Hållbarhet lönar sig - så enkelt är det. För dem som fortfarande tvivlar på detta rekommenderar vi att läsa metastudien From the Stockholder to the Stakeholder(2015): 88 procent av de vetenskapliga analyserna visar att företag med en stabil hållbarhetshantering i genomsnitt kan leverera bättre operativa och finansiella resultat än andra.

De som ser hållbarhet som en möjlighet kommer att finna att DQS är den rätta sparringpartnern för omvandling. Med robusta revisioner möjliggör vi transparens, underbygger förtroendet för din organisation och skapar en grund för välgrundat beslutsfattande - för ledning, investerare, köpare, långivare och andra intressenter.

Miljöförvaltning

Från utvinning och inköp av råvaror till den färdiga produkten: Vår miljöbedömningsportfölj täcker hela värdekedjan. Vi håller alltid ett öga på ditt miljöledningssystem.

Blogg
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Omfattning i ISO 14001 - Vad kräver standarden?

Blogg
umwelt-header-blog-dqs-mit gruenen pflanzen bepflanzte treppe bestehend aus weissen steinen
Loading...

Förbättrad miljöprestanda - Vad kräver standarden?

Blogg
remote audit -dqs-digital networking worldwide
Loading...

Granskning på distans - Förutsättningar, möjligheter och begränsningar

Energiförvaltning

Ökad energieffektivitet, minskade energikostnader och minskade skatter samtidigt - det är möjligt med ett energihanteringssystem.

Blogg
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

Energiförvaltningssystem enligt ISO 50001

Blogg
energie-header-blog-dqs-windraeder in tiefenperspektive
Loading...

SDG och ISO 50001: uppnå hållbarhetsmålen

Sociala revisioner i leveranskedjan

Mot bakgrund av den ökande regleringen får leverantörsbedömningar allt större betydelse. Företagen är skyldiga att identifiera, förebygga och korrigera faktiska och potentiella konsekvenser för de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet. När det gäller att garantera säkra och rättvisa arbetsförhållanden är ingen åtgärd bättre än en revision på plats.

Blogg
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Leverantörsstyrning - systemiskt hållbar

Blogg
ISO 28000 ,ISO 28000 ZERTIFIZIERUNG
Loading...

ISO 28000-certifiering - en fallstudie för ökad säkerhet i leveranskedjan

Blogg
SOZIALAUDIT, SOZIALAUDIT LIEFERANTEN
Loading...

Sociala revisioner: Hur du kan minska bördan för dina leverantörer

Hållbarhetsrapportering och ESG-indikatorer

Huruvida hållbarhetsrapportering ger ett betydande mervärde för din verksamhet beror främst på rapportens trovärdighet och relevans. För investerare, långivare och affärsförbindelser är oberoende verifiering av DQS ett bevis på hållbarhetsrapporteringens motståndskraft.

Blogg
Prüfung Nachhaltigkeitsbericht Landis+Gyr
Loading...

Extern revision av Landis+Gyrs hållbarhetsrapport: En lyckad premiär

Blogg
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Verifiering av Symrises hållbarhetsrapport 2021 framgångsrikt genomförd

Hållbar upphandling

Upphandling är det viktigaste instrumentet för att många företag ska kunna minska sin påverkan på människor och miljö. Olika studier har visat att risker som rör mänskliga rättigheter och miljö är särskilt uttalade i de första stegen av värdekedjan, t.ex. vid utvinning av råvaror. Olika branschinitiativ gör det också möjligt för små och medelstora företag att utöva inflytande och minska riskerna.

Blogg
SMETA 6.0, Sozialaudit
Loading...

SMETA 6.0: Sedex uppdaterar sitt koncept för social revision

Blogg
BRCGS ETHICAL TRADE, BRC ETHICAL TRADE
Loading...

Vi presenterar: Den nya BRCGS-standarden för etisk handel och ansvarsfulla inköp

Blogg
SMETA REMOTE AUDIT, SEDEX VIRTUAL ASSESSMENT
Loading...

SMETA:s fjärrrevision: Sedex virtuell bedömning

Efterlevnad och due diligence

Revisioner av efterlevnad spelar en viktig roll i en omfattande riskhantering. Genom att anlita en oberoende expert kan du hjälpa dig att strukturera din hantering av efterlevnad systematiskt och täppa till eventuella luckor. Trovärdigheten hos revisionsresultaten beror till stor del på certifieringsorganets integritet och erfarenhet - detta gör DQS till det rätta valet.

Blogg
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Korruptionsbekämpning: Vivo Energy får sitt första ISO 37001-certifikat

Blogg
RISK MANAGEMENT, ISO 310012018
Loading...

Gör riskhantering enkelt med den reviderade ISO 31001:2018

Certifiering av hållbarhet

Gör hållbarhet kontrollerbar och motståndskraftig: Det är vad oberoende certifiering handlar om. På DQS fokuserar vi på de standarder som faktiskt gör skillnad - för ditt företag, miljön och samhället.