Quản lý chất lượng là việc quản lý và điều hành một tổ chức với trọng tâm rõ ràng là "chất lượng". Mục đích là thiết kế và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng mong muốn và mong đợi của khách hàng. Quản lý chất lượng giúp tăng sự hài lòng của khách hàng, chinh phục khách hàng mới và tăng khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng - Hiệu quả để Thành công

Quản lý chất lượng chuyên nghiệp không có nghĩa là chỉ tạo ấn tượng tốt với bên ngoài. Thay vào đó, đó là việc quản lý và cải tiến liên tục kết quả thực hiện của chính bạn - cả bên trong lẫn bên ngoài.

Quản lý chất lượng hiệu quả (QM - Quality Management) giúp bạn đánh giá thực tế tiềm năng của tổ chức và giảm thiểu chi phí phát sinh. Chỉ khi bạn thành công trong việc trở nên “tốt hơn” so với đối thủ cạnh tranh, bạn mới đảm bảo cho sự thành công của tổ chức trong tương lai. Đây chính là điểm khác biệt nhỏ nhưng cần thiết khi đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng. Bởi vì có một điều chắc chắn: mặc dù sửa chữa sai lầm là điều tốt, nhưng theo quan điểm kinh tế, tốt hơn hết là bạn không nên phạm lỗi ngay từ đầu.

Nội dung
 • Ai cần quản lý chất lượng?
 • Tầm quan trọng của quản lý chất lượng là gì?
 • Các mục tiêu của quản lý chất lượng là gì?
 • Quản lý chất lượng - Lợi thế cho Doanh nghiệp là gì?
 • Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các nhiệm vụ của quản lý chất lượng là gì?

Ai cần quản lý chất lượng?

Mọi tổ chức muốn thành công trong tương lai đều phụ thuộc vào quản lý chất lượng theo một cách nào đó, bất kể ngành nghề hay quy mô của họ. Quản lý chất lượng có hệ thống (QM) giúp bạn thực hiện các mục tiêu và biện pháp một cách hiệu quả và hiệu quả. Một tác dụng phụ tích cực là bạn phát triển sự hiểu biết toàn diện về chất lượng thông qua quản lý chất lượng theo mục tiêu. Bạn hiểu khách hàng của mình hơn, bạn liên tục cải thiện phạm vi dịch vụ mà bạn cung cấp và do đó bạn bảo vệ khả năng cạnh tranh của mình trong dài hạn.

Thuật ngữ chất lượng đã có từ hàng nghìn năm trước và tương đối trừu tượng. Với sự ra đời của "tiêu chuẩn khái niệm" quốc tế ISO 9000, thuật ngữ này đã trở nên hữu hình hơn đối với các công ty. Nó tạo cơ sở cho việc hiểu đúng và thực hiện tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 và định nghĩa quản lý chất lượng là: "các hoạt động phối hợp để quản lý và kiểm soát một tổ chức liên quan đến chất lượng".

Quan trọng hàng đầu đối với quản lý chất lượng là các yêu cầu tiêu chuẩn có trong tiêu chuẩn ISO 9001. Họ cung cấp cho các công ty các tiêu chuẩn chính xác để đánh giá nỗ lực của họ về chất lượng. ISO 9004 cung cấp các hướng dẫn để nâng cao khả năng đạt được thành công bền vững của một tổ chức.

CÁC LOẠI TIÊU CHUẨN ISO 9000ffISO 9000:2015 -11: Hệ thống quản lý chất lượng - Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng.ISO 9001:2015 -11: Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu.ISO 9004:2018 -08: Quản lý chất lượng - Chất lượng của một tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững.

Quản lý chất lượng liên tục và toàn diện làm giảm mức độ phức tạp của các quy trình kinh doanh của bạn. Cơ hội, rủi ro và mối quan hệ giữa các bên trở nên minh bạch hơn theo cách này. Việc quản lý chất lượng càng được thực hiện chính xác, bạn càng nắm vững các yếu tố kỹ thuật, tổ chức và con người có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Điều này cho phép bạn xác định và đáp ứng một cách có hệ thống các kỳ vọng của tất cả các bên quan tâm bên trong và bên ngoài. Và với chiến lược quản lý đúng đắn và thông tin liên lạc rõ ràng, danh tiếng của tổ chức bạn cũng sẽ được cải thiện. Điều này có nghĩa là quản lý chất lượng có hệ thống trực tiếp giúp bạn đảm bảo khả năng cạnh tranh của mình.

