Naš uspeh je zasnovan na našim visoko kvalifikovanim i iskusnim proveravačima. Oni su završili profesionalnu obuku i/ili imaju univerzitetsku diplomu, imaju veliko iskustvo sa tehnikama upravljanja i sistemima menadžmenta i imaju dokazano praktično iskustvo u različitim industrijama koje proveravaju.

Za nas je važno da dodelimo stručnjake i menadžere sa praktičnim iskustvom u proveri.

Da biste bili imenovani za auditora u DQS-u, moraju biti ispunjeni određeni uslovi. U zavisnosti od pravila i propisa, to su prvenstveno obuka auditora i stručna obuka i iskustvo na rukovodećim pozicijama.

Da li biste želeli da se pridružite dinamičnom timu auditora i dodatno proširite uspeh DQS-a?