Spoločnosť DQS ponúka rôzne služby v oblasti schvaľovania zdravotníckych pomôcok a certifikácie systémov riadenia v zdravotníctve. Vďaka našim kompetenciám, skúsenostiam a rozsahu služieb vám môžeme poskytnúť skutočnú konkurenčnú výhodu. Hodnota a dôvera v naše certifikáty sú pre nás a našich zákazníkov zásadné. Stojíme si za tým svojím záväzkom nestrannosti a nezávislosti pri výkone certifikačných činností.

Primárne obalové materiály pre lieky

ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Certifikáty v oblasti zdravotnej starostlivosti

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Čo treba zvážiť pri predkladaní technickej dokumentácie

MDSAP - Program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok

Program jednotného auditu zdravotníckych pomôcok (MDSAP) ponúka možnosť preukázať súlad s regulačnými požiadavkami až piatich zúčastnených krajín prostredníctvom certifikačného procesu: Austrália, Brazília, Japonsko, Kanada a USA. Výhodou programu je nielen uznanie výsledkov pri registrácii zdravotníckych pomôcok, ale aj zníženie počtu kontrol na mieste zo strany zúčastnených orgánov.

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

ISO 13485

Norma ISO 13485:2016 definuje požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorý má preukázať schopnosť organizácie poskytovať zdravotnícke pomôcky a súvisiace služby, ktoré konzistentne spĺňajú požiadavky zákazníkov aj platné regulačné predpisy.

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen DQS Group

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Zmena certifikáčného orgánu

Označenie CE

MDR (EU) 2017 / 745

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kto sme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentácie DQS MED

Blog
Loading...

Čo robiť s opakovane použiteľnými chirurgickými nástrojmi triedy "Ir" podľa MDR?