Proces podávání stížností a odvolání DQS


Naším cílem jako společnosti orientované na zákazníka je neustále poskytovat co nejlepší služby. Proto je pro nás důležité vědět, jak nás vnímají naši zákazníci a potenciální zákazníci. Těšíme se proto na vaši zpětnou vazbu, a to i v případě, že vaše očekávání nebyla naplněna. Okamžitě vás budeme kontaktovat a pokusíme se najít řešení.

Stížnost je vyjádření nespokojenosti, jiné než odvolání, jakoukoli zainteresovanou stranou vůči DQS, týkající se certifikačních činností DQS, jejích zaměstnanců, zástupců a auditorů nebo jejích certifikovaných zákazníků DQS, kdy se výslovně nebo implicitně očekává formální odpověď.

Odvolání je definováno jako žádost klienta DQS o přehodnocení rozhodnutí o certifikaci. O odvolání rozhoduje samostatný nestranný technický kontrolor (nejlépe příslušný vedoucí programu), který se nepodílí na provádění auditu ani na původním rozhodnutí.  Před rozhodnutím je konzultováno odpovědné vedení akreditovaného subjektu DQS. Tento proces nemá vliv na řízení neshod ani na lhůty pro zrušení platnosti certifikátu.

Předkládání, šetření a rozhodování o stížnostech nebo odvoláních nesmí vést k žádným diskriminačním opatřením vůči stěžovateli nebo odvolateli. 

Chcete-li podat stížnosti nebo odvolání u oznámeného subjektu DQS Medizinprodukte GmbH, zašlete laskavě své obavy na adresu beschwerde@dqs-med.de. Popis naleznete níže ve spodní části stránky. Neprodleně vás budeme kontaktovat a vyvine se maximální úsilí k nalezení řešení. Všechny ostatní stížnosti nebo odvolání pro jakýkoli jiný subjekt se zadávají níže.

Pokud však chcete nahlásit porušení našich zásad, hodnot, etického kodexu nebo jakéhokoli zákona ze strany auditorů nebo zaměstnanců DQS, přejděte na adresu https://www.dqsglobal.com/intl/contact/violation.

Loading...