Здраве и безопасност при работа

Искате ли да поставите Вашата организация в състояние да разпознава, минимизира и в най-добрия случай да избягва рисковете за здравето и безопасността на служителите си? Подходящата основа: сертифицирана система за управление в съответствие със стандарта ISO 45001. Международният стандарт издига и укрепва здравето и безопасността при работа до статута на стратегически важен управленски въпрос.

Фокусиран ангажимент за възможно най-безопасна среда при работа

Спестяване на разходи чрез намаляване на риска

Подобрен имидж на Вашата организация

Правна сигурност благодарение на спазването на всички изисквания

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява ISO 45001?

ISO 45001 е международно признат стандарт, използван за ефективна система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР). Стандартът помага на организациите да идентифицират свързаните с работата рискове за служителите под формата на увреждане на здравето, злополуки и наранявания и да ги предотвратяват чрез използване на превантивни мерки. Компаниите могат да бъдат сертифицирани по ISO 45001.

Целта на стандарта за здравословни и безопасни условия на труд е да се установят прозрачни и ефикасни процеси, които водят до високо ниво на безопасност и здраве при работа. Основните области включват политика на работа, консултации и участие на служителите, идентифициране на опасностите и оценка на риска, както и управление на риска. В допълнение се поставя фокус върху правните теми, свързани със здравето и безопасността при работа.

ISO 45001:2018 е публикуван на 12 март 2018 г. като наследник на британския стандарт BS OHSAS 18001 (Здраве и безопасност при ранота). BS OHSAS 18001 е заменен от ISO 45001 в края на септември 2021 г. Следователно сертификатите по стария стандарт са загубили своята валидност.

Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кого е подходяща сертификацията по ISO 45001?

Стандартът ISO 45001 може да се използва от компании и организации от всякакъв мащаб и от всички отрасли. По този начин дори малки организации, държавни органи или общински администрации могат да се възползват от стандарта. Здравето и безопасността при работа засягат всеки един служител в организацията. Като спазват изискванията на ISO 45001, компаниите или организациите осигуряват надеждна безопасност на работното място.

Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001 следва основната структура на други важни стандарти за системи за управление, т.нар. структура на високо ниво (HSL). Това прави ISO 45001 съвместим например с ISO 9001 (качество) и ISO 14001 (околна среда) и следователно е подходящ като част от интегрирана система за управление.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Сертификацията по ISO 45001 има смисъл

В някои държави вече има много строго законодателство за здравословните и безопасни условия на труд. Сертифицирането по ISO 45001:2018 помага на Вашата организация да включи законовите изисквания в своите вътрешни процеси. Това води до много предимства:

 • Откриване на недостатъци в областта на здравето и безопасността при работа
  Системата за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) съгласно ISO 45001 Ви помага последователно и ефикасно да откривате и отстранявате недостатъци в съществуващата система. По този начин сертификацията помага за предотвратяване на трудови злополуки или инциденти, свързани с безопасността.
 • Укрепване на здравето и мотивацията на служителите
  Благодарение на структурирана система за управление на ЗБР здравето в компанията може да бъде значително подобрено. По този начин се намалява физическото и психическото напрежение, което води до по-висока мотивация и по-малко отсъствия.
 • По-голяма правна сигурност
  Основният въпрос за спазването на изискванията също засяга здравето и безопасността. Получавайки сертификат по ISO 45001, компаниите укрепват своята правна сигурност. Те съчетават здравето и безопасността при работа със съответствието и по този начин намаляват рисковете от правна отговорност и опасността от високи последващи разходи.
 • Конкурентни предимства
  Компаниите, сертифицирани по ISO 45001, са привлекателни за служителите. Това е така, защото тези компании не само показват, че здравето и безопасността на работното място са важни за тях. Със сертификацията те също така гарантират спазването на важни стандарти и изисквания. Особено във времена на голям недостиг на квалифицирани работници сертификатът ISO 45001 е Ваше важно предимство като работодател в конкуренцията за квалифицирана работна ръка.
 • Спестяване на разходи и по-висока производителност
  Структурираното управление на здравето значително намалява отпуските по болест. По този начин компаниите не само спестяват средства, но и постигат постоянно високо ниво на производителност с по-малко прекъсвания на дейността.
 • Подобрена информираност за безопасността сред сужителите
  Сертифицирането по ISO 45001 повишава информираността на служителите по въпросите на здравето и безопасността. Стандартът изисква активното участие на всички служители в съответната им работна среда. Самите те се превръщат в мултипликатори за това как безопасността на работното място може да бъде постигната по устойчив начин.
 • Интегриране в съществуваща система за управление
  ISO 45001 се основава на основната структура на всички съвременни системи за управление - структурата на високо ниво. Това означава, че управлението на здравето и безопасността при работа може да бъде интегрирано в съществуваща система за управление, например в система съгласно ISO 9001 или ISO 14001.
Вижте повече
Вижте по-малко
Wer darf zertifizieren
Loading...

Кой има право да извършва сертификация по ISO 45001?

DQS притежава необходимата акредитация съгласно ISO/IEC 17021 и следователно има право да издава сертификат по ISO 45001 за управление на здравето и безопасността при работа

Business28.png
Loading...

Етапи на сертификация по ISO 45001

Когато организациите кандидатстват за сертифициране по ISO 45001 в DQS, те преминават през процес на сертифициране на няколко етапа. Ако вече е създадена сертифицирана система за управление, процесът може да бъде съкратен.

На първия етап обсъждате с нас Вашата организация, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и целите на сертификацията по ISO 45001. На тази основа незабавно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с индивидуалните Ви нужди.

След възлагане на поръчката ние подготвяме одита за сертифициране. За да се постигне висока степен на надеждност на планирането, обикновено се налагат кръгове за координация на графиците и изпълнението на място. Ако желаете, ние можем да извършим предварителен одит за Вас. Това ни позволява да определим важни отправни точки, така че сертификацията да бъде извършена по още по-целенасочен начин. И двете услуги са по избор.

Същинският сертификационен одит се провежда на два етапа: На етап 1 (анализ на системата) ние анализираме Вашата система за управление на място и я оценяваме. На втория етап (одит на системата) одитът се провежда на място. Наред с други неща, нашите одитори проверяват дали Вашата система за управление съответства на стандартите и определят потенциала за подобрение. Резултатите от одита се представят на заключителна среща. Ако е необходимо, се съгласуват планове за действие.

В хода на цялостната оценка на системата ние изготвяме писмен доклад. Ако Вашата организация е изпълнила всички изисквания на стандарта, ще получите сертификат ISO 45001.

След успешното сертифициране ние провеждаме годишен надзорен одит, за да гарантираме, че Вашата организация продължава да изпълнява всички ключови критерии на ISO 45001. Това осигурява експертна подкрепа за непрекъснато подобряване на Вашата система за управление на здравето и безопасността.

Сертификатът по ISO 45001 е валиден за срок от три години. Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на валидността на сертификата, за да се осигури непрекъснато съответствие с изискванията на стандарта. Ако изискванията са изпълнени, се издава нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO 45001

Цената на сертификацията по ISO 45001 зависи от редица фактори. Например, важна роля играе това дали Вашата организация вече има сертифицирана система за управление по ISO. Освен това размерът на Вашата компания, както и сложността на Вашата системата за здраве и безопасност при работа ще окажат влияние върху цената.

Поради тези причини цената на сертификацията по ISO 45001 не може да бъде посочена като обща цифра. Свържете се с нас - ще се радваме да изготвим за Вас надеждна оферта, индивидуално съобразена с Вашата организация.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business2.png
Loading...

Защо DQS?

 • Повече от 35 години опит в сертифицирането на системи за управление и процеси
 • Анализи с добавена стойност на Вашата система за управление на здравето и безопасността
 • Одитори с практически опит в индустрията
 • Акредитирани сертификати с международно признание
 • Персонална и ефективна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти с гъвкави договорни условия без скрити разходи
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за сертифициране по ISO 45001.