Ý nghĩa của Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng là một nhiệm vụ quản lý quan trọng, liên tục và toàn diện. Nhưng nó cũng là một nhiệm vụ chung. Lãnh đạo cao nhất của tổ chức chịu trách nhiệm và chỉ đạo tất cả các quyết định. Họ phải kích hoạt quá trình cải tiến chất lượng và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho quá trình đó. Nhưng ban lãnh đạo cũng phải trở nên năng động và hỗ trợ nhân viên trong các hoạt động của họ.

Các nhân viên thực hiện các yêu cầu và họ có tầm quan trọng như nhau đối với sự thành công - dù là khi tiếp xúc với khách hàng hay trong công việc kế toán. Nói một cách đơn giản: Nếu một tổ chức tối ưu hóa dịch vụ hoặc sản phẩm của họ về mặt chất lượng thông qua sự tham gia của tất cả nhân viên, trong tất cả các lĩnh vực và chức năng, thì đây được gọi là quản lý chất lượng.

Theo đó, quản lý chất lượng bao gồm việc lập kế hoạch và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thiết kế các dịch vụ của tổ chức theo cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tất cả các bên quan tâm quan trọng.

Các mục tiêu của hệ thống QM là gì?Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Khi nói đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, thuật ngữ chung "chất lượng" có ba khía cạnh:

 1. Các đặc tính trung tính của một sản phẩm, hệ thống hoặc quá trình.
 2. Chất lượng của sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình.
 3. Thái độ đằng sau các sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình.

Khi khách hàng hoặc các bên liên quan khác nói về chất lượng, họ gần như luôn có ý nói đến khía cạnh thứ hai hoặc thứ ba. Điều này làm phát sinh kỳ vọng: Các bên liên quan mong đợi một chất lượng nhất định của sản phẩm, quy trình và hệ thống. Các công ty và tổ chức phải chứng minh chất lượng này.

Điều này được thực hiện tốt nhất bằng hệ thống quản lý chất lượng chuyên nghiệp. Bởi vì chỉ khi các công ty thực hiện mọi nỗ lực một cách có hệ thống, liên tục và có mục tiêu rõ ràng thì họ mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của các bên liên quan. Những yêu cầu này bao gồm những điều sau:

 • Kỳ vọng của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
 • Các yêu cầu của pháp luật đối với việc tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu.
 • Các nhu cầu của đối tác và nhà cung cấp về quy trình kinh doanh.
 • Yêu cầu của nhân viên về quy trình và văn hóa doanh nghiệp.

Do đó, chất lượng về cơ bản dựa trên các yêu cầu bên ngoài mà tổ chức của bạn phải đáp ứng trong nội bộ. Vì những yêu cầu này liên tục thay đổi, ngày càng phát triển và phù hợp với xu hướng xã hội mới, bạn cần phải tìm cách đáp ứng chúng một cách hiệu quả và hiệu quả.

Điều này làm cho quản lý chất lượng trở thành một nhiệm vụ cốt lõi cũng giống như một nhiệm vụ đối với quản lý tài chính hoặc nguồn nhân lực.

DQS - Hướng dẫn đánh giá ISO 9001:2015 trong thực tế

Không chỉ là một checklist đánh giá!

Thông qua các câu hỏi đánh giá thường gặp nhất và bằng chứng có thể.

Được tổng hợp từ các Chuyên gia ở khắp các lĩnh vực.

Tải xuống Hướng dẫn đánh giá hoàn toàn miễn phí của chúng tôi ngay bây giờ.

