Kestävä hankinta, jota usein kutsutaan vastuulliseksi hankinnaksi, on olennainen osa siirtymistä kestävään talouteen: sisällyttämällä kestävyyskriteerit hankintaprosessiin organisaatiot käyttävät vaikutusvaltaansa koko toimitusketjun muuttamiseksi kestävämmäksi. Uusi standardi ISO 20400 - Kestävät hankinnat tarjoaa nyt organisaatioille ohjeita kestävän hankintastrategian laatimiseen.

ISO 20400 -standardin tavoitteena on kuvata kestävien hankintojen perusperiaatteet ja tarjota tehokas malli täytäntöönpanoa varten. Standardi ei sisällä toimittajia koskevia vaatimuksia, vaan siinä kuvataan, miten ostajat voivat määritellä kestävyyskriteerit ja sisällyttää ne hankintaprosessiin.

Kehitysprosessi ja tausta

Ensimmäisen kerran huhtikuussa 2017 julkaistu ISO 20400 -standardi perustuu vuonna 2010 julkaistuun brittiläiseen BS 8903 -standardiin, joka koskee kestäviä hankintoja, mutta siinä on omaksuttu sosiaalista vastuuta koskevan kansainvälisen ISO 26000 -standardin perusperiaatteet ja ydinterminologia. Yhtenäinen terminologia helpottaa siten kestävien hankintojen (ISO 20400) integroimista kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen johtamiseen (ISO 26000).

ISO 20400: standardin sisältö ja rakenne

Neljä jaksoa muodostavat standardin ytimen:

 • Jaksossa 4 johdatellaan kestävien hankintojen aiheeseen ja luodaan yleiskatsaus perusperiaatteisiin.
 • Jaksossa 5 selitetään, miten kestävät hankinnat sisällytetään strategiselle tasolle.
 • Jaksossa 6 kuvataan organisaation edellytykset ja vaatimukset tehokkaan hankintajärjestelmän toteuttamiseksi. Tärkeä painopiste on työntekijöiden pätevyys.
 • Jaksossa 7 kuvataan toimintaprosesseja ja kestävän kehityksen kriteerien sisällyttämistä.

Seuraava malli on tulosta standardista:

Miksi ISO 20400 -standardi kannattaa panna täytäntöön käytännössä?

ISO 20400:n avulla organisaatiot voivat järjestelmällisesti ottaa huomioon relevantit kestävyyskriteerit hankinnoissa. Standardin johdonmukainen soveltaminen johtaa seuraavien näkökohtien huomioon ottamiseen:

 • Vastuun kantamista toimitusketjusta koskevan vaatimuksen täyttäminen.
 • Tunnistetaan kestävyyteen liittyvät oikeudelliset, taloudelliset ja eettiset riskit toimitusketjussa.
 • Seurataan toimittajien kestävyyssuorituskykyä ja tarjotaan kannustimia parannusten tekemiseen.
 • Rakennetaan lisäarvoa tuottavia ja kestäviä toimittajasuhteita

Miten DQS voi auttaa sinua tekemään hankintaprosesseistasi kestävämpiä:

 • Hankintajärjestelmänne sertifiointi:
  Paikan päällä suoritettavan arvioinnin aikana auditoijamme vahvistavat kestävän hankintajärjestelmän toteuttamisen ja noudattamisen. Yksityiskohtainen auditointiraportti ei ole vain yhteenveto auditoinnin tuloksista, vaan se paljastaa myös parannuspotentiaalin ja tekee parannusehdotuksia. Onnistuneen arvioinnin jälkeen saatte maailmanlaajuisen vaatimustenmukaisuustodistuksen ja kestävän hankinnan sinetin. Auditointikriteerit perustuvat ISO 20400 -standardin käsitteeseen ja periaatteisiin.
 • Toimitusketjuanalyysi: kestävyysriskit, vahvuudet ja heikkoudet
  Tehokkaan hankintastrategian kehittämisen edellytyksenä on toimitusketjusi kestävyysriskien, vahvuuksien ja heikkouksien vahva ymmärtäminen. DQS:llä on laaja verkosto erittäin päteviä auditoijia eri puolilla maailmaa, joten se pystyy analysoimaan toimitusketjusi otantapohjaisesti ja määrittämään, mitkä kestävän kehityksen näkökohdat ovat toimitusketjusi kannalta olennaisimpia. Yksityiskohtaisissa auditointiraporteissa ja henkilökohtaisissa haastatteluissa tehdään yhteenveto havainnoista, suositellaan toimia ja yksilöidään keskeiset tunnusluvut jatkuvaa seurantaa varten.
 • Toimittaja-auditoinnit
  Kun määrittely, standardi tai toimittajakoodi on otettu käyttöön, DQS voi tukea sinua vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa toimittaja-auditoinneilla. Tämä voidaan tehdä asiakaskohtaisen eritelmän tai koodin perusteella sekä vakiintuneiden auditointijärjestelmien, kuten Sedex SMETA, FSA 2.0, REDcert 2.0 ja monien muiden, perusteella.
Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...