Hallitse energiaa tehokkaasti

Energian ja kustannusten säästäminen kulkevat käsi kädessä - ainakin jos sinulla on ISO 50001 -sertifioitu energianhallintajärjestelmä. Energiavarojen huolellinen käyttö on nykyään yksi kaikkien yritysten tärkeimmistä tehtävistä. Asianmukaisilla toimenpiteillä pyritään jatkuvasti parantamaan organisaatiosi energiatehokkuutta ja energiaan liittyvää suorituskykyä - ja siten myös ilmastonsuojelua.

Kustannussäästöjä tehokkaalla energiapolitiikalla

Läpinäkyvät, optimoitavat energiavirrat

Parempi energiatase ja ilmastonsuojelu

Tukien tai verohelpotusten hyödyntäminen, jos niitä on saatavilla

Mitä on ISO 50001 -standardin mukainen energianhallinta?

ISO 50001 toimii perustana energianhallintajärjestelmän (EnMS) käyttöönotolle. Standardin keskeinen osa on energiasuunnitteluprosessi, jossa määritellään energiatavoitteet ja toimintasuunnitelmat ja kirjataan kaikki energiavirrat yksityiskohtaisesti. Tämän perusteella sertifioidut yritykset voivat jatkuvasti parantaa energiaan liittyvää suorituskykyään. Lakisääteisten vaatimusten täytäntöönpano tuo lisää toimintavarmuutta.

Tärkeimpiä edellytyksiä onnistuneelle energianhallinnalle ovat energiavirtojen järjestelmällinen kirjaaminen, energian arviointi ja sopivat seurantamekanismit. ISO 50001 -standardin käyttöönoton yhteydessä organisaatiosi tehtävänä on räätälöidä energianhallinnan alan vaatimukset omiin tarpeisiisi, toteuttaa toimenpiteet kohdennetusti ja parantaa niitä jatkuvasti.

Nykyinen ISO 50001 -standardi julkaistiin vuonna 2018. Kuten kaikki tutut ISO-johtamisstandardit, se perustuu PDCA-sykliin (Plan, Do, Check, Act) ja korkean tason rakenteeseen. Näin varmistetaan suuri yhteensopivuus muiden ISO-standardien, esimerkiksi ISO 9001 (laatu) tai  ISO 14001 (ympäristö) kanssa. Integroidun johtamisjärjestelmän avulla voidaan hyödyntää synergiaetuja ja toteuttaa yhdessä eri sääntelyn alojen vaatimukset .

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Kenelle ISO 50001 -sertifiointi sopii?

Energiansäästö on tärkeää jokaiselle yritykselle tyypistä ja koosta riippumatta. Näin ollen ISO 50001 -sertifiointi sopii kaikkien toimialojen yrityksille ja palveluntarjoajille, jotka haluavat optimoida energianhallintansa ja säästää siten kustannuksia ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

ISO 50001:2018 ei ole suunnattu millekään tietylle toimialalle. Erityisen järkevää on kuitenkin ottaa käyttöön energianhallintastandardin mukainen johtamisjärjestelmä, jos olet energiaintensiivinen yritys. Niitä koskevat usein lukuisat lakisääteiset vaatimukset, ja ne voivat täyttää vaaditut reunaehdot sertifioidulla energianhallintajärjestelmällä. Näin ne paitsi suojelevat ilmastoa myös voivat tietyin edellytyksin hyödyntää tukia ja säästää veroja, esimerkiksi Saksan SpaEV: n tai energiapalvelulain ( EDL-G) mukaisen huippukorvauksen avulla.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi ISO 50001 -sertifiointi on järkevää?

EnMS-järjestelmän käytön ja sertifioinnin avulla saavutetaan usein merkittäviä ja lähes kustannuksettomia säästömahdollisuuksia yksinkertaisilla organisatorisilla toimenpiteillä. Lisäksi laitosten, järjestelmien ja tilojen merkittävä energiankäyttö (SEU) määritellään uudelleen sertifioinnin yhteydessä siten, että kullekin alueelle on määriteltävä erityiset kriteerit.

Sertifioinnin saaneille yrityksille kansainvälinen standardi tarjoaa entistä enemmän kilpailuetua:

 • energiaan liittyvän suorituskyvyn jatkuva parantaminen
 • energiavirtojen jatkuva seuranta
 • Energiankulutuksen ja energiakustannusten järjestelmällinen vähentäminen
 • lakisääteisten vaatimusten johdonmukainen noudattaminen
 • Kasvihuonekaasupäästöjen pysyvä vähentäminen
 • Riippuvuuden vähentäminen energian tuonnista
 • Tunnustettu perusta mahdollisille verokannustimille
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mihin strategisiin tavoitteisiin voidaan pyrkiä ISO 50001 -standardin avulla?

Tehokas energiankäyttö kannattaa sanan varsinaisessa merkityksessä: Resurssien kulutuksen vähentäminen ja siihen liittyvä energiakustannusten aleneminen tuovat merkittävää kilpailuetua. Energiatehokkuus on kuitenkin myös uusien liiketoimintamallien, innovatiivisen tekniikan ja palvelujen liikkeellepaneva voima, mikä voi merkitä lisäetua markkinoilla.

Mitä strategiaa sinä noudatat?

Kustannussäästöt

 • Määritä, millaista energiaa käytetään, missä ja missä määrin.
 • Ota käyttöön valvontalaitteet energiankäytön hallitsemiseksi.
 • Tunnista alueet, joilla energiaa tuhlataan.
 • Paranna hankintamenettelyjäsi.

