Imprint

DQS Holding GmbH
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt nad Mohanom
Tel .: +49 69 95427 0
Fax: +49 69 95427 111
E-mail: info@dqsglobal.com

Konatelia:
Michael Drechsel
Ingo M. Rübenach

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Frankfurt nad Mohanom
Registračné číslo: HRB 54018

IČ DPH DE 114141745

Redakčná zodpovednosť podľa § 18 Abs. 2 MStV:
Amsal Alihodzic
August-Schanz-Strasse 21
60433 Frankfurt nad Mohanom
Tel: +49 69 95427 0
info@dqsglobal.com

Európska komisia poskytuje interaktívnu online platformu na riešenie sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Spoločnosť DQS Holding GmbH sa nezúčastňuje na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou a nemáme k tomu zákonnú povinnosť.