A DQS panaszkezelési folyamata

Ügyfélközpontú vállalatként célunk, hogy folyamatosan a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Ezért fontos számunkra, hogy tudjuk, hogyan vélekednek rólunk ügyfeleink és érdeklődőink. Ezért várjuk visszajelzéseit, még akkor is, ha elvárásai nem teljesültek. Azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és megpróbálunk megoldást találni.

A panasz a DQS, annak munkatársai, képviselői és auditorai vagy a tanúsított DQS-ügyfelek tanúsítási tevékenységével kapcsolatos, a fellebbezéstől eltérő elégedetlenség kifejezése bármely érdekelt fél részéről a DQS felé, ahol kifejezetten vagy hallgatólagosan hivatalos választ várnak.

Fellebbezésnek minősül a DQS ügyfele által benyújtott, a tanúsítási döntés felülvizsgálatára irányuló kérelem. A fellebbezésekről egy különálló, pártatlan műszaki ellenőr (lehetőleg az adott programvezető) dönt, aki nem vesz részt sem az audit lebonyolításában, sem az eredeti döntésben.  A döntéshozatal előtt konzultálni kell az akkreditált DQS-szervezet felelős vezetőségével. Az eljárás nem befolyásolja a nem megfelelőség kezelésének vagy a tanúsítvány visszavonásának határidejét.

A panaszok vagy fellebbezések benyújtása, kivizsgálása és az azokkal kapcsolatos döntés nem vezethet a panaszos vagy fellebbező hátrányos megkülönböztetéséhez.

A DQS Medizinprodukte GmbH bejelentett szervezethez benyújtott panaszok vagy fellebbezések benyújtásához kérjük, küldje el panaszát vagy fellebbezését a beschwerde@dqs-med.de e-mail címre. A leírást az oldal alján találja. Azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és mindent megteszünk a megoldás érdekében. Minden egyéb, más szervre vonatkozó panaszt vagy fellebbezést az alábbiakban kell megadnia.

Ha azonban a DQS auditorai vagy alkalmazottai által a DQS szabályzatainak, értékeinek, etikai kódexének vagy bármely törvénynek a megsértését szeretné bejelenteni, kérjük, keresse fel a https://www.dqsglobal.com/hu-hu/kapcsolat/szabalysertesi-urlap oldalt.

Panaszkezelési folyamat - DQS Holding

Loading...

Panaszkezelési folyamat - DQS GmbH

Loading...

Panaszkezelési folyamat - DQS CFS GmbH

Loading...

Panaszok / fellebbezések - DQS Medizinprodukte GmbH


Mi, mint tanúsító szervezet / bejelentett szervezet, nyitottak vagyunk a panaszokra (ISO/IEC 17021-1:2015 4.7 fejezet) és felelősen kezeljük azokat (ISO/IEC 17021-1:2015 9.7.1 és 9.8.1 fejezet). A panasz benyújtása, kivizsgálása és elbírálása, illetve a tanúsítási döntéssel szembeni fellebbezés nem sérti a panaszost (ISO/IEC 17021-1:2015 9.7.3. fejezet és 9.8.2. fejezet). A panaszt vagy fellebbezést német vagy angol nyelven lehet benyújtani, elektronikusan rögzítik, egyértelműen megjelölik és a feldolgozás menetét rögzítik.

A feldolgozás eljárási lépései (Az ügy feldolgozása egyaránt vonatkozik a panaszokra és a fellebbezésekre):

1. Küldje be (e-mailben a beschwerde@dqs-med.de címre, vagy forduljon az account manageréhez).
2. Ügyét belsőleg regisztráljuk és egyedi ügyszámmal azonosítjuk, az ügyszámmal együtt visszaigazolást kap a beérkezésről, amelyet a további kommunikációban mindig a tárgysorba kell beírnia.
3. A függetlenséget és semlegességet az biztosítja, hogy az eljárásba bevont munkatársakat nem vonjuk be az eljárásról szóló döntésbe.
4. Az ügyet és a csatolt bizonyítékokat elemzik, és a felek írásban teszik meg észrevételeiket és indoklásaikat. Szükség esetén további információkat kérnek a döntéshozatali folyamathoz. 

5. Az elemzést követően döntés születik a további intézkedésekről, beleértve az esetleges korrekciókat és korrekciós intézkedéseket, valamint a belső fejlesztés lehetséges intézkedéseit.
6. Végül üzenetet fog kapni, illetve a folyamat eredményét.

Ha további részletes kérdései vannak a folyamattal kapcsolatban, kérjük, tegye fel azokat az ügye feldolgozása során. Szívesen válaszolunk azokra.