Bättre sent än aldrig: I juli 2017 publicerade Europeiska kommissionen sina riktlinjer för offentliggörande av icke-finansiell information. Syftet med riktlinjerna är att ge företag som berörs av den s.k. rapporteringsskyldigheten för företagens sociala ansvar (CSR) icke-bindande stöd för rapporteringen. Huruvida riktlinjerna verkligen kommer att hjälpa företagen är dock en öppen fråga.

Ni minns säkert att EU-direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 kräver att företag av allmänt intresse och med mer än 500 anställda ska lämna information om miljöfrågor, sociala frågor och personalfrågor. Dessutom måste företagen rapportera om åtgärder för att respektera mänskliga rättigheter och bekämpa korruption. Den 9 mars 2017 införlivades EU-direktivet i nationell lagstiftning av den tyska förbundsdagen.

Berörda företag är skyldiga att offentliggöra den obligatoriska hållbarhetsinformationen för räkenskapsåret 2017 under 2018. I Europeiska kommissionens riktlinjer som tillkännagavs i maj 2017 utlovades hjälp: dokumentet, som bygger på exempel, var avsett att underlätta tolkningen av kraven.

Tre månader senare är det dags: kommissionen har utfärdat riktlinjerna, bland annat på tyska och engelska. De som hade förväntat sig omfattande vägledning från de nu offentliggjorda riktlinjerna blir dock nu besvikna. Även om det 20-sidiga dokumentet beskriver de grundläggande principerna för rapporteringen kommer det till korta, särskilt när det gäller metodiken. Viktiga frågor som tidpunkten för rapporteringen, tillämpningen av principerna och definitionen av nyckelbegrepp behandlas inte tillräckligt.

Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Global Director Sustainability Services. In this role, he is responsible for the entire ESG service portfolio of DQS. His areas of interest include sustainable procurement, human rights due diligence and ESG audits.

Loading...