Učinkovito upravljajte energijom

Ušteda energije i smanjenje troškova idu ruku pod ruku – barem ako imate ISO 50001 certificirani sustav upravljanja energijom. Pažljivo korištenje energetskih resursa danas je jedan od najvažnijih zadataka svake organizacije. Odgovarajuće mjere usmjerene su na stalno poboljšavanje energetske učinkovitosti i povezanih poslovnih rezultata vaše organizacije - a time i na zaštitu klime.

Uštede troškova kroz učinkovitu energetsku politiku

Transparentni, optimizirani tokovi energije

Poboljšana energetska bilanca i zaštita klime

Subvencije ili porezne olakšice

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Što je upravljanje energijom prema normi ISO 50001?

ISO 50001 služi kao osnova za uvođenje sustava upravljanja energijom (EnMS). Središnja komponenta norme je proces energetskog planiranja koji definira energetske ciljeve i akcijske planove te detaljno bilježi sve tokove energije. Na temelju toga, certificirana poduzeća mogu stalno poboljšavati svoje energetsku učinkovitost. Poštivanje zakonskih zahtjeva donosi dodatnu sigurnost djelovanja.

Najvažniji preduvjeti za uspješno upravljanje energijom su sustavno bilježenje energetskih tokova, evaluacija energetskih performansi i prikladni mehanizmi praćenja. Prilikom implementacije ISO 50001 zadatak vaše organizacije je prilagoditi zahtjeve upravljanja energijom vašim vlastitim potrebama, ciljano provoditi mjere i stalno ih poboljšavati.

Trenutna norma ISO 50001 objavljena je 2018. godine. Kao i sve poznate ISO norme za sustave upravljanja, temelji se na PDCA krugu (Plan, Do, Check, Act - planirati-provesti-provjeriti-djelovati) i strukturi visoke razine. To osigurava visok stupanj kompatibilnosti s drugim ISO normama, na primjer ISO 9001 (kvaliteta) ili ISO 14001 (okoliš). Integrirani sustav upravljanja omogućuje iskorištavanje sinergije i zajedničku primjenu međuregulatornih zahtjeva.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena ISO 50001 certifikacija?

Ušteda energije važna je za svaku organizaciju – bez obzira na vrstu i veličinu. Stoga je certifikacija prema ISO 50001 prikladna za sva poduzeća i pružatelje usluga u svim industrijama koji žele optimizirati svoje upravljanje energijom te na taj način smanjiti troškove i emisije stakleničkih plinova.

ISO 50001:2018 nije usmjeren ni na jednu specifičnu industriju. Međutim, posebno je logično uvesti sustav upravljanja u skladu sa standardom upravljanja energijom ako ste energetski intenzivna organizacija. One često podliježu brojnim zakonskim zahtjevima i mogu zadovoljiti tražene okvirne uvjete s certificiranim sustavom upravljanja energijom. Na taj način ne samo da štite klimu, već mogu iskoristiti i prednosti subvencija i uštedjeti poreze pod određenim uvjetima, na primjer uz vršnu naknadu prema njemačkom SpaEV ili Zakonu o energetskim uslugama (EDL-G).

Više
Manje 
Mehrwert
Loading...

Zašto je certifikacija prema ISO 50001 korisna?

Kroz primjenu i certifikaciju sustava upravljanja energijom (EnMS) jednostavnim se organizacijskim mjerama često postiže značajan potencijal uštede praktički bez troškova. Osim toga, značajna upotreba energije (SEU) postrojenja, sustava i objekata ponovno je specificirana u okviru certificiranja, jer se za svako područje moraju odrediti posebni kriteriji.

Za poduzeća koja dobiju certifikat, međunarodna norma pruža još više konkurentskih prednosti:

 • Stalno poboljšavanje energetskih performansi
 • Stalno praćenje energetskih tokova
 • Sustavno smanjenje potrošnje energije i troškova energije
 • Dosljedna usklađenost sa zakonskim zahtjevima
 • Trajno smanjenje emisije stakleničkih plinova
 • Smanjena ovisnost o uvozu energije
 • Priznata osnova za moguće porezne poticaje
Više
Manje 
Anforderungen
Loading...

Koje se strateške ciljeve može ostvariti uz pomoć ISO 50001?

Učinkovito korištenje energije isplati se u pravom smislu riječi: smanjenje potrošnje resursa i povezano smanjenje troškova energije doprinosi značajnoj konkurentskoj prednosti. No energetska učinkovitost je također pokretač novih poslovnih modela i inovativne tehnologije i usluga, što može značiti dodatnu tržišnu prednost.

Koju strategiju slijedite?

Ušteda troškova

 • Odredite koja se vrsta energije koristi, gdje i u kojoj mjeri.
 • Postavite kontrole za upravljanje potrošnjom energije.
 • Identificirajte područja u kojima se gubi energija.
 • Poboljšajte svoju proceduru nabave.

Reputacija

 • Pozicionirajte se etičkom i vjerodostojnom slikom.
 • Smanjite svoj ugljični otisak.
 • Poboljšajte svoju konkurentnost.
 • Otvorite nova tržišta.

