Det är välkänt att certifikat har blivit en förutsättning för marknadstillträde inom livsmedels- och konsumentvaruindustrin: Detaljister och märkestillverkare kräver att leverantörerna genom hela kedjan konsekvent följer erkända kvalitets- och säkerhetsnormer och förlitar sig på oberoende certifiering som ett motståndskraftigt bevis.

Men det är bara halva sanningen: en storskalig vetenskaplig studie från 2017 visade att 74 % av de företag som är certifierade enligt en GFSI-erkänd standard skulle söka certifiering även utan ett kundkrav.* De viktigaste orsakerna: Det är en av de viktigaste anledningarna till detta: påskynda affärsutvecklingen, minska kvalitets- och produktsäkerhetsriskerna och optimera ledningssystemen.

Det är precis där vi kommer in i bilden: Våra revisioner är en individuell granskning av dina processer och ditt ledningssystem. I en dialog öga mot öga fokuserar våra branschexperter på risker och potentialer och hjälper dig att omvandla ditt certifierade kvalitetsledningssystem till en konkurrensfördel.

* Källa: Ytterligare prediktiv statistisk analys av en GFSI-undersökning av internationella livsmedelsförädlare (2020).

Livsmedelssäkerhet

Högkvalificerade revisorer med många års erfarenhet inom livsmedels- och dryckesindustrin, med fingret på pulsen i branschen och ett utmärkt rykte bland återförsäljare och kunder över hela världen: det är vad DQS står för.

Från god jordbrukspraxis i de första stegen i värdekedjan till kvalitets- och säkerhetshantering vid bearbetning, lagring, transport och handel - vi står vid din sida.

Show more
Show less
Blogg
Loading...

IFS Food Version 8 - Alla ändringar i revideringen på en överblick

Blogg
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

Handlingsplan för IFS: En hjälpsam guide

Blogg
BRCGS BLENDED AUDITS ,BRCGS REMOTE AUDITS
Loading...

BRCGS blandade revisioner och BRCGS distansrevisioner

Blogg
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Del 4: Fjärrrevisioner - Bestäm tekniken

Blogg
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Del 5: Fjärrrevisioner - Förberedelser

Blogg
LEBENSMITTELSICHERHEIT BRCGS AUDITPROTOKOLLE
Loading...

Livsmedelssäkerhet i en tid av Corona - Nya revisionsprotokoll från BRCGS

Blogg
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Del 6: Tips för att genomföra revisioner på distans

Blogg
IFS AUDIT, IFS AUDIT CORONA
Loading...

IFS-revisioner i en tid av Corona - allt du behöver veta

Blogg
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Del 3: Fjärrrevisioner - Bestäm granskningsmetoden

Blogg
IFS Zertifikat IFS REZERTIFIZIERUNG
Loading...

IFS-recertifiering - Vad ska man göra om ingen revision på plats kan äga rum?

Blogg
IFS REMOTE ,AUDIT SPLIT AUDIT
Loading...

IFS-fjärrkontroller och delade revisioner

Blogg
REMOTE AUDIT, RISIKOBEWERTUNG
Loading...

Del 2: Är fjärrrevision rätt val? Riskbedömningen.

Blogg
PRODUCT FRAUD IFS PRODUCT INTEGRITY ASSESSMENT (PIA)
Loading...

Förebyggande av produktbedrägerier: IFS Product Integrity Assessment (PIA)

Blogg
REMOTE AUDIT, REMOTE
Loading...

Del 7: Fjärrrevision - Uppföljning

Blogg
BRC STORAGE & DISTRIBUTION, BRCGS STORAGE & DISTRIBUTION
Loading...

Version 3 av BRC-standarden för lagring och distribution publicerad

Blogg
FSCC 22000, FSCC 22000 Version 4
Loading...

FSSC 22000: Väsentliga ändringar i version 4

Blogg
GFSI , Global Food Safety Initiative
Loading...

GFSI uppdaterar kriterierna: Vad är det som väntar i version 2020?

