Bezbednost i zdravlje na radu

Da li želite da vašoj kompaniji omogućite da prepozna, minimizira i, u najboljem slučaju, izbegne rizike po zaposlene od nezgoda i povreda na radu? Potrebna Vam je odgovarajuća osnova: sertifikovan sistem menadžmenta u skladu sa standardom ISO 45001. Međunarodni standard podiže i jača bezbednost i zdravlje na radu na status strateški važnog pitanja upravljanja.

Fokusirana posvećenost najboljoj mogućoj bezbednosti na radu

Smanjenje troškova kroz smanjenje rizika

Poboljšan imidž vaše organizacije

Pravna sigurnost zbog poštovanja svih zahteva

Šta je ISO 45001?

ISO 45001 je međunarodno priznati standard za korišćenje efikasnog sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu (OHS). Standard pomaže kompanijama da identifikuju rizike u vezi sa radom za zaposlene u vidu opasnosti po zdravlje, nezgoda i povreda i da ih spreče upotrebom preventivnih mera. Kompanije mogu biti sertifikovane prema ISO 45001.

Cilj standarda bezbednosti i zdravlja na radu je uspostavljanje transparentnih i efikasnih procesa koji dovode do visokog nivoa bezbednosti zdravlja i bezbednosti na radu. Osnovne oblasti obuhvataju politiku rada, konsultacije i učešće zaposlenih, identifikaciju opasnosti i procenu rizika, kao i upravljanje rizikom. Pored toga, fokus je na pravnim temama koje se odnose na zdravlje i bezbednost na radu.

ISO 45001:2018 je objavljen kao naslednik britanskog standarda BS OHSAS 18001 (Zdravlje i bezbednost na radu) 12. marta 2018. BS OHSAS 18001 je zamenjen ISO 45001 krajem septembra 2021. Prema tome, sertifikati imaju po starom standardu izgubili svoju važnost.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koga je prikladna ISO 45001 sertifikacija?

Standard ISO 45001 mogu koristiti kompanije i organizacije svih veličina i industrija. Stoga, čak i male organizacije, javne vlasti ili opštinske uprave mogu imati koristi od standarda. Zdravlje i bezbednost na radu utiču na svakog zaposlenog u kompaniji. Usklađivanjem sa zahtevima ISO 45001, kompanije ili organizacije obezbeđuju sigurnost na radnom mestu.

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema ISO 45001 prati osnovnu strukturu drugih važnih standarda sistema menadžmenta, takozvanu strukturu visokog nivoa (HSL). Ovo čini ISO 45001 kompatibilnim sa, na primer, ISO 9001 (kvalitet) i ISO 14001 (životna sredina) i stoga je dobro prilagođen kao da bude deo integrisanog sistema upravljanja.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Zašto ISO 45001 sertifikat ima smisla?

Neke zemlje već imaju veoma stroge zakone o zdravlju i bezbednosti na radu. Sertifikacija prema ISO 45001:2018 pomaže vašoj kompaniji ili organizaciji da ugradi zakonske zahteve u svoje interne procese. Ovo rezultira mnogim prednostima:

 • Otkrivanje nedostataka u zaštiti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu (OHS) prema ISO 45001 pomaže vam da redovno i efikasno otkrijete i eliminišete nedostatke u postojećem sistemu. Sertifikacija na taj način pomaže u sprečavanju nesreća na radu ili sigurnosnih incidenata.
 • Jačanje zdravih navika i motivacije zaposlenih
  Zahvaljujući strukturiranom sistemu upravljanja OHS, bezbednost i zdravlje zaposlenih u kompaniji može biti značajno poboljšana. Na ovaj način se smanjuje fizički i psihički stres, što dovodi do veće motivacije i manjeg izostajanja.
 • Veća pravna sigurnost
  Glavno pitanje usklađenosti takođe utiče na zdravlje i bezbednost. Dobijanjem ISO 45001 sertifikata kompanije jačaju svoju pravnu sigurnost. Oni kombinuju zdravlje i bezbednost na radu sa usklađenošću sa zakonskim propisima i na taj način smanjuju rizik od odgovornosti i opasnost od visokih posledičnih troškova.
 • Konkurentske prednosti
  Kompanije sa sertifikatom ISO 45001 privlačne su zaposlenima. To je zato što ove kompanije pokazuju da su im zdravlje i bezbednost na radu važni. Uz sertifikaciju, oni takođe garantuju usklađenost sa važnim standardima i zahtevima. Posebno u vremenima velikog nedostatka kvalifikovanih radnika, sertifikat ISO 45001 je vaš važan plus kao poslodavca u konkurenciji kvalifikovanih radnika.
 • Uštede troškova i veća produktivnost
  Strukturirani zdravstveni menadžment značajno smanjuje bolovanje. Na ovaj način kompanije ne samo da štede novac, već i postižu konstantno visok nivo produktivnosti sa manje prekida u radu.
 • Poboljšana svest o bezbednosti među radnom snagom
  Sertifikacija ISO 45001 podiže svest zaposlenih o pitanjima zdravlja i bezbednosti. Standard zahteva aktivno učešće svih zaposlenih u njihovim radnim okruženjima. Oni sami postaju dokaz kako se sigurnost na radnom mestu može postići na održiv način.
 • Integracija u postojeći sistem upravljanja
  ISO 45001 je zasnovan na osnovnoj strukturi svih savremenih sistema menadžmenta, strukturi visokog nivoa (HLS - High Level Structure). To znači da se menadžment zdravlja i bezbednosti može lako integrisati u postojeći sistem upravljanja, na primer u sistem ISO 9001 ili ISO 14001.
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Kome je dozvoljeno da izvrši sertifikaciju kompanija prema ISO 45001?

