Sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001

Zaštita okoliša i održivost više nisu samo teme komunikacije za tvrtke, već i čimbenici koji dodaju vrijednost. Dosljedno poštivanje smjernica za zaštitu okoliša stvara stvarne konkurentske prednosti. Istodobno, tvrtka ispunjava svoju odgovornost za okoliš. Međunarodno priznata norma ISO 14001 definira zahtjeve za takav sustav upravljanja okolišem.

Optimizacija operativne zaštite okoliša

Sustavno prepoznavanje rizika i prilika

Povećana pravna sigurnost i smanjeni rizici za okoliš

Jačanje konkurentnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je upravljanje okolišem prema ISO 14001?

ISO 14001 je globalno priznata norma za sustave upravljanja okolišem (EMS) koja je prvi put objavljena 1996. godine. Cilj ispunjena zahtjeva norme je osigurati da tvrtke održivo promiču svoju operativnu zaštitu okoliša, postavljaju vlastite ciljeve za njegovu implementaciju i smanjuju negativni utjecaj svojih poslovnih aktivnosti na okoliš - uključujući ocjenu životnog ciklusa proizvoda i usluga. 

 

Zahtjevi norme ISO 14001 mogu se primijeniti ne samo na bilo koju veličinu poduzeća i industriju, već i na različite zemljopisne i kulturne okolnosti. Jedan od glavnih zahtjeva su takozvane "obveze usklađenosti". To su obvezujuće obveze koje certificirana tvrtka sama određuje na temelju procjene prilika i rizika u odnosu na aspekte okoliša, okolišne ciljeve i dobrovoljne obveze.

Međunarodno priznata norma ISO 14001 slijedi takozvanu "strukturu visoke razine" (HLS - Higl Level Structure). Ova osnovna struktura temelji se na ujednačenoj upotrebi poglavlja, terminologije i definicija. Na taj se način certifikacija prema ISO 14001 može kombinirati s drugim certificiranim normama u integriranom sustavu upravljanja – na primjer s ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) ili ISO 50001 (upravljanje energijom). Norma ISO 14001:2015 dostupna je na internetskoj stranici ISO organizacije.

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Koje su prednosti ISO 14001 certifikacije za pojedine tvrtke?

ISO 14001 može se implementirati bez obzira na veličinu i industrijski sektor tvrtke. Stoga privatne, nevladine i neprofitne organizacije također mogu imati koristi od sustava upravljanja okolišem prema ISO 14001. Uspješna implementacija i certificiranje dat će vašoj tvrtki vrijedne konkurentske prednosti.

To uključuje:

 • Povećano povjerenje kupaca kroz pouzdano upravljanje okolišem
 • Stalno poboljšavanje vaše ekološke djelotvornosti
 • Pouzdana usklađenost sa zakonskim i regulatornim zahtjevima kroz sustavni pristup
 • Prevencija rizika - rano prepoznavanje i minimiziranje potencijalnih opasnosti
 • Smanjenje troškova proaktivnim djelovanjem usmjerenim prema budućnosti
 • Ušteda resursa i energije
 • Postizanje ekoloških ciljeva unutar vaše tvrtke

Trenutno oko 350 000 tvrtki i organizacija diljem svijeta ima certificiran sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001 (izvor: ISO Survey 2020).

Više
Manje 
Anforderungen
Loading...

Važni preduvjeti za ISO 14001 certifikaciju

Kako bi vaša tvrtka ili organizacija mogla biti certificirana prema normi ISO 14001:2015, potrebno je ispuniti niz preduvjeta. To uključuje, između ostalog, politiku upravljanja okolišem koju je izradila uprava tvrtke, a koja sadrži dobrovoljno opredjeljenje za zaštitu okoliša i optimizaciju mjera zaštite okoliša unutar tvrtke.