Blogg
IFS Food Safety Check, IFS FOOD SAFETY
Loading...

IFS-kontroller av livsmedelssäkerhet - allt du behöver veta

Blogg
ISO 22000 ISO, 22000-Zertifikat
Loading...

Revidering av ISO 22000: Översikt över de viktigaste ändringarna

Blogg
REMOTE AUDITZIELE, REMOTE-AUDIT
Loading...

Hur man genomför distansrevisioner - Del 1: Mål för revisionen

Blogg
FSSC 22000 REMOTE AUDIT, FULL REMOTE AUDIT
Loading...

FSSC 22000 Fjärrkontroller: Bilaga 9, Addendum för fullständig fjärrkontroll och diskussion på distans.

Blogg
FOOD DEFENSE UND FOOD FRAUD, GFSI LEBENSMITTELSTANDARDS
Loading...

Livsmedelsförsvar och livsmedelsbedrägeri: Krav i GFSI:s livsmedelsstandarder

Blogg
LEBENSMITTELSICHERHEIT IN DER BETRIEBSKULTUR, LEBENSMITTELSICHERHEIT
Loading...

Förankring av livsmedelssäkerhet i företagskulturen: Det är så här den nya BRCGS-modulen om kulturell kompetens inom livsmedelssäkerhet hjälper dig.

Blogg
BRCGS Packaging Materials Standard, BRCGS Verpackung
Loading...

Vad är nytt? BRCGS standard för förpackningar - nummer 6

Blogg
IFS FOOD STANDARD, IFS FOOD STANDARD VERSION 7
Loading...

IFS Food Standard Version 7 - Tidsplan och ändringar

Blogg
BRC FOOD VERSION 8, BRCGS FOOD VERSION 8
Loading...

BRC Food Version 8: Nya klausuler och ändringar

Blogg
BRCGS FOOD SAFETY STANDARD VERSION 9, BRC FOOD SAFETY STANDARD VERSION 9
Loading...

BRCGS Food Safety Standard Version 9 - Tidsplan och ändringar

Förpackning

Oavsett om det handlar om glas, plåt, plast, kartong eller papper, primär eller sekundär - med DQS har du ett certifieringsföretag vid din sida som känner till både produktionsprocesserna och kraven från kunderna och tillsynsmyndigheterna.

Våra expertområden omfattar certifiering enligt internationellt erkända standarder för förpackningssäkerhet och kvalitet, särskilt för livsmedel, läkemedel, kosmetika och andra produkter med höga krav på hygienhantering.

Show more
Show less
Blogg
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure Version 2 - pågående ändringar

Blogg
BRC PACKAGING VERSION 5, BRC PACKAGING 5
Loading...

BRC Packaging Version 5 publicerad: Översikt över nya funktioner

Blogg
IFS PACSECURE VERSION 2, IFS PACSECURE  2
Loading...

IFS PACsecure Version 2 - Slutlig version släppt

Konsumtionsvaror och HPC

Produktion, lagring och transport av konsumtionsvaror omfattas av de högsta kraven på kvalitet, hygien och produktsäkerhet. Detta gäller särskilt, men inte bara, produkter som kommer i kontakt med kroppen, t.ex. kosmetika och produkter för personlig vård. Certifiering av god tillverkningspraxis (GMP) och ledningssystem för kvalitet och hygien är en av våra kärnkompetenser. Tillverkare av kosmetiska råvaror finner också i DQS en kompetent partner för certifiering och revision enligt internationellt erkända standarder.

Blogg
IFS HPC STANDARD VERSION 2, IFS HPC STANDARD
Loading...

IFS HPC Standard Version 2 publicerad: Förändringarna i korthet

Blogg
KONSUMGÜTERINDUSTRIE, ICOMPLIANCE-INITIATIVE
Loading...

Kvalitet och säkerhet inom konsumtionsvaruindustrin: DQS är partner i iCompliance-initiativet

Blogg
IFS HPC VERSION 3, IFS HPC 3
Loading...

IFS HPC version 3 - Tidsplan och ändringar