 

Quản lý chất lượng - Lợi thế cho tổ chức của bạn

Hệ thống quản lý chất lượng đang vận hành và đáp ứng các yêu cầu thực tế của tất cả các bên liên quan - tiêu chuẩn ISO nói về các bên quan tâm. Quan trọng hơn, một tổ chức liên tục cải thiện chính mình. Điều này cho phép nó dự đoán các yêu cầu trong tương lai và phản ứng nhanh hơn với các thay đổi.

Khi đó chúng ta mới nói đến quản lý chất lượng tích hợp và liên tục. Điều này có lợi cho mọi tổ chức:

 • Chuỗi giá trị trở nên minh bạch hơn, gọn hơn và đáp ứng nhanh hơn.
 • Trách nhiệm rõ ràng tạo ra các quy trình có thể xác định nguồn gốc và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.
 • Các lỗi được tránh trước khi chúng xảy ra.
 • Giảm thiểu chi phí cho việc giảm thiểu rủi ro, sửa lỗi và dự phòng.
 • Khách hàng và nhân viên trung thành hơn với tổ chức.
 • Tiềm năng gia tăng giá trị mới được xác định và xử lý ở giai đoạn đầu.
 • Thông lượng và thời gian xử lý được giảm xuống.
 • Hình ảnh doanh nghiệp được cải thiện.

Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng bắt đầu từ một số điểm riêng biệt: Cơ cấu tổ chức, các thủ tục, quy trình và nguồn lực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu chất lượng riêng trong tổ chức của bạn.

Với hệ thống quản lý chất lượng chuyên nghiệp, hệ thống QM hay gọi tắt là QMS, bạn xác định các điều kiện khung cho phép quản lý chất lượng có hệ thống. Khi làm như vậy, bạn xác định chính xác tổ chức cơ cấu và thủ tục của mình cũng như việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có chất lượng. Với QMS, bạn đảm bảo rằng các nguồn lực và biện pháp liên quan đến chất lượng của bạn có thể được điều phối, lập kế hoạch và đo lường tốt hơn. Với một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, bạn:

 • Tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Tạo trách nhiệm rõ ràng
 • Tạo động lực cho nhân viên của bạn
 • Giảm chi phí thông qua ngăn ngừa lỗi
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh
 • Giảm rủi ro có thể xảy ra
 • Cải thiện hình ảnh của bạn

Các nhiệm vụ của quản lý chất lượng là gì?

Như trong bất kỳ quy tắc quản lý khác, các nhiệm vụ quản lý chất lượng, số liệu và phương pháp đo lường phải được phát triển để đánh giá và kiểm soát các hoạt động kinh doanh của bạn. Các phương pháp này càng hướng về quy trình và hệ thống, bạn càng có thể thích ứng tốt hơn với các yêu cầu thay đổi của thị trường. Cuối cùng, nhu cầu của khách hàng về kết quả thực hiện không chỉ tồn tại hôm nay hay ngày mai. Hơn nữa, nó liên tục thay đổi - tùy thuộc vào các yếu tố xã hội hóa, môi trường hoặc cá nhân được chú trọng.

Theo đó, quản lý chất lượng bao gồm bốn lĩnh vực trách nhiệm:

 1. Kế hoạch chất lượng: Lập kế hoạch, thiết kế và phát triển, tức là một phần của quản lý chất lượng, tập trung vào việc xác định các mục tiêu chất lượng và thực hiện các mục tiêu đó một cách phù hợp (với quy trình và nguồn lực nào).
 2. Kiểm soát chất lượng: Mua sắm, sản xuất và bán, đó là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào các biện pháp để hiện thực hóa.
 3. Đảm bảo chất lượng: Một phần của QMS nhằm tạo ra sự tin tưởng rằng các yêu cầu được đáp ứng.
 4. Cải thiện chất lượng: Một phần của QMS tập trung vào việc cải tiến liên tục.