Maine

 • Luo itsestäsi eettinen mutta uskottava kuva.
 • Vähennä hiilijalanjälkeäsi.
 • Paranna kilpailukykyäsi.
 • Avaa uusia markkinoita.

Noudata lakisääteisiä vaatimuksia.

 • Noudata kaikkia organisaatiotasi koskevia lakisääteisiä vaatimuksia.
 • Vältä sakot, vähennä vakuutusmaksuja.
 • Tarjoa asianmukaista oikeudellista tietoa työntekijöillesi ja sidosryhmillesi.
 • Valmistaudu lakimuutoksiin ja hyödynnä mahdollisia verokannustinjärjestelmiä.

Jatkuvuus

 • Tiedota itsellesi vaihtoehtoisista energialähteistä.
 • Hanki yleiskuva kansallisista energiamarkkinoista.
 • Hyödynnä yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä.
 • Toimi pysyvästi energiaa säästävästi.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Kuka saa suorittaa ISO 50001 -sertifioinnin?

Muiden sertifiointien tavoin ISO 50001 -sertifioinnin saa suorittaa vain sertifiointielin, jonka Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) on akkreditoinut tähän tarkoitukseen. DQS:llä on tarvittava akkreditointi ISO/IEC 17021:n mukaisesti, ja se saa myöntää ISO 50001:2018 -standardin mukaisia sertifikaatteja.

Standardissa ISO 50003:2016 määritellään - ISO 17021:n vaatimusten lisäksi - sertifiointielinten pätevyyttä ja puolueettomuutta koskevat vaatimukset energiajohtamisjärjestelmien auditoinnissa ja sertifioinnissa. Varmuuden antamiseksi sertifiointia hakeville yrityksille ja EnMS-auditointien tehokkuuden varmistamiseksi akkreditointistandardissa käsitellään auditointiprosessia, sertifiointimenettelyä koskevia vaatimuksia, auditoinnin kestoa ja usean toimipaikan otantaa.

Näin ollen ISO 50003 -standardin vaatimukset vaikuttavat epäsuorasti yritykseesi, erityisesti auditointien keston määrittämisessä ja todisteiden antamisessa jatkuvasta suorituskyvyn parantamisesta. Energiaan liittyvästä suorituskyvyn parantamisesta on myös esitettävä todisteet ISO 50003 -sertifiointikriteerien mukaisesti.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Mikä on ISO 50001 -sertifiointimenettely?

Ensimmäisessä vaiheessa keskustelet kanssamme yrityksestäsi ja ISO 50001 -sertifioinnin tavoitteista. Näiden keskustelujen perusteella saat yksilöllisen tarjouksen, joka on räätälöity yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin.

Etenkin suuremmissa sertifiointihankkeissa suunnittelukokous on arvokas tilaisuus tutustua auditoijiinne sekä kehittää yksilöllinen auditointiohjelma kaikille mukana oleville alueille ja toimipaikoille. Esiauditointi tarjoaa myös mahdollisuuden tunnistaa etukäteen parannusmahdollisuudet ja energianhallintajärjestelmänne vahvuudet. Molemmat palvelut ovat valinnaisia.

Sertifiointi alkaa johtamisjärjestelmänne analyysillä ja arvioinnilla. Tässä vaiheen 1 auditoinnissa auditoijasi määrittää, missä määrin vaatimukset täyttyvät vaiheen 2 sertifiointiauditoinnissa (järjestelmäauditointi). Seuraavassa vaiheessa auditoijasi arvioi johtamisprosessien tehokkuutta paikan päällä. Loppukokouksessa saatte yksityiskohtaisen esityksen tuloksista ja mahdollisista parannusmahdollisuuksista yrityksessänne. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

EnMS-auditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Jos kaikki standardin vaatimukset täyttyvät, saat ISO 50001 -sertifikaatin.

Varmistaaksemme, että yrityksesi täyttää kaikki ISO 50001 -standardin tärkeät kriteerit myös sertifiointiauditoinnin jälkeen, teemme vuosittain valvontatarkastuksia. Tällä tavoin energianhallintajärjestelmänne ja liiketoimintaprosessienne jatkuva parantaminen on asiantuntevaa.

ISO 50001 -sertifikaatin voimassaolo päättyy viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen voimassaolon päättymistä, jotta varmistetaan standardin vaatimusten jatkuva noudattaminen. Jos vaatimukset täyttyvät, myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Mitä ISO 50001 -sertifiointi maksaa?

ISO 50001 -sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.

ISO 50001 -sertifioinnin kustannukset riippuvat pitkälti määritellyistä tavoitteista, yrityksesi koosta ja monimutkaisuudesta sekä siihen liittyvästä työmäärästä. Lisäksi yrityksesi yleiset edellytykset, kuten energiatilanne ja toimipisteiden määrä, vaikuttavat auditoinnin kestoon ja hintaan. Näistä syistä ISO 50001 -standardin mukaisen sertifioinnin kustannuksia ei voida ilmoittaa kertasummana. Teemme teille mielellämme yksilöllisen tarjouksen.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
 • Alan kokeneet auditoijat yhdistävät asiantuntijatiedon ja tunneälyn toisiinsa
 • ISO 50001 -auditointien kautta saat lisäarvoa tuottavaa tietoa yrityksestäsi
 • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
 • Henkilökohtaista, sujuvaa tukea asiantuntijoiltamme - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
 • Merkitykselliset auditointiraportit sisältävät toimenpidesuosituksia
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen ISO 50001 -sertifioinnista.