Quy trình khiếu nại và kháng nghị của DQS

Là một công ty định hướng khách hàng, mục tiêu của chúng tôi là liên tục cung cấp tới khách hàng dịch vụ tốt nhất có thể. Do đó, cách nhìn nhận của Quý khách hàng đối với DQS luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được đánh giá của bạn về DQS, ngay cả khi kỳ vọng của bạn không được đáp ứng. Khi đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức và cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho bạn.

Khiếu nại là biểu hiện của sự không hài lòng, bên cạnh kháng nghị, của bất kỳ bên liên quan nào đối với DQS, về các hoạt động chứng nhận, đội ngũ nhân viên, người đại diện và đội ngũ đánh giá viên của DQS hoặc khách hàng được chứng nhận bởi DQS, trong đó mong đợi phản hồi chính thức một cách rõ ràng hoặc ngầm định.

Kháng nghị được định nghĩa là yêu cầu của khách hàng DQS về việc xem xét lại quyết định chứng nhận. Kháng nghị được xử lý bởi một người đánh giá kỹ thuật khách quan riêng biệt (tốt nhất là người quản lý chương trình tương ứng) và không liên quan đến việc tiến hành đánh giá cũng như ra quyết định ban đầu. Trước khi ra quyết định, phải tham khảo ý kiến của lãnh đạo có trách nhiệm của đơn vị DQS được công nhận. Quá trình này không được ảnh hưởng đến quản lý sự không phù hợp hoặc các mốc thời gian hủy bỏ chứng nhận.

Việc đệ trình, điều tra và ra quyết định đối với khiếu nại, kháng nghị không dẫn đến bất kỳ hành động phân biệt đối xử nào đối với người khiếu nại, kháng nghị.

Để nộp bất kỳ khiếu nại hoặc kháng nghị nào với cơ quan công nhận DQS Medizinprodukte GmbH, vui lòng gửi email những về những lo ngại của bạn tới beschwerde@dqs-med.de. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn mô tả cách thực hiện ở cuối trang. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức và cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp. Tất cả các khiếu nại hoặc kháng nghị khác cho bất kỳ đối tượng nào khác sẽ được gửi từ mẫu bên dưới.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn báo cáo hành vi vi phạm của đánh giá viên hoặc nhân viên của DQS đối với Chính sách, Giá trị, Quy tắc Đạo đức của DQS hoặc bất kỳ điều luật nào, vui lòng truy cập https://www.dqsglobal.com/vi-vn/lien-lac/vi-pham

Quy trình xử lý khiếu nại của DQS Holding

Loading...

Quy trình xử lý khiếu nại của DQS GmbH

Loading...

Quy trình xử lý khiếu nại của DQS CFS GmbH

Loading...

Khiếu nại/ Kháng nghị - DQS Medizinprodukte GmbH

 

Chúng tôi với tư cách là tổ chức chứng nhận/ tổ chức được thông báo sẵn sàng tiếp nhận các khiếu nại (ISO/IEC 17021-1:2015 Chương 4.7) và xử lý chúng một cách có trách nhiệm (ISO/IEC 17021-1:2015 Chương 9.7.1 và 9.8.1). Việc nộp đơn, điều tra và xét xử khiếu nại hoặc kháng nghị đối với quyết định chứng nhận không gây ảnh hưởng đến người khiếu nại (ISO/IEC 17021-1:2015 Chương 9.7.3 và Chương 9.8.2). Có thể gửi khiếu nại hoặc kháng nghị bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh, được lưu trữ điện tử, được đánh dấu rõ ràng và quá trình xử lý được ghi lại.


Các bước thủ tục xử lý (Việc xử lý vụ việc áp dụng như nhau đối với khiếu nại và kháng nghị):

1. Gửi khiếu nại/ kháng nghị (qua email tới beschwerde@dqs-med.de hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn).
2. Trường hợp của bạn sẽ được đăng ký nội bộ và được xác định bằng một mã số duy nhất, bạn sẽ nhận được xác nhận đã nhận được mã số khiếu nại/ kháng nghị, mã số này phải luôn được đưa vào dòng chủ đề trong quá trình liên lạc sau này.
3. Tính độc lập và trung lập được đảm bảo bằng cách không đưa những người tham gia vào quy trình vào quyết định về quy trình.
4. Vụ việc và các chứng cứ kèm theo sẽ được phân tích, các bên sẽ đưa ra nhận xét và biện minh bằng văn bản. Nếu cần, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin cho quá trình ra quyết định.
5. Sau khi phân tích, một quyết định được đưa ra về hành động tiếp theo, bao gồm các biện pháp khắc phục và sửa chữa có thể có, cũng như các biện pháp có thể để cải thiện nội bộ.
6. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được thông báo và kết quả khiếu nại/ kháng nghị của bạn.

 

Nếu bạn có thêm câu hỏi chi tiết về quy trình, vui lòng hỏi họ trong quá trình xử lý trường hợp của bạn. Chúng tôi luôn sẵn lòng khi giải đáp những câu hỏi của bạn.