Устойчивостта се изплаща - това е толкова просто. За тези, които все още се съмняват в това, препоръчваме да прочетат метапроучването "От акционера към заинтересованата страна" (2015 г.): 88% от научните анализи показват, че компаниите със стабилно управление на устойчивостта могат да постигнат средно по-добри оперативни и финансови резултати от останалите.

Тези, които виждат в устойчивостта възможност, ще открият, че DQS е правилният спаринг партньор за трансформация. Със солидните одити ние даваме възможност за прозрачност, подсилваме доверието във Вашата организация и създаваме основа за вземане на информирани решения - за ръководството, инвеститорите, купувачите, кредиторите и другите заинтересовани страни.

Управление на околната среда

От добива и закупуването на суровини до крайния продукт: Нашето портфолио за екологична оценка обхваща цялата верига на създаването на стойността. При това постоянно наблюдаваме Вашата система за управление на околната среда.

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Система за управление на околната среда - най-доброто ръководство

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Рискове и възможности в ISO 14001 - Какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Аспекти на околната среда - Какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Обвързващи задължения в ISO 14001 - какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

ISO 14001 и SDG: глобалните цели за устойчивост на фокус

Блог
risikomanagement-header-blog-dqs-aufgestellte holzkloetze domino
Loading...

Управление на непрекъснатостта на бизнеса - система за управление на устойчивостта

Блог
ISO 28000, ISO 28000:2022
Loading...

ISO 28000:2022 вече е публикуван: промени и график на ревизията

Блог
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Минимална квота за рециклирана пластмаса" от 2025 г. - Какво означава това за индустрията?

Блог
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

Кръгова икономика: Сертификация ISCC Plus

Блог
ISO 46001 ZERTIFIZIERUNG, WASSEREFFIZIENZ-MANAGEMENTSYSTEME
Loading...

Сертификат ISO 46001 за системи за управление на водната ефективност

Блог
NACHHALTIGE PRODUKTE, ISCC PLUS
Loading...

От възобновяема суровина до устойчив продукт: ISCC Plus за храни, фуражи, опаковки и химикали.

Блог
fernaudit-header-blog-dqs-digitale vernetzung weltweit
Loading...

Дистанционен одит - предпоставки, възможности и ограничения

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Подобряване на резултатността относно околната среда - какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Обхват в ISO 14001 - Какво изисква стандартът?

Блог
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Моделът EFQM 2020: Нов импулс към съвършенство

Управление на енергията

Повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за енергия и едновременно с това спестяване на данъци - това е възможно със система за управление на енергията.

Блог
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

Цели за устойчиво развитие и ISO 50001: постигане на целите за устойчивост

Блог
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

Система за управление на енергията съгласно ISO 50001

Управление на климата

За да се ограничят промените на климата, е наложително да се намалят емисиите на парникови газове. За осигуряване на надеждна база данни са необходими международни стандарти за количествено определяне и контрол на парниковите газове.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Управление на климата - използване на синергиите на стандартите на ISO

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Неутрална по отношение на климата организация - как може да се постигне това?

Блог
ISO 14091, ISO 14091 Standard
Loading...

Разбиране и оценка на рисковете и последиците от изменението на климата - ISO 14091

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

ISO 14064-1 - Парникови газове

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Инвентаризация на парниковите газове с помощта на ISO 14064-1

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Въвеждане на управление на климата: Пример от Германия

Социални одити във веригата за доставки

Оценката на доставчиците придобива все по-голямо значение в условията на все по-силни регулационни изисквания. Компаниите са задължени да идентифицират, предотвратяват и коригират действителните и потенциалните въздействия на своите дейности върху човешките права. Когато става въпрос за осигуряване на безопасни и справедливи условия на труд, никоя мярка не е по-добра от одита на място.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Оценка на доставчиците относно аспекти на устойчивостта - шестте най-важни въпроса

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Устойчиво управление на веригата за доставки с одити на доставчици

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Човешки права: Разширени доклади, надлежни проверки

Блог
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (немски LkSG) - какво трябва да спазват компаниите

Блог
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Компетентност на одиторите при социални одити - какво може да означава APSCA за Вас

Блог
National Action Plan (NAP), MANDATORY HUMAN RIGHTS
Loading...

Закон за веригата за доставки и комплексна проверка на правата на човека: Какво следва?

Блог
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Социални одити: Как да облекчите тежестта върху доставчиците си

Блог
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Сертификация по ISO 28000 - пример за повече сигурност във веригата за доставки

Доклади за устойчиво развитие и ESG показатели

Дали докладите за устойчиво развитие добавят значителна стойност към Вашия бизнес, зависи преди всичко от достоверността и уместността на Вашите доклади. Независимата проверка от DQS е доказателство за стабилността на устойчивото развитие за инвеститори, кредитори и бизнес партньори.

