"Безопасни храни за потребителите по целия свят". Визията на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) може да бъде осъществена само ако изискванията за безопасност на храните непрекъснато се адаптират към най-новото развитие в индустрията. По тази причина GFSI вече публикува нова версия. Какви са промените в ревизията и какво означават тези промени за Вас? Ето обобщението:

Глобалната инициатива за безопасност на храните стартира през 2000 г. с цел намиране на съвместни решения на колективни проблеми, свързани с безопасността на храните. GFSI има за цел да стандартизира критериите за одит, да намали рисковете и разходите за храните, като същевременно изгради доверие в цялата верига на доставки. За тази цел GFSI е разработила т.нар. изисквания за сравнителен анализ, които се актуализират редовно.

Стандарти за храни като IFS, BRCGS и FSSC 22000 прилагат тези изисквания и са признати от GFSI. За да продължат да поддържат признаването, е необходимо създателите на стандарти своевременно да прилагат новите/променените изисквания на GFSI в собствените си стандарти. Поради тази причина ревизията на GFSI е начин Вие, като потребител на стандарта, да предвидите бъдещото развитие на признатите от GFSI стандарти. Нека заедно да погледнем в кристалната топка.

Какво се променя в новата версия?

Новата версия включва елементи, на които в момента се обръща голямо внимание в областта на безопасността на храните. Един от тях е културата на безопасност на храните. Този термин описва споделените ценности, принципи, вярвания и норми, които влияят върху нагласите и поведението в областта на безопасността на храните в цялата организация. Елементите на културата за безопасност на храните се инициират от висшето ръководство. Това включва например комуникация относно политиките и отговорностите в областта на безопасността на храните, обучение, обратна връзка със служителите по въпроси, свързани с безопасността на храните, управление на резултатността и др. GFSI вече публикува документ с позиция по темата миналата година, чието резюме можете да намерите тук. Разберете защо културата на безопасност на храните е толкова важна в тази публикация в блога.

Освен това в новата версия се въвежда задължителен преглед на ефикасността на системата за проследяване. Друга промяна е свързана с разработването на продукти. Ще бъдат създадени, въведени и поддържани процеси на проектиране и разработване, за да се гарантира, че новите/модифицираните продукти или производствени процеси произвеждат безопасни и законни стоки. Освен това ще се изискват редовни проверки на съоръженията и работното оборудване.

Във Версия 2020 GFSI засилва прозрачността и обективността в процеса на одитиране. Например, необявените одити вече не са доброволни, а стават задължителни. Подробна информация за тази промяна можете да получите тук. Освен това е въведена минимална продължителност на одита.

Автор
Constanze Illner

Констанце Илнер е служител в областта на научните изследвания и комуникациите в сферата на устойчивостта  на храните. На тази позиция тя следи всички важни събития в този контекст и информира клиентите ни в месечен бюлетин. Тя също така модерира годишната конференция "Sustainability Heroes".

Loading...