Simply leveraging Quality.

Във всичко, което правим, ние поставяме най-високи стандарти за качество и компетентност за всеки проект. В резултат на това нашите действия се превръщат в еталон за нашата индустрия, но и в наш собствен ръководен принцип, който подновяваме всеки ден.

Считаме се за важни партньори на нашите клиенти, с които работим на ниво очи, за да постигнем устойчива добавена стойност. Нашата цел е да дадем на организациите важни импулси за добавяне на стойност за техния предприемачески успех чрез най-прости процеси, както и чрез максимално спазване на срокове и надеждност.

qualitaet-about-dqs-eine geschaeftsfrau liest und arbeitet am laptop
Loading...

Качество

Считаме себе си за пионери и новатори с цел да поддържаме, създаваме и подобряваме международно сравними еталони. По този начин продуктите, процесите или услугите стават по-сигурни и с по-високо качество в световен мащаб.

nachhaltigkeit-about-dqs-luftaufnahme von strand und wald
Loading...

Устойчивост

Нашите сертификати опростяват глобалния обмен между компаниите, регулаторните органи или организациите и в същото време укрепват доверието на клиентите и потребителите в продуктите, услугите и организациите. Ето защо ние разбираме, че нашата работа е важен устойчив принос към обществото.

sicherheit-about-dqs-ein programmierer schreibt code
Loading...

Сигурност

Информацията представлява значителна икономическа стойност за всяка компания. Тя е в основата на нейното съществуване и следователно е съществена предпоставка за успех. Защитата на тази информация е ежедневно предизвикателство.

Ние осигуряваме практически приложими импулси, правейки компаниите по-успешни - а от друга страна, осигуряваме ориентация и сигурност и осигуряваме надеждност, създавайки реално значение за компаниите и потребителите в един несигурен свят.

Къде можете да ни намерите

impartiality-about-dqs-laechelnde geschaeftsfrau spricht mit ihren kollegen
Loading...

Нашият лидерски подход

Считаме себе си за един от водещите доставчици на сертификационни услуги в световен мащаб. За да оправдаем тази претенция за лидерство, ние инвестираме много в по-нататъшното образование и обучение на нашите одитори и служители.

Акционери

Нашите акционери са пазители на нашите основни ценности, които същевременно отразяват високите ни стандарти за качество.
DQS е създадена преди повече от 35 години от Германското дружество за качество (DGQ), Германския институт за стандартизация (DIN) и други германски индустриални асоциации с претенцията да извършва сертифициране и одити на организации по целия свят на най-високо ниво. С основаването си DQS е първият независим доставчик на сертификационни услуги в Германия. През 2008 г. американската организация Underwriters Laboratories вкара в групата като допълнителен акционер своята международна дейност по сертифициране на системи за управление, като по този начин даде възможност на групата да направи важна стъпка към глобално присъствие.
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Confident businesswoman standing in front of colleagues
Loading...

Кариера

Нашите служители са компетентни, иновативни и надеждни, като реализират основните ни компетенции. Искате ли и вие да сте част от силно мотивиран екип от добре обучени служители, които използват целия си опит и знания за устойчиво подобряване на процесите за клиентите? Ако сте готови да поставите нови критерии и да достигнете нови хоризонти, очакваме вашата кандидатура.