qualitätsmanagementsystem-dqs-auditsituation in einem werk
Loading...

DQS Auditors - Our experts for your audit

Våra erfarna revisorer förstår att en revision är en professionell dialog mellan jämbördiga parter. De fokuserar på din organisation och förståelsen av de enskilda processerna.

weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Internationally recognized certificates

DQS har de nödvändiga ackrediteringarna och auktorisationerna över hela världen för att utföra certifieringsrevisioner enligt ISO-standarder för ledningssystem och andra normer. Detta ger företag internationellt giltiga och erkända bevis på att de uppfyller kraven i relevanta standarder och normer.

zertifizierung-dqs-drei geschaeftspartner sitzen an tisch und mann und frau schuetteln sich die hand
Loading...

IQNet certificates

IQNet har sedan starten 1990 varit världens största nätverk av ledande internationella certifieringsorgan. Världsomfattande certifieringar organiseras centralt och tillhandahålls genom nätverkets nationella partner. Med mer än 300 000 utfärdade certifikat täcker IQNets partner ungefär en fjärdedel av världsmarknaden. DQS är grundande och fullvärdig medlem i IQNet.

Tillsammans med det globalt erkända DQS-certifikatet får var och en av våra kunder också ett IQNet-certifikat.