Compliance Due Diligence
Loading...

Obavijesti za DQS GmbH

Organizacije s certificiranim sustavom upravljanja obvezne su prijaviti ozbiljne nesreće, incidente i ozbiljne zakonske povrede DQS-u bez zahtjeva i bez odlaganja. Kao akreditirano certifikacijsko tijelo, DQS je dužan ocijeniti prijavu i moguće korelacije sa sustavom upravljanja te odlučiti o daljnjem tijeku djelovanja.

Compliance Due Diligence
Loading...

Obavijesti za DQS CFS GmbH

Brojni sustavi certificiranja trenutno zahtijevaju izravne informacije certifikacijskog tijela u slučaju povlačenja proizvoda. To je već ugovorno propisano u Posebnim uvjetima za ocjenjivanje certifikacija sustava upravljanja i certifikacija proizvoda kao i u DIN EN ISO/IEC 17021 i DIN EN ISO/IEC 17065.

Stoga, molimo vas da nas odmah obavijestite o bilo kakvom povlačenju proizvoda koristeći kontakt obrazac u nastavku. Tada ćemo stupiti u kontakt s vama. Sve informacije će se naravno tretirati povjerljivo.