Společnost DQS nabízí různé služby v oblasti schvalování zdravotnických prostředků a certifikace systémů řízení ve zdravotnictví. Díky našim kompetencím, zkušenostem a rozsahu služeb vám můžeme poskytnout skutečnou konkurenční výhodu. Hodnota našich certifikátů a důvěra v ně jsou pro nás i naše zákazníky zásadní. Stojíme si za tím svým závazkem nestrannosti a nezávislosti při výkonu certifikační činnosti.

MDSAP - Program jednotného auditu zdravotnických prostředků

Program jednotného auditu zdravotnických prostředků (MDSAP) nabízí možnost prokázat shodu s regulačními požadavky až pěti zúčastněných zemí prostřednictvím certifikačního procesu: Austrálie, Brazílie, Japonsko, Kanada a USA. Výhodou programu je nejen uznání výsledků při registraci zdravotnických prostředků, ale také snížení počtu kontrol na místě ze strany zúčastněných orgánů.

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentace DQS MED

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen skupiny DQS Group

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Změna certifikačního orgánu

ISO 13485

Norma ISO 13485:2016 definuje požadavky na systém managementu kvality, který má prokázat schopnost organizace poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které trvale splňují požadavky zákazníků i příslušných regulačních předpisů.

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kdo jsme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen skupiny DQS Group

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Změna certifikačního orgánu

Certifikace v oblasti zdravotní péče

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kdo jsme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentace DQS MED

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Co je třeba zvážit při předkládání technické dokumentace

Označení CE

MDR (EU) 2017 / 745

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kdo jsme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentace DQS MED

Blog
Loading...

Co dělat s opakovaně použitelnými chirurgickými nástroji třídy "Ir" podle MDR?

Primární obalové materiály pro léčivé přípravky

ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Kdo jsme - DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Prezentace DQS MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Změna certifikačního orgánu