Poštujte zakonske zahtjeve

 • Poštujte sve zakonske zahtjeve primjenjive na vašu organizaciju.
 • Izbjegnite kazne, smanjite premije osiguranja.
 • Pružajte relevantne pravne informacije svojim zaposlenicima i dionicima.
 • Pripremite se za izmjene zakona i iskoristite moguće porezne poticaje.

Kontinuitet

 • Informirajte se o alternativnim izvorima energije.
 • Dobijte pregled nacionalnog energetskog tržišta.
 • Povećajte korištenje obnovljivih izvora energije.
 • Djelujte na način koji trajno štedi energiju.
Više
Manje 
Wer darf zertifizieren
Loading...

Tko smije provoditi certifikaciju prema ISO 50001?

Kao i druge certifikacije, certifikaciju prema ISO 50001 smije provoditi samo certifikacijsko tijelo koje je za tu svrhu akreditirala organizacija Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS ima potrebnu akreditaciju prema ISO/IEC 17021 i može izdavati certifikate prema ISO 50001:2018.

Norma ISO 50003:2016, zajedno sa zahtjevima ISO 17021, određuje zahtjeve za kompetentnost i nepristranost kod auditiranja i certificiranja sustava upravljanja energijom za certifikacijska tijela. Kako bi se organizacijama koje traže certifikaciju pružila sigurnost i kako bi se osigurala učinkovitost audita sustava upravljanja energijom, norma za akreditaciju obuhvaća proces auditiranja, zahtjeve za postupak certificiranja, trajanje audita i uzorkovanje s više lokacija.

Zahtjevi norme ISO 50003 stoga neizravno utječu na vaše poduzeće, posebno u određivanju trajanja audita i pružanju dokaza o stalnom poboljšanju. Dokazi o poboljšanju energetskih performansi također moraju biti u skladu s kriterijima certifikacije prema ISO 50003.

Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda postupak ISO 50001 certifikacije?

U prvom koraku s nama ćete razgovarati o vašoj organizaciji i ciljevima vaše ISO 50001 certifikacije. Na temelju toga ćete dobiti ponudu prilagođenu potrebama vašeg poduzeća ili organizacije.

Posebno za veće projekte certificiranja, sastanak za planiranje je dobra prilika da upoznate svog auditora, kao i da osmislite individualni program audita za sva uključena područja i sve lokacije. Predaudit također nudi priliku da se unaprijed identificiraju prilike za poboljšanje i snage vašeg sustava upravljanja energijom. Obje usluge su izborne.

Certifikacija počinje analizom i evaluacijom vašeg sustava upravljanja. U ovoj fazi 1 audita, vaš auditor utvrđuje stupanj ispunjenja preduvjeta za fazu 2 certifikacijski audita (audit sustava). U sljedećem koraku, vaš auditor procjenjuje učinkovitost procesa upravljanja na licu mjesta. Na završnom sastanku dobit ćete detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih prilika za poboljšanje vaše organizacije. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon audita sustava upravljanja energijom rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su ispunjeni svi zahtjevi norme, dobit ćete ISO 50001 certifikat.

Kako bismo osigurali da vaše poduzeće nastavi ispunjavati sve važne kriterije ISO 50001 nakon certifikacijskog audita, provodimo godišnje nadzorne audite. Na taj se način kompetentno prati stalno poboljšanje vašeg sustava upravljanja energijom i vaših poslovnih procesa.

Certifikat prema ISO 50001 istječe nakon tri godine. Recertifikacija se provodi pravovremeno prije isteka kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost sa zahtjevima norme. Ako su uvjeti ispunjeni, izdaje se novi certifikat.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISO 50001 certifikacija?

ISO 50001 certifikat vrijedi tri godine

Cijena ISO 50001 certifikacije u Hrvatskoj uvelike ovisi o navedenim ciljevima, veličini i složenosti vaše organizacije te uloženom trudu. Osim toga, opći preduvjeti vašeg poduzeća kao što su energetska situacija i broj lokacija utječu na trajanje audita i cijenu. Zato se troškovi certificiranja prema ISO 50001 ne mogu se iskazati kao paušalni iznos. Rado ćemo vam napraviti individualnu ponudu.

Business2.png
Loading...

Što možete očekivati od nas?

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sustava upravljanja i procesa
 • Auditori s praktičnim iskustvom i emocionalnom inteligencijom
 • Auditi prema ISO 50001 koji pružaju vrijedne uvide u vašu organizaciju
 • Međunarodno priznati certifikati
 • Osobna podrška naših stručnjaka - na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
 • Smisleni izvještaji o auditu s preporukama za djelovanje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 50001 certifikaciju.

Sustav upravljanja energijom prema ISO 50001

Što je sustav upravljanja energijom prema ISO 50001? Zašto je važan i koje su njegove dobrobiti za vas? Kakve prednosti certificirani sustav upravljanja energijom može donijeti vašoj organizaciji? Pročitajte u članku DQS-ova upravitelja proizvoda za ISO 50001, Tyronea Adu-Baffoura.

Saznajte više