Viktigt meddelande för mottagandet av ditt IQNET-certifikat

Från och med den1 maj 2021 kommer IQNet-certifikat att utfärdas via direkt nedladdning för kunden från IQNet-databasen och inte längre av DQS.

För att identifiera ditt certifikat krävs att du anger en specifik länkkombination.

Vänligen gå tillväga på följande sätt:

Kopiera och klistra in:https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Ersätt den fetstilade sista delen av följande länk med ditt referensnummer, ett bindestreck och lämplig förkortning av DQS produkt-ID. Använd inga blanksteg.
Till exempel: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Vi har sammanställt en översikt över förkortningarna för produkt-ID för dig enligt följande:

Standard: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Standard: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Standard: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Standard: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Standard: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Standard: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Standard: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Standard: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Standard: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Standard: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Standard: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Länken kommer att vara tillgänglig en dag efter det att respektive DQS-certifikat och kunduppgifter har registrerats i vår företagsdatabas. De befintliga IQNet-certifikat som redan utfärdats av DQS finns kvar i DQS-databasen. Vi kommer dock inte att lägga till några nya IQNet-certifikat i vår databas efter den 1 maj 2021.

En sista notering: I framtiden kommer IQNet-certifikaten inte längre att vara försedda med DQS verkställande direktörs underskrift.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta din DQS-kundtjänstmedarbetare.