neohlásené audity MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Blog
digitalisierung-explore-dqs-ein datendiagramm
Loading...

Sploštenie krivky? Od roku 2023 sa bude valiť veľká vlna certifikácií MDR pre notifikované orgány

Blog
interview-join-dqs-eine geschaeftsfrau macht sich notizen
Loading...

Označenie CE: Poznámky k neohláseným auditom

Blog
Loading...

Cenník štandardných poplatkov pre MDR

Primárne obalové materiály pre lieky

ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

MDSAP - Program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok

Program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP) ponúka možnosť preukázať súlad s regulačnými požiadavkami až piatich zúčastnených krajín prostredníctvom certifikačného procesu: Austrália, Brazília, Japonsko, Kanada a USA. Výhodou programu je nielen uznanie výsledkov pri registrácii zdravotníckych pomôcok, ale aj zníženie počtu kontrol na mieste zo strany zúčastnených orgánov.

Blog
Doctor holding red heart with key icon on virtual interface. Healthcare Secure concept. Open Secure
Loading...

5 faktorov, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na MDSAP audit

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu