"Säker mat för konsumenter över hela världen". Visionen för Global Food Safety Initiative (GFSI) kan bara förverkligas om kraven på livsmedelssäkerhet kontinuerligt anpassas till den senaste utvecklingen inom branschen. Därför har GFSI nu publicerat en ny version. Vilka förändringar finns i revideringen och vad innebär dessa förändringar för dig? Här är en sammanfattning:

Global Food Safety Initiative lanserades år 2000 med målet att hitta samarbetslösningar för kollektiva livsmedelssäkerhetsfrågor. GFSI syftar till att standardisera revisionskriterier, minska livsmedelsrisker och kostnader och samtidigt bygga upp förtroende i hela försörjningskedjan. För detta ändamål har GFSI utvecklat så kallade Benchmarking Requirements, som uppdateras regelbundet.

Livsmedelsstandarder som IFS, BRCGS och FSSC 22000 har genomfört dessa krav och erkänns av GFSI. För att fortsätta att behålla erkännandet är det nödvändigt att standardiseringsorganen genomför nya/förändrade GFSI-krav i sin egen standard i god tid. Av denna anledning är GFSI-revisionen ett sätt för dig som användare av standarden att förutse den framtida utvecklingen av GFSI-erkända standarder. Låt oss tillsammans ta en titt i kristallkulan.

Vad förändras i den nya versionen?

Den nya versionen innehåller element som för närvarande får mycket uppmärksamhet inom livsmedelssäkerhetsområdet. En av dessa är livsmedelssäkerhetskultur. Detta begrepp beskriver gemensamma värderingar, övertygelser principer och normer som påverkar attityder och beteenden inom livsmedelssäkerhet i hela organisationen. Delar av livsmedelssäkerhetskulturen initieras av den högsta ledningen. Detta omfattar till exempel kommunikation om riktlinjer och ansvar för livsmedelssäkerhet, utbildning, feedback från de anställda om frågor som rör livsmedelssäkerhet, prestationsstyrning osv. GFSI publicerade redan förra året ett ställningstagande i ämnet, du kan hitta en sammanfattning här. Ta reda på varför livsmedelssäkerhetskulturen är så viktig i det här blogginlägget.

Dessutom införs i den nya versionen en obligatorisk översyn av spårbarhetssystemets effektivitet. En annan förändring gäller produktutveckling. Design- och utvecklingsprocesser ska upprättas, genomföras och underhållas för att säkerställa att nya/förändrade produkter eller tillverkningsprocesser ger säkra och lagliga varor. Dessutom kommer det att krävas regelbundna inspektioner av anläggningar och arbetsutrustning.

I version 2020 stärker GFSI transparensen och objektiviteten i revisionsprocessen. Till exempel är oanmälda revisioner nu inte längre frivilliga utan blir obligatoriska. Få detaljerad information om denna förändring här. Dessutom har en minsta revisionstid införts.

Författare
Constanze Illner

Constanze Illner (she/her) is Research and Communications Officer in the area of sustainability and food safety. In this position, she keeps an eye on all important developments in this context and informs our clientele in a monthly newsletter. She also moderates the annual Sustainability Heroes conference.

Loading...