Våra experter för din revision

Ledningssystem hjälper företag och organisationer att agera systematiskt och hantera effektivt. Det är viktigt att den ledande revisorn i certifieringsrevisionen är väl förtrogen med er individuella situation och er företags- och ledningskultur. Under revisionen är våra experter intresserade av mer än att bara bocka av checklistor.

Våra erfarna revisorer ser revisionen som en professionell dialog mellan jämbördiga parter. De fokuserar på er organisation och på att förstå de enskilda processerna.

Förresten: Innan vi kommer till dig lägger vi mycket tid på att hitta rätt revisor för dig och ditt företag. För det är just vid denna tidpunkt som grunden läggs för en värdeskapande revision. Genom att matcha DQS-revisorer och kunder ser vi till att branschspecifika frågor alltid beaktas vid våra revisioner.

 • 2 800 revisorer arbetar för dig över hela världen.
 • Gedigen branscherfarenhet och djupgående kunskap om standarder.
 • Experter och chefer från fältet
 • Internationellt enhetlig förståelse och kravnivå

Din revision. Vår expertis.

Varje revision är individuellt anpassad till dina behov och mål redan från planeringsstadiet. Vare sig det handlar om prestandan i ditt ledningssystem, utvärderingen av en process eller behovet av ett certifikat: Majoriteten av DQS-revisorerna är kvalificerade inom mer än ett expertområde. I genomsnitt har våra revisorer ackreditering för tre olika regelverk.

På så sätt kan integrerade ledningssystem granskas i kombinerade förfaranden i alla ämnen och förbättras för hållbar framgång. Vi ser detta som ett holistiskt tillvägagångssätt för integrerade bedömningar.

Under revisionen skapar våra revisorer en arbetsmiljö som gör det möjligt för alla deltagare att autentiskt företräda sitt eget verksamhetsområde. Vårt mål är att avslöja både styrkor och värdefull förbättringspotential i din organisation.

DQS auditörer är dina kompetenta kontaktpersoner för:

 • Kvalitetshantering (t.ex. ISO 9001).
 • Miljöledning (t.ex. ISO 14001)
 • Informationssäkerhet och dataskydd (t.ex. ISO 27001).
 • Klimatförvaltning (t.ex. ISO 14064-1).
 • Energiförvaltning (t.ex. ISO 50001).
 • Hälsa och säkerhet (t.ex. ISO 45001)
 • Medicintekniska produkter (t.ex. ISO 13485, ISO 15378, MDSAP, TCP och MDR).
 • Hållbarhet (t.ex. SA8000)
 • Livsmedelssäkerhet (t.ex. IFS)
 • Kontinuitet i verksamheten (t.ex. ISO 22301).
 • Riskhantering (t.ex. ISO 31000/ONR 49001) och andra.

Din bransch. Våra revisorer.

Alla 2 800 DQS-revisorer som är baserade i ca 60 länder har genomgått yrkesutbildning och/eller universitetsexamen. Det är viktigt för oss att tilldela experter och chefer från fältet vid våra revisioner. Bland DQS-revisorerna finns läkare, ingenjörer, biologer, jurister, ekonomiexperter, datavetare, livsmedelssäkerhetsexperter, professorer och många fler.

De har alla stor erfarenhet av ledningsmetoder och ledningssystem och har bevisad praktisk erfarenhet inom de olika branscher som de reviderar.

Din uppfattning. Vårt incitament.

I åratal har en av de viktigaste indikatorerna för kvaliteten på DQS bedömningar varit våra kunders bedömning av våra revisorer. Mer än 14 000 utvärderingar ger en representativ bild av uppfattningen om våra årliga utvärderingstjänster.

Med ett genomsnitt av alla utvärderingar på 4,75 (med ett maximalt värde på 5) för DQS i hela världen överträffades de höga värdena från tidigare år återigen 2021. Det positiva resultatet visar att DQS inte bara ser sig självt som en revisor enligt lagstadgade krav, utan också som en ledningspartner som vet hur man motiverar medarbetare och chefer för ledningssystemet genom det sätt på vilket revisionen genomförs.

Vår världsomspännande, mångkulturella expertis talar för sig själv.

Alla revisorer och experter från DQS har samma förståelse och ambitionsnivå, som fastställs i vår riktlinje för utmärkt bedömning "Good Audit Practice", som åtföljs och vidareutvecklas i världsomspännande utbildningar.

För att alltid ge dig den bästa servicen främjar DQS en harmoniserad revisionsmetod och en gemensam förståelse av standardtolkningar. För detta ändamål organiserar vi årligen ett obligatoriskt världsomspännande utbildningsprogram för våra revisorer och experter, som omfattar ämnen som tolkning av standarder, revisionsteknik, intervjumetoder och fallstudier.

Globalt nätverk, lokal expertis

Alla våra revisorer och experter ingår i det unika, globala DQS-nätverket. De har en hög nivå av professionell och social kompetens, full integritet och en djup förståelse för ditt företags situation. Våra experter använder sin övergripande syn på människor, processer och resultat för att ge övertygande resultat.

Våra DQS-revisorer i korthet

 • 2 800 revisorer och experter arbetar för dig över hela världen - mer än 30 000 dagar per år.
 • Revisionslösningar från en enda källa
 • Alla DQS-experter och revisorer förenas av en enhetlig förståelse och ambitionsnivå som fastställs i vår riktlinje "Good Audit Practice".
 • DQS-revisorer och -experter imponerar med sin gedigna branscherfarenhet och djupgående kunskap om standarder.
 • De talar ditt språk och för diskussioner i ögonhöjd.
 • DQS-revisorer har djup insikt i lokala marknader.
 • Genom giltig feedback förkroppsligar de den externa syn som är så värdefull för din organisation.