Náš úspech je založený na našich vysokokvalifikovaných a skúsených audítoroch. Absolvovali odborné školenie a/alebo získali vysokoškolský titul, majú rozsiahle skúsenosti s technikami riadenia a systémami riadenia a preukázateľné praktické skúsenosti v rôznych odvetviach, ktoré auditujú.

Je pre nás dôležité prideľovať odborníkov a manažérov s praktickými skúsenosťami v oblasti auditu.

Na vymenovanie za audítora v spoločnosti DQS je potrebné splniť určité podmienky. V závislosti od pravidiel a predpisov sú to predovšetkým vzdelanie audítora a odborné vzdelanie a skúsenosti v riadiacej funkcii.

Chcete sa pripojiť k dynamickému tímu audítorov a ďalej rozširovať úspech spoločnosti DQS?