Σημαντική ειδοποίηση για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας IQNET

Από την1η Μαΐου 2021, τα πιστοποιητικά IQNet θα εκδίδονται μέσω άμεσης λήψης από τον πελάτη από τη βάση δεδομένων IQNet και όχι πλέον από την DQS.

Για την αναγνώριση του πιστοποιητικού σας απαιτείται η εισαγωγή ενός συγκεκριμένου συνδυασμού συνδέσμων.

Παρακαλείστε να προχωρήσετε ως εξής:

Παρακαλούμε αντιγράψτε και επικολλήστε:https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Αντικαταστήστε το έντονο, τελευταίο μέρος του ακόλουθου συνδέσμου με τον αριθμό αναφοράς σας, μια παύλα και την κατάλληλη συντομογραφία του αναγνωριστικού προϊόντος της DQS. Μην χρησιμοποιείτε κενά.
Για παράδειγμα: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Συγκεντρώσαμε για εσάς μια επισκόπηση των συντομογραφιών των αναγνωριστικών προϊόντων ως εξής:

Πρότυπο: DQSProductID: qm15

Πρότυπο: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Πρότυπο: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Πρότυπο: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Πρότυπο: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Πρότυπο: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Πρότυπο: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Πρότυπο: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Πρότυπο: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Πρότυπο: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Πρότυπο: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος μία ημέρα μετά την καταχώριση του αντίστοιχου πιστοποιητικού DQS και των στοιχείων του πελάτη στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας. Τα υπάρχοντα πιστοποιητικά IQNet που έχουν ήδη εκδοθεί από την DQS παραμένουν στη βάση δεδομένων της DQS. Ωστόσο, δεν θα προσθέσουμε νέα πιστοποιητικά IQNet στη βάση δεδομένων μας μετά την 1η Μαΐου 2021.

Μια τελευταία σημείωση: στο μέλλον, τα πιστοποιητικά IQNet δεν θα φέρουν πλέον την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου της DQS.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον επαγγελματία εξυπηρέτησης πελατών της DQS.