Det är välkänt att certifikat har blivit en förutsättning för marknadstillträde inom livsmedels- och konsumentvaruindustrin: Detaljister och märkestillverkare kräver att leverantörerna genom hela kedjan konsekvent följer erkända kvalitets- och säkerhetsnormer och förlitar sig på oberoende certifiering som ett motståndskraftigt bevis.

Men det är bara halva sanningen: en storskalig vetenskaplig studie från 2017 visade att 74 % av de företag som är certifierade enligt en GFSI-erkänd standard skulle söka certifiering även utan ett kundkrav.* De viktigaste orsakerna: Det är en av de viktigaste anledningarna till detta: påskynda affärsutvecklingen, minska kvalitets- och produktsäkerhetsriskerna och optimera ledningssystemen.

Det är precis där vi kommer in i bilden: Våra revisioner är en individuell granskning av dina processer och ditt ledningssystem. I en dialog öga mot öga fokuserar våra branschexperter på risker och potentialer och hjälper dig att omvandla ditt certifierade kvalitetsledningssystem till en konkurrensfördel.

* Källa: Ytterligare prediktiv statistisk analys av en GFSI-undersökning av internationella livsmedelsförädlare (2020).

Livsmedelssäkerhet

Högkvalificerade revisorer med många års erfarenhet inom livsmedels- och dryckesindustrin, med fingret på pulsen i branschen och ett utmärkt rykte bland återförsäljare och kunder över hela världen: det är vad DQS står för.

Från god jordbrukspraxis i de första stegen i värdekedjan till kvalitets- och säkerhetshantering vid bearbetning, lagring, transport och handel - vi står vid din sida.

Show more
Show less
Blogg
Loading...

IFS Food Version 8 - Alla ändringar i revideringen på en överblick

Blogg
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

Handlingsplan för IFS: En hjälpsam guide

Blogg
BRCGS BLENDED AUDITS ,BRCGS REMOTE AUDITS
Loading...

BRCGS blandade revisioner och BRCGS distansrevisioner

Förpackning

Oavsett om det handlar om glas, plåt, plast, kartong eller papper, primär eller sekundär - med DQS har du ett certifieringsföretag vid din sida som känner till både produktionsprocesserna och kraven från kunderna och tillsynsmyndigheterna.

Våra expertområden omfattar certifiering enligt internationellt erkända standarder för förpackningssäkerhet och kvalitet, särskilt för livsmedel, läkemedel, kosmetika och andra produkter med höga krav på hygienhantering.

Show more
Show less
Blogg
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure Version 2 - pågående ändringar

Blogg
BRC PACKAGING VERSION 5, BRC PACKAGING 5
Loading...

BRC Packaging Version 5 publicerad: Översikt över nya funktioner

Blogg
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure Version 2 - Slutlig version släppt

Konsumtionsvaror och HPC

Produktion, lagring och transport av konsumtionsvaror omfattas av de högsta kraven på kvalitet, hygien och produktsäkerhet. Detta gäller särskilt, men inte bara, produkter som kommer i kontakt med kroppen, t.ex. kosmetika och produkter för personlig vård. Certifiering av god tillverkningspraxis (GMP) och ledningssystem för kvalitet och hygien är en av våra kärnkompetenser. Tillverkare av kosmetiska råvaror finner också i DQS en kompetent partner för certifiering och revision enligt internationellt erkända standarder.

Blogg
IFS HPC STANDARD VERSION 2, IFS HPC STANDARD
Loading...

IFS HPC Standard Version 2 publicerad: Förändringarna i korthet

Blogg
KONSUMGÜTERINDUSTRIE, ICOMPLIANCE-INITIATIVE
Loading...

Kvalitet och säkerhet inom konsumtionsvaruindustrin: DQS är partner i iCompliance-initiativet

Blogg
IFS HPC VERSION 3, IFS HPC 3
Loading...

IFS HPC version 3 - Tidsplan och ändringar