Simply leveraging Quality.

Във всичко, което правим, ние поставяме най-високи стандарти за качество и компетентност за всеки проект. В резултат на това нашите действия се превръщат в еталон за нашата индустрия, но и в наш собствен ръководен принцип, който подновяваме всеки ден.

Считаме се за важни партньори на нашите клиенти, с които работим на ниво очи, за да постигнем устойчива добавена стойност. Нашата цел е да дадем на организациите важни импулси за добавяне на стойност за техния предприемачески успех чрез най-прости процеси, както и чрез максимално спазване на срокове и надеждност.

Eine Geschäftsfrau liest und arbeitet am Laptop
Loading...

Качество

Считаме себе си за пионери и новатори с цел да поддържаме, създаваме и подобряваме международно сравними еталони. По този начин продуктите, процесите или услугите стават по-сигурни и с по-високо качество в световен мащаб.

Loading...
Ingo M. Rübenach
Управляващ директор
Заедно с нашите одитори и служители предлагаме на нашите клиенти отлично и безпроблемно обслужване. Само по този начин можем да постигнем нашите високи стандарти за качество в световен мащаб и да Ви помогнем да постигнете устойчиво ниво на качество и сигурност.
Luftaufnahme von Strand und Wald
Loading...

Устойчивост

Нашите сертификати опростяват глобалния обмен между компаниите, регулаторните органи или организациите и в същото време укрепват доверието на клиентите и потребителите в продуктите, услугите и организациите. Ето защо ние разбираме, че нашата работа е важен устойчив принос към обществото.

Loading...
Michael Drechsel
Управляващ директор
За нас не е важно какво създаваме днес, а какво ще донесе реална добавена стойност за нашите клиенти в бъдеще. Затова създаваме новаторски импулси с цел непрекъснато, прозрачно, далновидно и базирано на дигиталните технолигии подобряване на процесите във фирмите и организациите.
Sicherheit und dqs
Loading...

Сигурност

Информацията представлява значителна икономическа стойност за всяка компания. Тя е в основата на нейното съществуване и следователно е съществена предпоставка за успех. Защитата на тази информация е ежедневно предизвикателство.

Ние осигуряваме практически приложими импулси, правейки компаниите по-успешни - а от друга страна, осигуряваме ориентация и сигурност и осигуряваме надеждност, създавайки реално значение за компаниите и потребителите в един несигурен свят.

Loading...
Markus Bleher
Center of excellence ISMS
Сигурността се постига само когато процесите са ясни, прозрачни и еднозначни. Ние Ви помагаме да издигнете Вашата организация на ново ниво на сигурност и качество. В резултат на това Вие устойчиво подобрявате създаването на стойност и се възползвате от полезни импулси за непрекъснато оптимизиране на процесите.

Къде можете да ни намерите

Нашите локации

Ние сме до вас с 80 локации в повече от 60 страни по целия свят. В резултат на това можем да гарантираме най-високи нива на надеждност и гъвкавост, както и местни контакти по целия свят.
Lächelnde Geschäftsfrau spricht mit ihren Kollegen
Loading...

Нашият лидерски подход

Считаме себе си за един от водещите доставчици на сертификационни услуги в световен мащаб. За да оправдаем тази претенция за лидерство, ние инвестираме много в по-нататъшното образование и обучение на нашите одитори и служители.

Акционери

Нашите акционери са пазители на нашите основни ценности, които същевременно отразяват високите ни стандарти за качество.
DQS е създадена преди повече от 35 години от Германското дружество за качество (DGQ), Германския институт за стандартизация (DIN) и други германски индустриални асоциации с претенцията да извършва сертифициране и одити на организации по целия свят на най-високо ниво. С основаването си DQS е първият независим доставчик на сертификационни услуги в Германия. През 2008 г. американската организация Underwriters Laboratories вкара в групата като допълнителен акционер своята международна дейност по сертифициране на системи за управление, като по този начин даде възможност на групата да направи важна стъпка към глобално присъствие.
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Selbstbewusste Geschäftsfrau steht vor der Kollegen
Loading...

Кариера

Нашите служители са компетентни, иновативни и надеждни, като реализират основните ни компетенции. Искате ли и вие да сте част от силно мотивиран екип от добре обучени служители, които използват целия си опит и знания за устойчиво подобряване на процесите за клиентите? Ако сте готови да поставите нови критерии и да достигнете нови хоризонти, очакваме вашата кандидатура.