Η ηγεσία μας

Με αξιόπιστες, διαφανείς και ψηφιακά υποστηριζόμενες διαδικασίες, μειώνουμε την προσπάθεια των πελατών μας και δημιουργούμε μια απρόσκοπτη εμπειρία και ουσιαστική προστιθέμενη αξία καθ' όλη τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας. Μαζί με τους υπαλλήλους και τους ελεγκτές μας σε περίπου 60 χώρες αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις και ψηφιακά εργαλεία για να διευκολύνουμε το έργο των πελατών μας χωρίς να μειώνουμε την ποιότητα της πιστοποίησής μας. Προσφέρουμε στους πελάτες μας θετικές εμπειρίες, τόσο κατά τη διαδικασία του ελέγχου όσο και στο αποτέλεσμα. 
DQS Holding
Loading...
Ingo M. Rübenach
Managing Director and CEO
Responsible mainly for the commercial areas, digitalization & CX, finance and people management in DQS Group where he and his teams create the foundations for sustainable growth with innovative and digital solutions.
DQS Holding
Loading...
Michael Drechsel
Managing Director
Responsible for the certification and accreditation-related areas of DQS Group, especially auditor management and the corporate management system, as well as sustainability. Together with his teams, he ensures worldwide compliance with international certification and accreditation requirements, thus guaranteeing the quality and competence of our auditors that ensure our growth.

Κέντρο Αριστείας

Συγκεντρώνουμε τις αρμοδιότητές μας στα χέρια των εμπειρογνωμόνων μας για τα τρόφιμα και τη βιωσιμότητα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την ασφάλεια της πληροφορικής στα τρία παγκόσμια Κέντρα Αριστείας μας.
Loading...
Guido Eggers
Κέντρο Αριστείας Τροφίμων & Αειφορίας
Σε αυτά τα δύο τμήματα, οι εμπειρογνώμονες της DQS CFS θα σας συνοδεύσουν στην πορεία σας προς τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας και τροφίμων.
Wasserspuren auf einem Blatt
Loading...
Sigrid Uhlemann
Κέντρο Αριστείας για Ιατρικά Προϊόντα
Εδώ συγκεντρώνουμε τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία μας στην πιστοποίηση και την κοινοποίηση συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων για την ιατρική βιομηχανία.
Loading...
Markus Bleher
Κέντρο Αριστείας Ασφάλειας Πληροφορικής & Ασφάλειας Δεδομένων
Για την ασφάλεια των πελατών μας, η DQS GmbH προσφέρει προϊόντα πιστοποίησης στον τομέα της ασφάλειας πληροφορικής και των προτύπων ασφάλειας δεδομένων.