qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

MyDQS

MyDQS ger transparens och kontroll över statusen för din certifieringsprocess på varje plats. Rapporteringsmodulen visar auktoriserade användare den individuella statusen för revisioner på utvalda platser med bara några få klick. Få statusuppdateringar om revisioner, information om dina DQS-revisorer och kontaktalternativ för kundtjänst.

digital-experience-about-dqs-interaktion mit einem tablet
Loading...

Audit Manager

Det innovativa verktyget för revisionsbehandling

Med Audit Manager erbjuder DQS Group våra kunder och revisorer över hela världen ett innovativt, webbaserat revisionsverktyg för enkel och gemensam revisionshantering - från planering och revisionsförberedelser till själva revisionen och uppföljning, t.ex. hantering av korrigerande åtgärder.

remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Remote Audits

Coronapandemi och digitalisering: Två faktorer som har banat väg för att distansrevisioner numera kan betraktas som en etablerad revisionsmetod. Få en uppfattning om hur du kan använda fjärrrevisioner till din fördel redan idag.