weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Sự công nhận của DQS trên toàn cầu và địa phương

Chúng tôi hiểu uy tín là tài sản cao nhất của chúng tôi. Là một tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi giúp thiết lập niềm tin giữa mọi người và các tổ chức.Dựa trên các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, Tập đoàn DQS cung cấp hơn 200 chương trình chứng nhận và dịch vụ đánh giá được công nhận, ủy quyền hoặc thông báo. Các thành viên trong DQS Group nắm giữ các công nhận quốc tế như DAkkS, ANAB, v.v. - tất cả đều phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Chứng nhận và Thông báo DQS trong lĩnh vực y tế

zertifizierungsregel-dqs-eine geschaeftsperson im anzug tippt auf einem laptop
Loading...

Quy định về Đánh giá và Chứng nhận của DQS

Các Quy định về Đánh giá và Chứng nhận của DQS áp dụng cho tất cả các dịch vụ đánh giá và chứng nhận được cung cấp và cung cấp cho khách hàng của DQS Group quốc tế, bao gồm các công ty con và đối tác của tập đoàn.

zertifikatslogo-dqs-mit holzkloetzen wird das wort logo abgebildet umkreist von puzzleteilen
Loading...

Logo Chứng nhận