qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS pruža transparentnost i kontrolu nad statusom vašeg procesa certifikacije na svakoj lokaciji. Modul za izvještavanje prikazuje ovlaštenim korisnicima pojedinačni status audita na odabranim lokacijama sa samo nekoliko klikova. Primajte ažuriranja statusa audita, informacije o vašim DQS auditorima i opcije za kontakt sa korisničkom službom.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Audit menadžer

Inovativni alat za obradu audita

Sa Audit menadžerom, DQS Grupa nudi našim kupcima i auditorima širom svijeta inovativni, web-bazirani alat za audit za jednostavnu i zajedničku obradu audita - od planiranja i pripreme audita do stvarnog audita i praćenja, npr. upravljanje korektivnim akcijama.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Udaljeni auditi

Pandemija Corone i digitalizacija: dva faktora koja su utrla put da se udaljeni auditi do sada smatraju već uspostavljenom metodom audita. Steknite ideju o tome kako možete koristiti udaljene audite u svoju korist danas.