Spoločnosť DQS ponúka rôzne služby v oblasti schvaľovania zdravotníckych pomôcok a certifikácie systémov riadenia v zdravotníctve. Vďaka našim kompetenciám, skúsenostiam a rozsahu služieb vám môžeme poskytnúť skutočnú konkurenčnú výhodu. Hodnota a dôvera v naše certifikáty sú pre nás a našich zákazníkov zásadné. Stojíme si za tým svojím záväzkom nestrannosti a nezávislosti pri výkone certifikačných činností.

ISO 13485

Norma ISO 13485:2016 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý má preukázať schopnosť organizácie poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby, ktoré konzistentne spĺňajú požiadavky zákazníkov aj platné regulačné predpisy.

Označenie CE

MDR (EU) 2017 / 745

Blog
Loading...

Označenie CE: Poznámky k neohláseným auditom

Blog
Loading...

Sploštenie krivky? Od roku 2023 sa bude valiť veľká vlna certifikácií MDR pre notifikované orgány

Blog
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Blog
Loading...

Neohlásené audity MED

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
Loading...

Prezentácie DQS MED

Primárne obalové materiály pre lieky

ISO 15378

Blog
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Blog
Loading...

Prezentácie DQS MED

Certifikáty v oblasti zdravotnej starostlivosti

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

MDSAP - Program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok

Program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP) ponúka možnosť preukázať súlad s regulačnými požiadavkami až piatich zúčastnených krajín prostredníctvom certifikačného procesu: Austrália, Brazília, Japonsko, Kanada a USA. Výhodou programu je nielen uznanie výsledkov pri registrácii zdravotníckych pomôcok, ale aj zníženie počtu kontrol na mieste zo strany zúčastnených orgánov.

Blog
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
Loading...

Prezentácie DQS MED