Tư duy cơ bản tương tự như khái niệm Kaizen của Nhật Bản và được phát triển vào những năm 1950 bởi W.E. Deming dựa trên nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản song song làm cho chu trình PDCA trở nên nổi tiếng, hiện là một trong những thành phần trọng tâm của quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

PDCA  (Plan – Do – Check – Act) có nghĩa là : lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra kết quả, điều chỉnh phù hợp. Chu trình chia quá trình cải tiến liên tục thành bốn giai đoạn:

 1. LẬP KẾ HOẠCH: Xác định và lập kế hoạch các biện pháp và nhiệm vụ quản lý chất lượng phù hợp
 2. THỰC HIỆN : Triển khai các biện pháp và nhiệm vụ
 3. KIỂM TRA : Đo lường thành công
 4. HÀNH ĐỘNG: Sử dụng kết quả đo lường làm động lực cho chu kỳ cải tiến tiếp theo

Cải tiến liên tục dựa trên giả định rằng mọi hành động là một quá trình có thể thay đổi được và có thể được tối ưu hóa liên tục trong các bước nhỏ. Theo cách này, Deming không ủng hộ các biện pháp lớn, mang tính cách mạng, mà là một nhận thức cơ bản về cải thiện cuộc sống kinh doanh hàng ngày.

Do đó, các vấn đề không phải là trở ngại (số ít) mà các giải pháp (cô lập) là cần thiết. Chúng là những xung lực cho các cơ chế cải tiến mới và các nhiệm vụ quản lý chất lượng.

Bạn cũng có muốn nâng cao quản lý chất lượng của mình lên một tầm cao mới không? Các chuyên gia DQS của chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp bạn.

Đăng kí và Nhận thông báo . Miễn phí !

DQS luôn ở đây để hỗ trợ bạn!

Xem thêm
Hiện ít hơn

IATF 16949

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2016, IATF (Lực lượng đặc nhiệm ô tô quốc tế) đã công bố tiêu chuẩn mới IATF 16949:2016 tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn ISO/TS 16949 hiện hành và sẽ trở thành tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc đối với hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô.

Không giống như ISO/TS 16949, IATF 16949 không còn là thông số kỹ thuật ISO nữa mà là tiêu chuẩn và nhãn hiệu IATF. Mặc dù vậy, cô ấy sẽ tham khảo ISO 9001:2015 và tôn trọng toàn bộ cấu trúc và yêu cầu của nó. Tiêu chuẩn này không được sử dụng riêng lẻ mà phải luôn được sử dụng như một phần bổ sung và kết hợp với ISO 9001:2015 .

Xem thêm
Hiện ít hơn
Blog
CARA-dqs-automation concept with 3D rendering robot on a car factory assembly line
Loading...

Phiên bản mới APQP Ed3 và Control Plan Ed1 đã xuất bản

Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng

Blog
Industrial workers with face masks protected against corona virus discussing about production in fac
Loading...

IECQ QC 080000 là gì? 21 câu hỏi cần biết để đánh giá hệ thống HSPM

Build a slender tower from small wooden blocks with a lot of care and strategy when placing them cor
Loading...

Quản lý cơ hội và rủi ro tích hợp

iso-21001-certification-dqs-lecturer helps student learn at university
Loading...

Quản lý chất lượng cho các tổ chức giáo dục

Blog
Meeting in the training room: a young, dark-skinned woman presents current facts and figures to two
Loading...

Quản lý Chất lượng trong các Tổ chức giáo dục với ISO 21001

Blog
The revision of ISO 9001 is symbolized by a glass whiteboard with colourful notes.
Loading...

Bản sửa đổi ISO 9001:2015 sẽ có vào năm 2025

Blog
iso-ts22163-iris-certification-dqs-modern passenger elevator on an assembly line
Loading...

Phiên bản IRIS 04- ISO 22163:2023 mới

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

So sánh ISO 13485: 2016 với ISO 9001: 2015

Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

Hệ thống quản lý chất lượng - đạt được QMS hiệu quả với ISO 9001

Quản lý chất lượng ISO 9001

Hệ thống quản lý chất lượng - hay QMS - theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tập trung vào sự mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm khác. Nó bao gồm tất cả các biện pháp để lập kế hoạch, kiểm soát và tối ưu hóa các quy trình dựa trên các yêu cầu cụ thể. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu chất lượng có thể được áp dụng trong các ngành công nghiệp và cho bất kỳ loại hình và quy mô tổ chức nào. Với cách tiếp cận theo định hướng quá trình, nó tạo thành khuôn khổ tham chiếu để thiết kế hệ thống quản lý chất lượng riêng lẻ và phù hợp với các yêu cầu.

