Naše vedenie

Vďaka spoľahlivým, transparentným a digitálne podporovaným procesom znižujeme námahu našich zákazníkov a vytvárame bezproblémovú skúsenosť a zmysluplnú pridanú hodnotu počas celého procesu auditu. Spolu s našimi zamestnancami a audítormi v približne 60 krajinách vyvíjame inovatívne riešenia a digitálne nástroje, aby sme našim zákazníkom uľahčili prácu bez toho, aby sme znížili kvalitu certifikácie. Našim zákazníkom ponúkame zážitok eureka momentov, a to tak v procese auditu, ako aj vo výsledku.
DQS Holding
Loading...
Ingo M. Rübenach
Výkonný riaditeľ a generálny riaditeľ
Zodpovedá najmä za obchodné oblasti, digitalizáciu a CX, financie a riadenie ľudí v skupine DQS, kde spolu so svojimi tímami vytvára základy pre udržateľný rast pomocou inovatívnych a digitálnych riešení.
DQS Holding
Loading...
Michael Drechsel
Výkonný riaditeľ
Zodpovedá za oblasti súvisiace s certifikáciou a akreditáciou skupiny DQS, najmä za riadenie audítorov a podnikový systém riadenia, ako aj za udržateľnosť. Spolu so svojimi tímami zabezpečuje celosvetový súlad s medzinárodnými certifikačnými a akreditačnými požiadavkami, čím garantuje kvalitu a kompetentnosť našich audítorov, ktorí zabezpečujú náš rast.

Centrum excelentnosti

V našich troch globálnych centrách excelentnosti sústreďujeme naše kompetencie do rúk odborníkov na potraviny a udržateľnosť, zdravotnícke pomôcky a bezpečnosť IT.
Loading...
Guido Eggers
Centrum excelentnosti pre potraviny a udržateľnosť
V týchto dvoch segmentoch vás naši odborníci z DQS CFS budú sprevádzať na ceste k auditom a hodnoteniam súvisiacim s témami udržateľnosti a potravín.
Ms Uhlemann
Loading...
Sigrid Uhlemann
Centrum excelentnosti pre zdravotnícke pomôcky
Tu sústredíme naše najväčšie odborné znalosti v oblasti certifikácie a notifikácie systémov riadenia a výrobkov pre zdravotnícky priemysel.
Loading...
Christian Gerling
Centrum excelentnosti pre IT bezpečnosť a informačnú bezpečnosť
V záujme bezpečnosti našich zákazníkov ponúka spoločnosť DQS GmbH certifikačné produkty v oblasti IT bezpečnosti a štandardov bezpečnosti údajov.