Нашето ръководство

С надеждни, прозрачни и цифрово поддържани процеси ние намаляваме усилията на нашите клиенти и създаваме безпроблемно преживяване и значима добавена стойност по време на целия одитен процес. Заедно с нашите служители и одитори в около 60 държави разработваме иновативни решения и цифрови инструменти, за да улесним работата на нашите клиенти, без да намаляваме качеството на сертифицирането. Предлагаме на нашите клиенти преживяването на моменти на еврика, както в процеса на одитиране, така и в резултата.
DQS Holding
Loading...
Ingo M. Rübenach
Управляващ директор и главен изпълнителен директор
Отговаря основно за търговските дейности, дигитализация и CX, финанси и човешки ресурси в DQS Group, където той и екипите му създават основите на устойчив растеж с иновативни и дигитални решения.
DQS Holding
Loading...
Michael Drechsel
Управляващ директор
Отговаря за областите, свързани със сертификацията и акредитацията на DQS Group, специално за управлението на одиторите и корпоративната система за управление, както и за устойчивото развитие. Заедно със своите екипи той осигурява спазването на международните изисквания за сертификация и акредитация в световен мащаб, като по този начин гарантира качеството и компетентността на нашите одитори, които осигуряват нашия растеж.

Център за върхови постижения

Съсредоточаваме компетенциите си в ръцете на нашите експерти по храни и устойчивост, медицински изделия и ИТ сигурност в трите ни глобални центъра за върхови постижения.
DQS CFS
Loading...
Guido Eggers
Center of Excellence Храни и устойчивост
В тези два сегмента нашите експерти от DQS CFS ще Ви придружат по пътя към одитите и оценките, свързани с темите за устойчивост и храни.
DQS Med
Ms Uhlemann
Loading...
Sigrid Uhlemann
Center of Excellence Медицински изделия
Тук съсредоточаваме нашата най-голяма експертиза в сертификацията и нотификацията на системи за управление и продукти в областта на медицинските изделия.
DQS GmbH
Loading...
Christian Gerling
Center of Excellence ИТ сигурност и сигурност на информацията
За сигурността на нашите клиенти DQS GmbH предлага сертификационни продукти в областта на ИТ сигурността и стандартите за сигурност на данните.