weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Акредитации на DQS - глобални и локални

Ние разбираме доверието като наш най-голям актив. Като акредитиран сертифициращ орган ние помагаме за установяване на доверие между хората и организациите.
Въз основа на международно признати стандарти групата DQS предлага над 200 акредитирани, оторизирани или нотифицирани сертификационни програми и одитни услуги. Дружества в групата DQS поддържат международни акредитации като DAkkS, ANAB и много други. - Всички те са в съответствие с потребностите на нашите клиенти.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Акредитации и нотификации на DQS в областта на медицината

zertifizierungsregel-dqs-eine geschaeftsperson im anzug tippt auf einem laptop
Loading...

Правила за одит и сертификация на Групата DQS

Правилата за одит и сертификация на DQS се прилагат за всички услуги по одит и сертификация, предлагани и предоставяни на клиенти (потребители) на международната група DQS, включително на нейните дъщерни дружества и партньори.

zertifikatslogo-dqs-mit holzkloetzen wird das wort logo abgebildet umkreist von puzzleteilen
Loading...

Сертификационни лога