Важна информация за получаване на вашия IQNET сертификат

От 1 май 2021 г. сертификатите IQNet вече не се издават от DQS, а клиентите могат да ги изтеглят директно от базата данни на IQNet.

Идентифицирането на вашия сертификат изисква въвеждане на специфична комбинация от връзки.

Моля, процедирайте по следния начин:

Моля, копирайте: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Заменете последната част с удебеления шрифт от линка с Вашия референтен номер, тире и съответния код на идентификатора на продукта на DQS. Моля, не използвайте интервали.
Например: https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

По-долу преглед на кодовете на продуктовите идентификатори:

Стандарт: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Стандарт: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Стандарт: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Стандарт: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Стандарт: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Стандарт: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Стандарт: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Стандарт: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Стандарт: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Стандарт: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Стандарт: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Връзката ще бъде достъпна един ден след регистрирането на съответния сертификат на DQS и данните на клиента в нашата корпоративна бата данни. Съществуващите IQNet сертификати, които вече са издадени от DQS, остават в базата данни на DQS. След 1 май 2021 г. обаче не се добавят нови сертификати IQNet в нашата база данни.

Една последна забележка: Сертификатите IQNet вече не носят подписа на управляващия директор на DQS.

Ако имате някакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с вашия специалист по обслужване на клиенти на DQS.