Управління енергоефективністю

Економія енергії та витрати йдуть поряд – принаймні, якщо ваша система енергетичного менеджменту сертифікована за стандартом ISO 50001. Дбайливе використання енергоресурсів сьогодні є одним із найважливіших завдань будь-якої компанії. Відповідні заходи спрямовані на постійне покращення енергоефективності та стану енергонезалежності вашої організації, а отже, і на захист клімату.

Економія витрат завдяки ефективній енергетичній Політиці

Прозорі, оптимізовані потоки енергії

Покращений енергетичний баланс і захист клімату

Вигода від субсидій або податкових пільг, якщо вони доступні

Що таке енергоменеджмент за стандартом ISO 50001?

ISO 50001 є основою для впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ). Центральним компонентом стандарту є процес енергетичного планування, який визначає енергетичні цілі та плани дій і документує всі енергетичні потоки. На цій основі сертифіковані компанії можуть постійно покращувати свої показники, пов’язані з енергетикою. Виконання правових вимог приносить додаткову безпеку діяльності. 

Найважливішими передумовами успішного енергоменеджменту є систематичне документування енергетичних потоків, оцінка енергії та відповідні механізми моніторингу. Під час впровадження стандарту ISO 50001 завдання вашої організації — адаптувати вимоги в галузі енергоменеджменту до ваших власних потреб, цілеспрямовано впроваджувати заходи та постійно їх покращувати.

Чинний стандарт ISO 50001 був опублікований у 2018 році. Як і всі знайомі стандарти управління ISO, він заснований на циклі PDCA (Плануй, Роби, Перевіряй, Дій) і Структурі Високого Рівня. Це забезпечує високий ступінь сумісності з іншими стандартами ISO, наприклад, ISO 9001 (якість) або ISO 14001 (довкілля). Інтегрована система управління дозволяє використовувати синергію та спільно впроваджувати міжрегулюючі вимоги відповідності законодавству.

Показати більше
Показати менше
Loading...

Для кого підходить сертифікація ISO 50001?

Економія енергії важлива для кожного підприємства – незалежно від типу та розміру. Таким чином, сертифікація ISO 50001 підходить для компаній і постачальників послуг у всіх галузях, які хочуть оптимізувати енергоменеджмент, заощаджуючи витрати та скорочуючи викиди парникових газів.

ISO 50001:2018 не націлений на якусь конкретну галузь. Однак, якщо ви енергоємна компанія, має особливий сенс запровадити систему управління відповідно до стандарту енергоменеджменту. Ваша діяльність часто підлягає численним вимогам законодавства і може відповідати необхідним рамковим умовам щодо сертифікованої системи енергетичного менеджменту. Таким чином, сертифіковані системи не тільки захищають клімат, але також можуть надати переваги для отримання субсидій та заощадження податків за певних умов, наприклад, за допомогою пікової компенсації відповідно до німецького SpaEV або Закону про енергетичні послуги (EDL-G).

Показати більше
Показати менше
Loading...

Чому сертифікація за стандартом ISO 50001 має сенс?

Завдяки використанню та сертифікації EnMS за допомогою простих організаційних заходів часто досягається значний і практично дешевий потенціал економії. Крім того, значне споживання енергії (SEU) установками, системами та спорудами знову вказується в рамках сертифікації, оскільки для кожної області необхідно визначити конкретні критерії.

Для компаній, які отримують сертифікат, міжнародний стандарт надає ще більше конкурентних переваг:

 • Постійний моніторинг енергетичних потоків
 • Систематичне зниження енергоспоживання та витрат енергії
 • Постійна відповідність вимогам законодавства
 • Постійне скорочення викидів парникових газів
 • Зменшення залежності від імпорту енергоносіїв
 • Визнана основа для можливих податкових пільг
Показати більше
Показати менше
Loading...

Які стратегічні цілі можна досягти за допомогою ISO 50001?

Ефективне використання енергії окупається в прямому сенсі цього слова: зменшення споживання ресурсів і пов’язане з цим зниження витрат на енергію сприяють значної конкурентної перевазі. Але енергоефективність також є стимулом для нових бізнес-моделей, інноваційних технологій та послуг, що може означати додаткову перевагу на ринку.

Якої стратегії ви дотримуєтеся?

Економія витрат

 • Визначте, який тип енергії використовується, де і в якому обсязі.
 • Налаштуйте елементи керування для керування споживанням енергії.
 • Визначте зони, де витрачається енергія.
 • Удосконалюйте свої процедури закупівель
 •  

Репутація

 • Позиціонуйте себе етичним, але надійним іміджем.
 • Зменшіть викид CO2.
 • Підвищте свою конкурентоспроможність.
 • Відкривайте нові ринки.

Відповідність до законодавчих вимог

 • Дотримуйтесь усіх законодавчих вимог, що застосовуються до вашої організації.
 • Уникайте штрафів, зменшуйте страхові внески.
 • Надайте відповідну правову інформацію своїм співробітникам та зацікавленим сторонам.
 • Підготуйтеся до змін у законодавстві та скористайтеся можливими схемами податкового стимулювання.

Безперервність

 • Поінформуйте себе про альтернативні види енергії.
 • Отримайте огляд національного енергетичного ринку.
 • Збільшуйте використання відновлюваних джерел енергії.
 • Дійте в режимі постійної економії енергії.
Показати більше
Показати менше
Loading...

Кому дозволено проводити ISO 50001 сертифікацію?

Як і інші сертифікації, сертифікацію за стандартом ISO 50001 може проводити лише орган із сертифікації, який акредитований для цієї мети Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). DQS має необхідну акредитацію відповідно до ISO/IEC 17021 і має право видавати сертифікати на відповідність до вимог ISO 50001:2018.

Стандарт ISO 50003:2016 визначає – на додаток до вимог ISO 17021 – вимоги щодо компетентності та неупередженості в аудиті та сертифікації систем енергетичного менеджменту для органів сертифікації. Щоб забезпечити впевненість компаніям, які шукають сертифікацію, і забезпечити ефективність аудитів EnMS, стандарт акредитації розглядає процес аудиту, вимоги до процедури сертифікації, тривалість аудиту та вибірку з кількох ділянок.

Таким чином, вимоги ISO 50003 опосередковано впливають на вашу компанію, зокрема на визначення тривалості аудиту та надання доказів постійного покращення діяльності. Докази підвищення енергоефективності також повинні бути надані відповідно до критеріїв сертифікації ISO 50003.

Показати більше
Показати менше
Business28.png
Loading...

Яка процедура сертифікації за стандартом ISO 50001?

На першому кроці ви обговорюєте з нами свою компанію та цілі сертифікації ISO 50001. На основі цих обговорень ви отримаєте індивідуальну пропозицію з урахуванням потреб вашої компанії чи організації.

 

Особливо для великих проектів із сертифікації нарада з планування є цінною можливістю познайомитися з вашим аудитором, а також розробити індивідуальну програму аудиту для всіх залучених областей і місць. Попередній аудит також дає можливість заздалегідь визначити потенціал для покращення, а також сильні сторони вашої системи енергоменеджменту. Обидві послуги є необов’язковими.

Сертифікація починається з аналізу та оцінки вашої системи управління. На цьому етапі 1 аудиту ваш аудитор визначає ступінь виконання сертифікаційного аудиту 2 етапу (системний аудит). На наступному кроці ваш аудитор оцінює результативність процесів управління на місці. На заключній зустрічі ви отримаєте детальну презентацію результатів і можливого потенціалу для покращення вашої компанії. При необхідності узгоджуються плани дій.

Після аудиту EnMS результати оцінюються незалежною сертифікаційною радою DQS. Якщо всі вимоги стандарту будуть дотримані, ви отримаєте сертифікат ISO 50001.

Щоб гарантувати, що ваша компанія продовжує відповідати всім важливим критеріям ISO 50001 після сертифікаційного аудиту, ми проводимо наглядові аудити на щорічній основі. Таким чином, постійне вдосконалення вашої системи енергоменеджменту та ваших бізнес-процесів компетентно супроводжується.

Термін дії сертифіката ISO 50001 закінчується не пізніше ніж через три роки. Повторна сертифікація проводиться завчасно до закінчення терміну дії для забезпечення постійної відповідності стандартним вимогам. Якщо вимоги дотримані, видається новий сертифікат.

Banking13.png
Loading...

Скільки коштує ISO 50001 сертифікація?

ISO 50001 сертифікат дійсний три роки.

Вартість сертифікації ISO 50001 значною мірою залежить від визначених цілей, розміру та складності вашої компанії, а також від затрачених зусиль. Крім того, загальні передумови вашої компанії, такі як енергетична ситуація та кількість місць, впливають на тривалість аудиту та ціну. З цих причин витрати на сертифікацію відповідно до стандарту ISO 50001 не можна вказати як одноразову суму. Будемо раді зробити для Вас індивідуальну пропозицію.

 

Business2.png
Loading...

Що ви можете очікувати від нас

 • Більше 35 років досвіду в сертифікації систем і процесів менеджменту
 • Досвідчені в галузі аудитори поєднують експертні знання з емоційним інтелектом
 • Завдяки аудиту за стандартом ISO 50001 ви зможете отримати додаткову цінність у вашій компанії
 • Сертифікати з міжнародним визнанням
 • Персональна, плавна підтримка наших спеціалістів - на регіональному, національному та міжнародному рівні
 • Індивідуальні пропозиції з гнучкими умовами договору без прихованих витрат
 • Змістовні аудиторські звіти містять рекомендації щодо дій
Loading...

Запит пропозицій

Альона Лоза

Ми будемо раді надати вам індивідуальну пропозицію щодо сертифікації ISO 50001.