Inovativni alat za obradu provera

Sa DQS audit menadžerom, DQS Group nudi našim klijentima i ocenjivačima širom sveta inovativnu, veb-baziranu alatku za proveru za jednostavnu i zajedničku obradu provere – od planiranja i pripreme provere do stvarne provere i praćenja, npr. upravljanje akcijama.

Prednosti na prvi pogled

  • Pregled osnovnih podataka, dodavanje procesa, smena i podataka o lokaciji
  • Brza koordinacija i obrada rasporeda provere i akcionih planova sa vašim ocenjivačem
  • Sigurnost vaših podataka putem SSL enkripcije
  • Čuvanje vaših podataka isključivo na DQS serverima u Nemačkoj

Standardi dostupni u Menadžeru provera

Trenutno, provere za ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO 45001 i IATF 16949:2016 mogu da se obrađuju preko menadžera provera. Dalji standardi će biti integrisani sukcesivno.

Kako koristiti Menadžer provere

Dobićete detaljne informacije od naše korisničke službe o tome kako da koristite Menadžer provere kada lično aktivirate novi alat za proveru u pripremi za vašu DQS proveru. Nakon toga, ako imate bilo kakvih pitanja, naša korisnička služba će vam rado pomoći u bilo kom trenutku.