Устойчивостта се изплаща - това е толкова просто. За тези, които все още се съмняват в това, препоръчваме да прочетат метапроучването "От акционера към заинтересованата страна" (2015 г.): 88% от научните анализи показват, че компаниите със стабилно управление на устойчивостта могат да постигнат средно по-добри оперативни и финансови резултати от останалите.

Тези, които виждат в устойчивостта възможност, ще открият, че DQS е правилният спаринг партньор за трансформация. Със солидните одити ние даваме възможност за прозрачност, подсилваме доверието във Вашата организация и създаваме основа за вземане на информирани решения - за ръководството, инвеститорите, купувачите, кредиторите и другите заинтересовани страни.

Управление на околната среда

От добива и закупуването на суровини до крайния продукт: Нашето портфолио за екологична оценка обхваща цялата верига на създаването на стойността. При това постоянно наблюдаваме Вашата система за управление на околната среда.

Блог
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

Моделът EFQM 2020: Нов импулс към съвършенство

Блог
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Обхват в ISO 14001 - Какво изисква стандартът?

Блог
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Подобряване на резултатността относно околната среда - какво изисква стандартът?

Управление на енергията

Повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за енергия и едновременно с това спестяване на данъци - това е възможно със система за управление на енергията.

Блог
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Значима употреба на енергия (SEU): Важен лост за успешно управление на енергията

Блог
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Система за управление на енергията съгласно ISO 50001

Блог
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Цели за устойчиво развитие и ISO 50001: постигане на целите за устойчивост

Управление на климата

За да се ограничят промените на климата, е наложително да се намалят емисиите на парникови газове. За осигуряване на надеждна база данни са необходими международни стандарти за количествено определяне и контрол на парниковите газове.

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Неутралност по отношение на CO2: как да я постигнем

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Въвеждане на управление на климата: Пример от Германия

Блог
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Инвентаризация на парниковите газове с помощта на ISO 14064-1

Социални одити във веригата за доставки

Оценката на доставчиците придобива все по-голямо значение в условията на все по-силни регулационни изисквания. Компаниите са задължени да идентифицират, предотвратяват и коригират действителните и потенциалните въздействия на своите дейности върху човешките права. Когато става въпрос за осигуряване на безопасни и справедливи условия на труд, никоя мярка не е по-добра от одита на място.

Whitepaper
whitepaper-dqs-mann-liest-auf-einem-ipad
Loading...

CSR - Устойчивост във веригата за доставки

Блог
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

Сертификация по ISO 28000 - пример за повече сигурност във веригата за доставки

Блог
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Социални одити: Как да облекчите тежестта върху доставчиците си

Доклади за устойчиво развитие и ESG показатели

Дали докладите за устойчиво развитие добавят значителна стойност към Вашия бизнес, зависи преди всичко от достоверността и уместността на Вашите доклади. Независимата проверка от DQS е доказателство за стабилността на устойчивото развитие за инвеститори, кредитори и бизнес партньори.

Блог
CSRD für Unternehmen Schwellenwerte und Zeitplan
Loading...

CSRD - Кои компании са засегнати и от кога? Прагове и график

Блог
Nachhaltigkeitsberichtpflicht CSRD
Loading...

Задължение за отчитане на устойчивостта - Какво означава Директивата за корпоративната устойчивост (CSRD) за моята компания?

Устойчиви доставки

За много компании поръчките и покупките са най-важният лост за намаляване на въздействията върху хората и околната среда. Различни проучвания показват, че рисковете, свързани с правата на човека и околната среда, са особено изразени в първите етапи от веригата за създаване на стойност, като например при добива на суровини. Различни браншови инициативи дават възможност и на малките и средните предприятия да оказват влияние и да намаляват рисковете.

Блог
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex актуализира концепцията си за социален одит

Блог
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Представяне: Новият стандарт за етична търговия и отговорно закупуване на BRCGS

Блог
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

Дистанционният одит на SMETA: Виртуална оценка Sedex

Здраве и безопасност при работа

Когато управлявате компания, вие носите отговорност за своите служители. Тяхното физическо и психическо здраве е в основата на успеха на Вашата компания. В крайна сметка само здрави и доволни служители могат да останат мотивирани и ефективни в условията на нарастващо работно натоварване.

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Система за управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 45001

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

ISO 45005 - ново ръководство за здраве и безопасност при работа по време на Covid-19

Блог
arbeitsschutz-header-blog-dqs-arbeitshelme haengen an spind
Loading...

Комуникация за нуждите на безопасността на работното място - важни въпроси и отговори

Съответствие и надлежна проверка

Одитите за съответствие със законовите изисквания играят съществена роля в рамките на един цялостен подход за управление на риска. Ангажирането на независим експерт ще Ви помогне да структурирате систематично управлението на съответствието и да отстраните всички пропуски. Достоверността на резултатите от одита до голяма степен зависи от почтеността и опита на сертифициращия орган - затова DQS е правилният избор.

Блог
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Борба с корупцията: Виво Енерджи получава първия сертификат ISO 37001

Блог
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Борба с корупцията: Осем основателни причини за сертифициране по ISO 37001

Блог
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Улеснете управлението на риска с ревизирания стандарт ISO 31001:2018

Сертификация за устойчиво развитие

Устойчивото развитие да подлежи на проверка и да бъде стабилно. Това е смисълът на независимата сертификация. В DQS се фокусираме върху стандартите, които действително имат значение - за Вашата компания, за околната среда и за обществото.