Společnost DQS nabízí různé služby v oblasti schvalování zdravotnických prostředků a certifikace systémů řízení ve zdravotnictví. Díky našim kompetencím, zkušenostem a rozsahu služeb vám můžeme poskytnout skutečnou konkurenční výhodu. Hodnota našich certifikátů a důvěra v ně jsou pro nás i naše zákazníky zásadní. Stojíme si za tím svým závazkem nestrannosti a nezávislosti při výkonu certifikační činnosti.

Primární obalové materiály pro léčivé přípravky

ISO 15378

Blog
Loading...

Změna certifikačního orgánu

Blog
Loading...

Prezentace DQS MED

Certifikace v oblasti zdravotní péče

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

ISO 13485

Norma ISO 13485:2016 definuje požadavky na systém managementu kvality, který má prokázat schopnost organizace poskytovat zdravotnické prostředky a související služby, které trvale splňují požadavky zákazníků i příslušných regulačních předpisů.

Označení CE

MDR (EU) 2017 / 745

Blog
Loading...

Označení CE: Poznámky k provádění neohlášených auditů

Blog
Loading...

Zploštění křivky? Od roku 2023 se bude valit velká vlna certifikací MDR pro notifikované osoby.

Blog
Loading...

Změna certifikačního orgánu

Blog
Loading...

Neohlášené audity MED

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen skupiny DQS Group

Blog
Loading...

Prezentace DQS MED

MDSAP - Program jednotného auditu zdravotnických prostředků

Program jednotného auditu zdravotnických prostředků (MDSAP) nabízí možnost prokázat shodu s regulačními požadavky až pěti zúčastněných zemí prostřednictvím certifikačního procesu: Austrálie, Brazílie, Japonsko, Kanada a USA. Výhodou programu je nejen uznání výsledků při registraci zdravotnických prostředků, ale také snížení počtu kontrol na místě ze strany zúčastněných orgánů.

Blog
Loading...

Změna certifikačního orgánu

Blog
Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte
Loading...

DQS Medizinprodukte GmbH, člen skupiny DQS Group

Blog
Loading...

Prezentace DQS MED