Блог
Norm ISOIEC 17029, ISOIEC 17029
Loading...

Проверка и валидиране: Защо новият стандарт ISO/IEC 17029 е толкова важен

Блог
NORM ISO 22301, ISO 22301
Loading...

Ревизия на стандарта ISO 22301: Какви промени предстоят?

Блог
GRI-STANDARD ,GRI Berichterstattung
Loading...

Ревизия на универсалните стандарти на GRI: Преглед на най-важните промени и значението им за Вас

Блог
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Устойчивост: Основна актуализация на стандарта за принципите на отчетност AA1000.

Блог
GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS, Global Reporting Initiative
Loading...

Ново: Стандарти за докладите за устойчивост по GRI - преглед на основните промени

Блог
WASTE STANDARD, GRI 306
Loading...

Отпадъците като възможност - GRI публикува 306: Стандарт за отпадъците

Блог
GRI-PILOTPROJEKT, Global Reporting Initiative
Loading...

Пилотен проект на GRI: Първият специфичен за сектора стандарт за селско стопанство, рибарство и аквакултури

Блог
CLIMATE BONDS STANDARD, CLIMATE BONDS
Loading...

Стандартът за климатични облигации продължава да се развива

Блог
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Задължение за докладване на КСО: Публикувани насоки на Европейската комисия

Блог
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Таксономия - Европейска класификационна система за устойчиво управление

Блог
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

По-високи изисквания за докладване в ЕС

Блог
GREEN BOND STANDARD,  EU GREEN BOND STANDARD
Loading...

Как ЕС иска да финансира опазването на климата - Стандартът за зелени облигации на ЕС

Блог
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Задължение за докладване по КСО: Как надзорните органи могат да изпълнят своето "задължение за преглед"

Блог
TAXONOMIE Europäische taxonomie
Loading...

Таксономията на ЕС: Какво означава тя за компаниите?

Блог
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Европейският акт за веригата на доставки: Сравнение с германския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки.

Блог
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Успешно приключи проверката на Доклада за устойчиво развитие на Symrise за 2021 г.

Устойчиви доставки

За много компании поръчките и покупките са най-важният лост за намаляване на въздействията върху хората и околната среда. Различни проучвания показват, че рисковете, свързани с правата на човека и околната среда, са особено изразени в първите етапи от веригата за създаване на стойност, като например при добива на суровини. Различни браншови инициативи дават възможност и на малките и средните предприятия да оказват влияние и да намаляват рисковете.

Блог
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Дистанционният одит на SMETA: Виртуална оценка Sedex

Блог
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Представяне: Новият стандарт за етична търговия и отговорно закупуване на BRCGS

Блог
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex актуализира концепцията си за социален одит

Здраве и безопасност при работа

Когато управлявате компания, вие носите отговорност за своите служители. Тяхното физическо и психическо здраве е в основата на успеха на Вашата компания. В крайна сметка само здрави и доволни служители могат да останат мотивирани и ефективни в условията на нарастващо работно натоварване.

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Управление на безопасността на труда - систематично и ефикасно

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Успешно прилагане на ISO 45001

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Здраве и безопасност при работа и съответствие: запълване на пропуските

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Комуникация за нуждите на безопасността на работното място - важни въпроси и отговори

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - ново ръководство за здраве и безопасност при работа по време на Covid-19

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 45001

Съответствие и надлежна проверка

Одитите за съответствие със законовите изисквания играят съществена роля в рамките на един цялостен подход за управление на риска. Ангажирането на независим експерт ще Ви помогне да структурирате систематично управлението на съответствието и да отстраните всички пропуски. Достоверността на резултатите от одита до голяма степен зависи от почтеността и опита на сертифициращия орган - затова DQS е правилният избор.

Блог
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Улеснете управлението на риска с ревизирания стандарт ISO 31001:2018

Блог
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Борба с корупцията: Осем основателни причини за сертифициране по ISO 37001

Блог
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Борба с корупцията: Виво Енерджи получава първия сертификат ISO 37001

Сертификация за устойчиво развитие

Устойчивото развитие да подлежи на проверка и да бъде стабилно. Това е смисълът на независимата сертификация. В DQS се фокусираме върху стандартите, които действително имат значение - за Вашата компания, за околната среда и за обществото.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Корпоративна социална отговорност - удостоверена със сертификат