Kestävä kehitys kannattaa - näin yksinkertaista se on. Niille, jotka vielä epäilevät tätä, suosittelemme lukemaan metatutkimuksen From the Stockholder to the Stakeholder(2015): 88 prosenttia tieteellisistä analyyseistä osoittaa, että yritykset, joilla on vankka kestävän kehityksen johtaminen, voivat keskimäärin saavuttaa parempia operatiivisia ja taloudellisia tuloksia kuin muut.

Ne, jotka näkevät kestävyyden mahdollisuutena, löytävät DQS:n oikeaksi sparrauskumppaniksi muutokseen. Vankkojen auditointien avulla mahdollistamme läpinäkyvyyden, vahvistamme luottamusta organisaatioonne ja luomme perustan tietoon perustuvalle päätöksenteolle - johdolle, sijoittajille, ostajille, lainanantajille ja muille sidosryhmille.

Ympäristöasioiden hallinta

Raaka-aineiden louhinnasta ja hankinnasta valmiiseen tuotteeseen: Ympäristöarviointivalikoimamme kattaa koko arvoketjun. Pidämme aina silmällä ympäristönhallintajärjestelmääsi.

Blogi
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

ISO 14001:n soveltamisala - Mitä standardi edellyttää?

Blogi
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Ympäristösuorituskyvyn parantaminen - Mitä standardi edellyttää?

Blogi
remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Etätarkastus - Edellytykset, mahdollisuudet ja rajoitukset

Energianhallinta

Energiatehokkuuden lisääminen, energiakustannusten vähentäminen ja verojen säästäminen samanaikaisesti - tämä on mahdollista energianhallintajärjestelmän avulla.

Blogi
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

ISO 50001 -standardin mukainen energianhallintajärjestelmä

Blogi
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SDG ja ISO 50001: Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen

Ilmaston hallinta

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on välttämätöntä. Luotettavan tietopohjan luomiseksi kasvihuonekaasupäästöjen kvantifiointia ja todentamista koskevat kansainväliset standardit ovat välttämättömiä.

Blogi
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Ilmastonhallinnan esittely: Esimerkki Saksasta

Blogi
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Kasvihuonekaasuinventaarion määrittäminen ISO 14064-1:n mukaisesti

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Kasvihuonekaasut

Sosiaaliset tarkastukset toimitusketjussa

Sääntelyn lisääntyessä toimittajien arvioinnin merkitys kasvaa. Yrityksillä on velvollisuus tunnistaa, ehkäistä ja korjata toimintansa todelliset ja mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset. Kun on kyse turvallisten ja oikeudenmukaisten työolojen varmistamisesta, mikään toimenpide ei ole parempi kuin paikan päällä tehtävä tarkastus.

Blogi
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Toimittajahallinta - systeemisesti kestävä

Blogi
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

ISO 28000 -sertifiointi - tapaustutkimus toimitusketjun turvallisuuden lisäämiseksi.

Blogi
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Sosiaaliset tarkastukset: Miten kevennät toimittajiesi taakkaa?

Kestävän kehityksen raportointi & ESG-indikaattorit

Se, tuoko kestävän kehityksen raportointi merkittävää lisäarvoa liiketoiminnallesi, riippuu ensisijaisesti raportin uskottavuudesta ja merkityksellisyydestä. Sijoittajille, lainanantajille ja liikekumppaneille DQS:n suorittama riippumaton todentaminen on osoitus kestävän kehityksen raportoinnin kestävyydestä.

Blogi
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Landis+Gyrin kestävän kehityksen raportin ulkoinen tarkastus: Onnistunut ensiesiintyminen

Blogi
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Symrisen vuoden 2021 kestävän kehityksen raportin todentaminen saatiin onnistuneesti päätökseen.

Kestävät hankinnat

Hankinnat ovat monille yrityksille tärkein keino vähentää ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät riskit korostuvat erityisesti arvoketjun ensimmäisissä vaiheissa, kuten raaka-aineiden louhinnassa. Erilaiset toimialan aloitteet antavat myös pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa ja vähentää riskejä.

Blogi
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex päivittää sosiaalisen auditoinnin konseptinsa

Blogi
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Esittelyssä: BRCGS:n uusi eettisen kaupan ja vastuullisen hankinnan standardi.

Blogi
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

SMETA-etätarkastus: Sedex Virtual Assessment

Työterveys ja -turvallisuus

Kun johdat yritystä, toimit vastuullisesti työntekijöitäsi kohtaan. Heidän fyysinen ja henkinen terveytensä on myös yrityksesi menestyksen perusta. Loppujen lopuksi vain terveet ja tyytyväiset työntekijät voivat pysyä motivoituneina ja tehokkaina kasvavan työmäärän keskellä.

Blogi
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45001 -standardin mukainen työsuojelun hallintajärjestelmä

Blogi
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - uudet ohjeet työterveyttä ja -turvallisuutta varten Covid-19:n aikana.

Blogi
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Työturvallisuutta koskeva viestintä - Tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia

Vaatimustenmukaisuus ja due diligence

Vaatimustenmukaisuustarkastuksilla on olennainen rooli kattavassa riskienhallinnassa. Riippumattoman asiantuntijan käyttäminen auttaa sinua jäsentämään vaatimustenmukaisuuden hallinnan järjestelmällisesti ja korjaamaan mahdolliset puutteet. Tarkastustulosten uskottavuus riippuu pitkälti sertifiointielimen luotettavuudesta ja kokemuksesta - siksi DQS on oikea valinta.

Blogi
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Korruption torjunta: Vivo Energy saa ensimmäisen ISO 37001 -sertifikaatin

Blogi
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Korruption torjunta: ISO 37001 -sertifioinnin kahdeksan hyvää syytä: Kahdeksan hyvää syytä ISO 37001 -sertifiointiin

Blogi
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Tee riskienhallinnasta helppoa uudistetun ISO 31001:2018 -standardin avulla.

Kestävän kehityksen sertifiointi

Tehdään kestävyydestä todennettavissa olevaa ja kestävää: Siitä riippumattomassa sertifioinnissa on kyse. DQS:ssä keskitymme standardeihin, joilla on todellista merkitystä yrityksesi, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta.