Važna obavijest za primitak IQNet certifikata

Od 1. svibnja 2021. godine korisnici će IQNet certifikate preuzimati izravno iz IQNet baze podataka, tj. više ih neće dobivati od DQS-a.

Molimo slijedite sljedeće upute:

Kopirajte i zalijepite: 

https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/DQSreferenceno-DQSProductID

Zamijenite podebljani, zadnji dio sljedeće poveznice svojim referentnim brojem, crticom i odgovarajućom kraticom oznake proizvoda DQS-a  (DQSProductID). Ne koristite razmake.
Na primjer: 

https://database.iqnet-certification.com/certificate/dqshol/506006-qm15

Za vas smo sastavili pregled kratica za oznake proizvoda DQS-a (DQSProductID) kako slijedi:

Norma: ISO 9001:2015 ⇒ DQSProductID: qm15

Norma: ISO 14001:2015 ⇒ DQSProductID: um15

Norma: ISO 50001:2018 ⇒ DQSProductID: emst18

Norma: ISO 45001:2018 ⇒ DQSProductID: ohs18

Norma: ISO/IEC 27001:2013 ⇒ DQSProductID: isms13

Norma: ISO/IEC 27001:2017 ⇒ DQSProductID: isms17

Norma: ISO/IEC 20000-1 ⇒ DQSProductID: sms11

Norma: ISO/IEC 20000-1:2018 ⇒ DQSProductID: sms18

Norma: ISO 37001:2016 ⇒ DQSProductID: abms

Norma: ISO 22000:2018 ⇒ DQSProductID: fsms2018

Norma: ISO 28000:2007 ⇒ DQSProductID: smsc

Poveznica će biti dostupna jedan dan nakon registracije odgovarajućeg DQS certifikata i podataka o klijentima u bazi podataka naše tvrtke. Postojeći IQNet certifikati koje je već izdao DQS ostaju u DQS bazi podataka. Međutim, nećemo dodati nove IQNet certifikate u našu bazu podataka nakon 1. svibnja 2021. godine.

Posljednja napomena: u budućnosti IQNet certifikati više neće imati potpis direktora DQS-a.

Ako imate bilo kakvih pitanja, ne ustručavajte se kontaktirati DQS korisničku podršku.