Thành công của chúng tôi dựa trên các Đánh giá viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Họ phải hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn và/hoặc có bằng cấp học vấn, có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật quản lý và hệ thống quản lý, đồng thời có kinh nghiệm thực tế đã được chứng minh trong các ngành khác nhau mà họ đánh giá.

Điều quan trọng đối với chúng tôi là phân công các chuyên gia và nhà quản lý có kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình đánh giá.

Để trở thành một Đánh giá viên tại DQS, cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định, đây chủ yếu là đào tạo nâng cao đánh giá viên để đem đến cho các khách hàng giá trị gia tăng cao nhất.

Bạn có muốn gia nhập đội ngũ đánh giá viên năng động và tiếp tục mở rộng sự thành công của DQS không?