qualitätsmanagementsystem-dqs-auditsituation in einem werk
Loading...

DQS Audítori - Naši experti pre váš audit

Naši skúsení audítori chápu audit ako profesionálny dialóg medzi rovnocennými partnermi. Zameriavajú sa na vašu organizáciu a pochopenie jednotlivých procesov.

weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Medzinárodne uznávané certifikáty

Spoločnosť DQS má celosvetovo potrebné akreditácie a oprávnenia na vykonávanie certifikačných auditov podľa noriem systému manažérstva ISO a ďalších noriem. Spoločnosti tak získavajú medzinárodne platné a uznávané dôkazy o tom, že spĺňajú požiadavky príslušných štandardov a noriem.

zertifizierung-dqs-drei geschaeftspartner sitzen an tisch und mann und frau schuetteln sich die hand
Loading...

Certifikáty IQNet

Od svojho založenia v roku 1990 je IQNet najväčšou svetovou sieťou popredných medzinárodných certifikačných orgánov. Celosvetové certifikácie sú organizované centrálne a zabezpečované prostredníctvom národných partnerov siete. S viac ako 300 000 vydanými certifikátmi pokrývajú partneri siete IQNet približne štvrtinu svetového trhu. Spoločnosť DQS je zakladajúcim a riadnym členom siete IQNet.

Spolu s celosvetovo uznávaným certifikátom DQS získava každý náš zákazník aj certifikát IQNet.