Zaštita zdravlja i sigurnost pri radu

Želite li svojoj organizaciji omogućiti da prepozna, smanji i, u najboljem slučaju, izbjegne rizike u pogledu nesreća i štetnih posljedica po zdravlje vlastitih zaposlenika? Odgovarajuća osnova za to je certificirani sustav upravljanja u skladu s normom ISO 45001. Međunarodna norma unaprjeđuje vaš sustav i dodjeljuje zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu status strateški važnog područja upravljanja.

Opredjeljenje za najbolju moguću zaštitu na radu

Uštede troškova smanjenjem rizika

Poboljšana slika vaše organizacije

Pravna sigurnost zbog usklađenosti sa svim zahtjevima

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je ISO 45001?

ISO 45001 je međunarodno priznata norma za primjenu učinkovitog sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu (OHS). Norma poduzećima pomaže identificirati rizike za zaposlenike koji rezultiraju štetnim posljedicama po zdravlje, nesrećama i ozljedama na radu te ih spriječiti korištenjem preventivnih mjera. Organizacije mogu biti certificirane prema ISO 45001, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Cilj norme za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu je uspostaviti transparentne i učinkovite procese koji dovode do visoke razine sigurnosti za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu. Glavni zahtjevi uključuju politiku zaštite na radu, savjetovanje i sudjelovanje zaposlenika, identifikaciju opasnosti i procjenu rizika, kao i upravljanje rizikom. Osim toga, fokus je na pravnim temama koje se odnose na zdravlje i sigurnost pri radu.

ISO 45001:2018 objavljen je 12. ožujka 2018. godine kao zamjena za britansku normu BS OHSAS 18001 (Zdravlje i sigurnost pri radu). Norma BS OHSAS 18001 konačno je zamijenjena normom ISO 45001 krajem rujna 2021. godine te se više ne koristi, a certifikati izdani prema njoj više nisu valjani. 

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena ISO 45001 certifikacija?

Normu ISO 45001 mogu koristiti organizacije svih veličina i iz svih industrijskih sektora. Stoga čak i mala poduzeća, javna tijela ili jedinice lokalne samouprave mogu imati koristi od primjene zahtjeva. Zdravlje i sigurnost pri radu utječu na svakog pojedinog zaposlenika u organizaciji. Usklađivanjem sa zahtjevima norme ISO 45001 organizacije osiguravaju pouzdanu sigurnost na radnom mjestu. 

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu prema ISO 45001 slijedi osnovnu strukturu ostalih važnih normi za sustave upravljanja, tzv. strukturu visoke razine (HLS - High Level Structure). To ISO 45001 čini kompatibilnim s na primjer ISO 9001 (kvaliteta) i ISO 14001 (okoliš) i prikladnim za primjenu unutar integriranog sustava upravljanja.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto ISO 45001 certifikat ima smisla?

Neke zemlje već imaju vrlo stroge zakone o zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu. Certifikacija prema ISO 45001:2018 pomaže vašoj organizaciji da zakonske zahtjeve integrira u svoje interne procese. To rezultira mnogim prednostima:

 • Otkrivanje nedostataka u zaštiti zdravlja i sigurnosti pri radu
  Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu (OHS) prema ISO 45001 pomaže vam da kontinuirano i učinkovito otkrivate i uklanjate nedostatke u postojećem sustavu. Certifikacija tako pomaže u sprječavanju nesreća na radu ili sigurnosnih incidenata.
 • Osnaživanje zdravlja i motivacije zaposlenika 
  Zahvaljujući strukturiranom sustavu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, zdravlje organizacije može se značajno poboljšati. Na taj se način smanjuje fizički i psihički stres, što dovodi do veće motivacije i smanjene odsutnosti s rada. 
 • Veća pravna sigurnost 
  Glavni problem usklađenosti također utječe na zdravlje i sigurnost. Stjecanjem ISO 45001 certifikata organizacije jačaju svoju pravnu sigurnost. Kombinira se zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu s usklađenošću te se na taj način smanjuje rizik odgovornosti i opasnost od visokih posljedičnih troškova. 
 • Konkurentske prednosti
  Poduzeća certificirana prema ISO 45001 privlačna su zaposlenicima. To je zato što ove organizacije pokazuju da su im zaštita zdravlja i sigurnosti pri radu važni. Certifikacijom također jamče usklađenost s važnim standardima i zahtjevima. Pogotovo u vrijeme velikog nedostatka kvalificiranih radnika, ISO 45001 certifikat vam kao poslodavcu daje prednost u konkurenciji za kvalificirane radnike. 
 • Ušteda i veća produktivnost
  Strukturirano upravljanje zdravljem značajno smanjuje bolovanja. Na taj način organizacije ne samo da štede novac, već postižu i dosljedno visoku razinu produktivnosti uz manje prekida u poslovanju. 
 • Poboljšana svijest o sigurnosti među zaposlenicima
  Certifikacija prema ISO 45001 podiže svijest zaposlenika o pitanjima zdravlja i sigurnosti. Norma zahtijeva aktivno sudjelovanje svih zaposlenika u svojoj radnoj okolini. Oni sami utječu na održivo upravljanje sigurnošću na radu. 
 • Integracija u postojeći sustav upravljanja
  ISO 45001 temelji se na osnovnoj strukturi svih modernih sustava upravljanja tzv. strukturi visoke razine. To znači da se upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu može integrirati u postojeći sustav upravljanja, na primjer u sustav prema ISO 9001 ili ISO 14001.
Više
Manje 
Wer darf zertifizieren
Loading...

