Pre väčšiu dôveru a pokrok

Každý deň vytvárame zásadnú pridanú hodnotu pre organizácie na celom svete. Vďaka našim spoľahlivým, bezproblémovým a udržateľným certifikačným procesom posilňujeme dôveru vo vašu organizáciu a umožňujeme vám vstup na nové trhy. Jedinečne vysoká úroveň odborných znalostí, digitálne procesy a zanietení zamestnanci sú základnými kameňmi spoločnosti DQS. Naše skúsené tímy sú vám k dispozícii po celom svete a využívajú všetky svoje odborné znalosti, aby viedli vašu organizáciu do budúcnosti.

2500+

Audítori

63.000+

Certifikáty

80+

Medzinárodné kancelárie
Loading...
Loading...
Loading...

Naše odborné oblasti pre váš úspech

Vďaka našim auditom vytvárame väčšiu bezpečnosť a vyššiu kvalitu procesov vo všetkých odvetviach. Naša práca siaha od certifikácie systémov riadenia až po audity týkajúce sa zdravotníckych pomôcok, informačnej bezpečnosti alebo udržateľnosti.

Viac in­formá­cií o našich odborných ob­lasti­ach nájdete tu.
karriere-home-dqs-eine frau arbeitet am laptop
Loading...

Kariéra

Naši zamestnanci sú kompetentní, inovatívni a spoľahliví a uvádzajú do života naše kľúčové kompetencie.

Chcete byť aj vy súčasťou vysoko motivovaného tímu dobre vyškolených zamestnancov, ktorí využívajú všetky svoje skúsenosti a odborné znalosti na udržateľné zlepšovanie procesov pre zákazníkov? Ak ste pripravení stanoviť nové kritériá a dosiahnuť nové obzory, tešíme sa na vašu žiadosť.