Kao i kod drugih sertifikata, sertifikaciju prema DIN ISO 45001 može da sprovodi samo sertifikaciono telo koje je za ovu svrhu akreditovalo nemačko telo za akreditaciju (DAkkS). DQS ima neophodnu akreditaciju prema ISO/IEC 17021 i stoga mu je dozvoljeno da izda ISO 45001 sertifikat za upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu.

Business28.png
Loading...

Koji su koraci u ISO 45001 sertifikaciji?

Kada se kompanije prijave za ISO 45001 sertifikaciju u DQS-u, prolaze kroz višestepeni proces sertifikacije. Ako je sertifikovani sistem upravljanja već uspostavljen, proces se može skratiti.

U prvom koraku sa nama razgovarate o vašoj kompaniji, vašim zahtevima za zdravlje i bezbednost na radu i ciljevima ISO 45001 sertifikacije. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Nakon što ste spremni za proveri, pripremamo sertifikacioni audit kojim ćemo potvrditi adekvatnost vašeg sistema. Da bi se postigao visok stepen pouzdanosti planiranja, ovo obično zahteva dogovor po pitanju rasporeda i implementaciju na licu mesta. Ako želite, možemo da izvršimo pre-audit za vas. Ovo nam omogućava da identifikujemo važne polazne tačke kako bi sertifikacija mogla da se sprovede na još brži i efikasniji način. Obe usluge su opcione.

Sertifikacioni audit počinje analizom sistema (faza 1 audita) i procenom vaše do dokumentacije, ciljeva, rezultata menadžmenta i internih audita. Ovom fazom utvrđuje se da li je vaš sistem menadžmenta dovoljno razvijen i spreman za sertifikaciju. U sledećem koraku (faza 2 audita), auditor procenjuje efektivnost svih procesa upravljanja na lokaciji, primenjujući ISO 9001 standard. Rezultat audita se prezentuje na završnom sastanku. Ukoliko je potrebno, definišu se akcioni planovi.

Nakon sertifikacionog audita, rezultati se procenjuju od strane nezavisne sertifikacione komisije DQS-a. Dobićete detaljan izveštaj sa rezultatima audita, i ako su svi zahtevi standarda ispunjeni, vaš ISO 45001 sertifikat.

Nakon uspešne sertifikacije, sprovodimo godišnji nadzorni audit kako bismo osigurali da vaša kompanija nastavlja da ispunjava sve ključne kriterijume ISO 45001. Ovo pruža stručnu podršku za stalno unapređenje vašeg sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću.

ISO 45001 sertifikat je validan u periodu od maksimalno tri godine. Resertifikacija se planira i vrši pre isteka sertifikata da bi se osigurala kontstantna usaglašenost sa zahtevima standarda. Nakon uspešne resertifikacije, izdaje ne nov ISO 45001 sertifikat sa periodom važenja od maksimalno tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 45001 sertifikacija?

Cena sertifikacije ISO 45001 zavisi od više faktora. Na primer, važnu ulogu igra da li vaša kompanija već ima sertifikovan ISO sistem upravljanja. Pored toga, na cenu će uticati i veličina vaše kompanije, kao i složenost sistema zaštite zdravlja i bezbednosti.

Iz ovih razloga, troškovi ISO 45001 sertifikacije nisu fiksni. Kontaktirajte nas - rado ćemo izraditi pouzdanu ponudu za vas - individualno prilagođenu vašoj kompaniji i vašim poterbama.

Prikaži više
Prikaži manje
Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od 35 godina iskustva u sertifikaciji sistema upravljanja i procesa
 • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vaš sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu
 • Kompetentni auditori sa velikim praktičnim znanjem
 • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
 • Puna podrška od naših stručnjaka, na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Upit za ponudu

Dragana Radenković

Stojimo Vam na raspolaganju za sve potrebne informacije. Bićemo više nego zadovoljni da Vam pripremimo personalizovanu ponudu za ISO 45001 sertifikaciju prilagođenu vašoj kompaniji ili organizaciji.