Tko smije provoditi ISO 45001 certifikaciju?

DQS ima potrebnu akreditaciju u skladu s ISO/IEC 17021 te stoga smije izdavati ISO 45001 certifikate za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.

Business28.png
Loading...

Koji su koraci u ISO 45001 certifikaciji?

Kada se tvrtke prijave za ISO 45001 certifikaciju u DQS-u, prolaze kroz višestupanjski proces certifikacije. Ako je certificirani sustav upravljanja već uspostavljen, proces se može skratiti.

U prvom koraku s nama razgovarate o vašoj organizaciji, vašim zahtjevima za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri radu te ciljevima ISO 45001 certifikacije. Na temelju toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Nakon sklapanja ugovora pripremamo audit za certifikaciju. Kako bi se postigao visok stupanj pouzdanosti planiranja, to obično zahtijeva krugove koordinacije za rasporede i provedbu na licu mjesta. Ako želite, možemo za Vas provesti predaudit. To nam omogućuje identificiranje važnih polaznih točaka kako bi se certifikacija mogla provesti na još jasnije i usmjerenije. Obje usluge nisu obavezne.

Sami certifikacijski audit odvija se u dvije faze: U fazi 1 (analiza sustava) analiziramo vaš sustav upravljanja na licu mjesta i ocjenjujemo ga. U fazi 2 (audit sustava) audit se odvija na licu mjesta. Naši auditori, između ostalog, ispituju je li vaš sustav upravljanja usklađen s normama i identificiraju prilike za poboljšanje. Rezultati se prezentiraju se na završnom sastanku. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

U sklopu sveobuhvatne evaluacije sustava izrađujemo pisani izvještaj. Ako je vaša organizacija ispunila sve zahtjeve norme, dobit ćete ISO 45001 certifikat.

Nakon uspješne certifikacije provodimo godišnje nadzorne audite kako bismo osigurali da vaša organizacija i dalje ispunjava sve ključne kriterije ISO 45001. To pruža stručnu podršku za stalno poboljšavanje vašeg sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu

Certifikat prema ISO 45001 vrijedi tri godine. Recertifikacija se odvija pravovremeno prije isteka certifikata kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima norme. Ako su uvjeti ispunjeni, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 45001 certifikacija?

Cijena certifikacije prema ISO 45001 u Hrvatskoj ovisi o brojnim čimbenicima. Na primjer, ima li vaše poduzeće već certificirani ISO sustav upravljanja. Osim toga, na cijenu će utjecati i veličina vaše organizacije, kao i složenost sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.

Stoga se trošak ISO 45001 certifikacije određuje pojedinačno za svakog kupca. Kontaktirajte nas - rado ćemo izraditi pouzdanu ponudu za vas - individualno prilagođenu vašem poduzeću.

Više
Manje 
Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
 • Vrijedna analiza vašeg sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu
 • Auditori s praktičnim iskustvom u industriji
 • Međunarodno priznati akreditirani certifikati
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 45001 certifikaciju.

Sustav upravljanja zaštitom na radu prema ISO 45001

Saznajte što je sustav upravljanja zaštitom na radu, za koga je certifikacija posebno vrijedna, te koje zahtjeve trebate ispuniti, u članku Altana Dayankaca, upravitelja programa DQS grupe za ISO 45001.

Saznajte u članku