Našim cieľom je poskytovať čitateľom najnovšie informácie o vývoji na medzinárodných trhoch v oblasti systémov riadenia a auditu. Ak chcete byť informovaní o novinkách v normách, požiadavkách odvetvia alebo súvisiacich službách, alebo ak máte záujem dozvedieť sa od našich zahraničných zákazníkov o ich skúsenostiach s kanceláriami, audítormi a odborníkmi DQS Group, zadajte sem svoju e-mailovú adresu: