Compliance Due Diligence
Loading...

Oznámení pro DQS GmbH

Organizace s certifikovaným systémem řízení jsou povinny hlásit závažné nehody, incidenty a závažná porušení právních předpisů DQS bez vyžádání a bezodkladně. DQS jako akreditovaný certifikační orgán je povinen hlášení a případné korelace se systémem řízení vyhodnotit a rozhodnout o dalším postupu.

Compliance Due Diligence
Loading...

Oznámení společnosti DQS CFS GmbH

Řada certifikačních systémů v současné době vyžaduje přímé informování certifikačního orgánu v případě stažení výrobku z trhu. To je již smluvně stanoveno ve Zvláštních podmínkách pro posuzování certifikace systému managementu a certifikace výrobků a také v normách DIN EN ISO/IEC 17021 a DIN EN ISO/IEC 17065.

Proto nás prosím neprodleně informujte o jakémkoli stažení výrobku z trhu prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře. Poté se s vámi spojíme. Všechny informace budou samozřejmě považovány za důvěrné.