Osim toga, vaša tvrtka mora identificirati zakonske i regulatorne zahtjeve koji se odnose na vaše aktivnosti, proizvode i/ili usluge, prevesti ove "obveze djelovanja" u interne upute i redovito nadzirati usklađenost.

Više
Manje 
Chancen und Risiken
Loading...

Što su prilike i rizici u kontekstu ISO 14001?

Kako bi se utvrdile obveze usklađenosti, tvrtke moraju odrediti rizike i prilike povezane sa svojom ekološkom djelotvornošću i aspektima okoliša. Metode koje se koriste za procjenu prilika i rizika ovise o vašoj tvrtki.

Međutim, za transparentnu klasifikaciju rizika kao "visokih", "srednjih" ili "niskih", kriteriji ustanovljeni za  procjenu moraju biti objektivni i razumljivi. Na temelju prilika i rizika, tvrtke mogu koristiti ISO 14001 kako bi odredile nova područja djelovanja u zaštiti okoliša i razvile strategije za suočavanje s klimatskim promjenama.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda ISO 14001 certifikacija?

Kada organizacije zatraže certifikaciju prema ISO 14001, u DQS-u prolaze kroz višestupanjski postupak certifikacije. Ako je certificirani sustav upravljanja već uspostavljen u vašoj tvrtki, proces se može skratiti.

U prvom koraku zajedno definiramo ciljeve koje vi imate za certifikaciju vašeg sustava upravljanja prema ISO 14001. Na temelju toga ćete odmah dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

 

 

Nakon sklapanja ugovora razvijamo prilagođeni program i raspored audita za sve odjele i lokacije organizacije. Na zahtjev provodimo predaudit kao prvu evaluaciju učinkovitosti. DQS auditor provjerava ispunjava li vaš sustav upravljanja okolišem već sve zahtjeve norme. Obje usluge nisu obavezne.

Certifikacijski audit počinje analizom sustava (faza 1) i ocjenom vaše dokumentacije, ciljeva, rezultata ocjene uprave i internih audita. Pritom utvrđujemo je li vaš sustav upravljanja dovoljno razvijen i spreman za certifikaciju.

U sljedećem koraku (faza 2), vaš auditor procjenjuje učinkovitost svih procesa sustava upravljanja na licu mjesta na temelju zapažanja, razgovora i pregleda. Rezultat audita predstavlja se na završnom sastanku. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Na temelju certifikacijskog audita vrši se evaluacija vašeg sustava upravljanja okolišem, što rezultira izvještajem. Ako je vaša tvrtka ispunila sve zahtjeve norme, dobit ćete ISO 14001 certifikat.

Kako bismo osigurali da vaša tvrtka nastavi ispunjavati sve važne kriterije ISO 14001:2015 nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Tako podržavamo stalno poboljšavanje vašeg sustava upravljanja i vaših poslovnih procesa.

Certifikat prema ISO 14001 vrijedi tri godine. Prije isteka provodi se pravovremena recertifikacija. Time se osigurava da su svi zahtjevi norme trajno ispunjeni. Ako se i dalje ispunjavaju svi zahtjevi, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 14001 certifikacija?

Budući da svaka tvrtka ima različite zahtjeve i održava individualni sustav upravljanja okolišem, troškovi audita i certificiranja prema ISO 14001 ne mogu se kvantificirati u obliku jednog fiksnog iznosa. Ako želite certifiicirati svoju tvrtku ili organizaciju, rado ćemo vam izraditi prilagođenu ponudu na temelju objektivne procjene i vaših individualnih okolnosti.

Business2.png
Loading...

Zašto DQS?

 • Više od 20 godina iskustva u certificiranju prema ISO 14001
 • Visoka razina znanja iz svih sadašnjih sektora industrije prema EA - Europskoj organizaciji za akreditaciju (European Cooperation for Accreditation)
 • Vrijedna analiza vašeg sustava upravljanja okolišem
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
 • Međunarodno priznati akreditirani certifikati
Više
Manje 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 14001 certifikaciju.