От 1985 г. до днес DQS е партньор за сертифициране и одит на компании, ориентирани към качеството, в цял свят. Във всичко, което правим, ние поставяме най-високи изисквания към качеството и компетентността и виждаме своята отговорност към колегите си, обществото, акционерите и околната среда.

Наясно сме, че нарушенията на законите, правилата и нормите имат сериозни последствия, и сме убедени, че можем да бъдем успешни само ако всички действаме почтено и в съответствие с правилата.

За да гарантираме отговорно поведение, прозрачност и почтеност, от 2011 г. сме създали различни възможности за докладване по целия свят, така че служителите, временните служители, партньорите или трети страни да могат да ни докладват за потенциални нарушения на вътрешните правила, законовите изисквания или принципите на Кодекса за поведение на DQS, без да се страхуват от негативни последици. Тази защита се основава, наред с другото, на германския Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, който гарантира, че докладите се разглеждат поверително и безпристрастно и че лицата, подаващи сигнали за нередности, са защитени от всякакви репресии.

За докладване на нарушения ние въведохме специален канал за подаване на сигнали за нарушения, управляван от външен омбудсман. Каналът може да се използва и за анонимни доклади за нарушения.

DQS изрично насърчава хората да използват този канал за докладване, когато станат свидетели на нарушения или имат опасения, че нещо не е наред. Вашата информация ще помогне на DQS да идентифицира потенциални проблеми на ранен етап и да предприеме подходящи действия.

webinar-liability risk-dqs-bronze statue of justice
Loading...

Външен омбудсман

Г-н Арнд Харнишмахер

Тел: +49 (0) 6172 / 684 3291

Пощенски адрес:
PERSONAL / CONFIDENTIAL
Data Screen Consult GmbH
- Meldestelle DQS -
Kaiser-Friedrich-Promenade 111a
61348 Bad Homburg
Germany

Освен това сте свободни да съобщавате за обстоятелства, които показват нарушение, по вече известните канали (отговорно лице по съответствието, отдел "Човешки ресурси", местни представители на служителите).

Системата за докладване гарантира, че докладите се обработват в сигурна и поверителна среда. Каналите за докладване са разработени по такъв начин, че самоличността на подателя на сигнала да остане защитена, а информацията да е достъпна само за лицата, на които е възложено разследването на инцидента. Анонимни доклади могат да се подават и чрез използване на уебсайта за докладване*. Всички доклади се обединяват от външния омбудсман и служителя по съответствието, разследват се поверително и могат да доведат до отстраняване на слабости, до допълнителни мерки, до дисциплинарни мерки или дори до правни последици, ако докладът се потвърди.

Системата за докладване е предназначена изключително за честни и правдиви сигнали. Тя не трябва да се използва за разпространяване на невярна или увреждаща информация. Докладите следва да се проверяват внимателно и да се подава само релевантна и легитимна информация. Моля, уверете се, че не нарушавате приложимите разпоредби за защита на данните, когато използвате този уебсайт за докладване. Преди да подадете доклад, моля също така да имате предвид, че информацията, която предоставяте, може да има сериозни последици за субектите на данни.

Моля, не използвайте тази система за докладване за клиентски запитвания, жалби или обжалване на решения за сертифициране.

accreditation-dqs-man signing a form
Loading...

Отговорно лице за съответствие за групата DQS

Г-н Matthias Pärsch
Поверително

DQS Holding GmbH

August-Schanz-Straße 21
60433 Frankfurt am Main
Germany

*) С този канал за докладване и свързаните с него процедури DQS изпълнява германските законови изисквания на HinSchG - Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (BGBl. 2023 I № 140 от 31 май 2023 г.) и Европейската директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2019 г.).