Build a slender tower from small wooden blocks with a lot of care and strategy when placing them cor
Loading...

Quản lý cơ hội và rủi ro tích hợp

Blog
The revision of ISO 9001 is symbolized by a glass whiteboard with colourful notes.
Loading...

Bản sửa đổi ISO 9001:2015 sẽ có vào năm 2025

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ISO 9001:2015 (CQI/IRCA certified)

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
Beispiel 1: Bausteine Qualitätsmanagement
Loading...

So sánh ISO 13485: 2016 với ISO 9001: 2015

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Lịch sử của ISO 9001 - một câu chuyện thành công

Các yêu cầu quản lý chất lượng

Các yêu cầu quản lý chất lượng

Blog
security-about-us-dqs-shutterstock-1682600956.jpg
Loading...

Chứng nhận QC 080000 cho Johnson Electric

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Định nghĩa Đại diện quản lý chất lượng trong ISO 9001 như thế nào?

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Định nghĩa Lãnh đạo cao nhất trong ISO 9001:2015 như thế nào?

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Định nghĩa và Giải thích Các bên quan tâm theo ISO

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Bảy nguyên tắc quản lý chất lượng

Blog
dqs-informiert-header-blog-viele bunte buecher in regalen in bibliothek
Loading...

Thông tin dạng văn bản là gì?

audits-dqs-audit dice next to each other on the table
Loading...

ISO 9001 - Hướng dẫn đánh giá

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro trong ISO 9001

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Tri thức tổ chức trong ISO 9001 - Tiêu chuẩn nói lên điều gì?

Quá trình cải tiến liên tục CIP

Cốt lõi của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là sự cải tiến có hệ thống và liên tục của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đã hoạch định. Ý tưởng này quay trở lại triết lý quản lý của Nhật Bản "Kaizen", thường được dịch là "thay đổi để tốt hơn". Quá trình cải tiến liên tục (CIP) này nhằm mục đích liên tục đạt được những cải tiến nhỏ về chất lượng quy trình, chất lượng sản phẩm, khả năng giao hàng và chất lượng dịch vụ.

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC SIX SIGMA ĐAI XANH

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO SIX SIGMA ĐAI VÀNG

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Quy trình cải tiến liên tục (CIP)

Số hóa trong quản lý chất lượng

Sự chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra mạnh mẽ. Với sự phát triển ngày càng nhanh của các công nghệ kỹ thuật số mới, quá trình thay đổi này sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Quản lý chất lượng sẽ không tránh khỏi sự chuyển đổi này. Thay vào đó, việc quản lý chất lượng của các tổ chức phải có được kiến thức về tác động của sự chuyển đổi này đối với các quá trình và hệ thống quản lý, đến chất lượng thông tin và chất lượng dữ liệu, đồng thời nhận thức được các rủi ro. Và nó có thể tận dụng các cơ hội mà số hóa mang lại: thông qua chất lượng dữ liệu, phân tích và dự báo, thông qua số hóa các quy trình đảm bảo chất lượng và thông qua mạng phối hợp.

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Phù hợp với số hóa: ba điểm mạnh của quản lý chất lượng

Blog
qualitaet-header-blog-dqs-bunte bausteine
Loading...

Bảo mật thông tin đáp ứng Quản lý chất lượng

dqs-woman trying to hack smartphone with laptop in the background
Loading...

ISO 9001 và ISO 27001 trong kỷ nguyên số hóa

Quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô

Quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô

KHÓA ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ THEO IATF 16949:2016

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt

KHÓA ĐÀO TẠO 5 CÔNG CỤ CỐT LÕI THEO TIÊU CHUẨN IATF 16949:2016

Theo yêu cầu
Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh (on-site/online) | Tiếng Việt
Blog
automotive-dqs-kfz in futuristischer farbgebung
Loading...

Tiêu chuẩn TS đang được sửa đổi