Základem našeho úspěchu jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení auditoři. Absolvovali odborné školení a/nebo mají vysokoškolské vzdělání, rozsáhlé zkušenosti s technikami řízení a systémy řízení a prokazatelné praktické zkušenosti v různých odvětvích, která auditují.

Je pro nás důležité přidělovat odborníky a manažery s praktickými zkušenostmi s auditem.

Pro jmenování auditorem v DQS je třeba splnit určité podmínky. V závislosti na pravidlech a předpisech jsou to především vzdělání auditora a odborné vzdělání a praxe v řídící funkci.

Chcete se připojit k dynamickému týmu auditorů a dále rozšiřovat úspěch společnosti DQS?