Težimo da našim čitaocima pružimo najnovija dostignuća na međunarodnim tržištima za sistem upravljanja i audite. Ako želite biti u toku s novim razvojem u standardima, zahtjevima industrije ili srodnim uslugama, ili ako ste zainteresirani da čujete od naših međunarodnih kupaca o njihovim iskustvima, auditorima i stručnjacima DQS Grupe, molimo unesite svoju e-mail adresu ovdje: