"Veilig voedsel voor consumenten wereldwijd". De visie van het Global Food Safety Initiative (GFSI) kan alleen worden gerealiseerd als de voedselveiligheidseisen voortdurend worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen in de industrie. Om deze reden heeft GFSI nu een nieuwe versie gepubliceerd. Wat verandert er in de herziening en wat betekenen deze wijzigingen voor u? Hier is de samenvatting:

Het Global Food Safety Initiative werd in 2000 gelanceerd met als doel gezamenlijke oplossingen te vinden voor collectieve voedselveiligheidsproblemen. Het GFSI heeft tot doel de auditcriteria te standaardiseren, de voedselrisico's en de kosten te verminderen en tegelijkertijd het vertrouwen in de hele toeleveringsketen op te bouwen. Daartoe heeft het GFSI zogeheten Benchmarking Requirements ontwikkeld, die regelmatig worden bijgewerkt.

Levensmiddelennormen zoals IFS, BRCGS en FSSC 22000 hebben deze vereisten geïmplementeerd en worden door GFSI erkend. Om de erkenning te blijven behouden, is het noodzakelijk dat normstellers nieuwe/gewijzigde GFSI-eisen tijdig in hun eigen norm implementeren. Daarom is de GFSI Revision een manier voor u, als gebruiker van de norm, om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in GFSI-erkende normen. Laten we samen een blik in de glazen bol werpen.

Wat verandert er in de nieuwe versie?

De nieuwe versie bevat elementen die momenteel veel aandacht krijgen op het gebied van voedselveiligheid. Een daarvan is voedselveiligheidscultuur. Deze term beschrijft gedeelde waarden, overtuigingen principes en normen die de houding en het gedrag ten aanzien van voedselveiligheid in de hele organisatie beïnvloeden. Elementen van de voedselveiligheidscultuur worden geïnitieerd door het senior management. Het gaat bijvoorbeeld om communicatie over het voedselveiligheidsbeleid en de verantwoordelijkheden, opleiding, feedback van werknemers over voedselveiligheidsgerelateerde kwesties, prestatiemanagement, enz. GFSI heeft vorig jaar al een position paper over dit onderwerp gepubliceerd, een samenvatting vindt u hier. Lees in deze blogpost waarom een voedselveiligheidscultuur zo belangrijk is.

Verder introduceert de nieuwe versie een verplichte beoordeling van de effectiviteit van het traceerbaarheidssysteem. Een andere wijziging heeft betrekking op productontwikkeling. Er zullen ontwerp- en ontwikkelingsprocessen worden vastgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd om ervoor te zorgen dat nieuwe/gewijzigde producten of productieprocessen veilige en legale goederen opleveren. Bovendien zullen faciliteiten en werkapparatuur regelmatig moeten worden geïnspecteerd.

In versie 2020 versterkt GFSI de transparantie en objectiviteit in het auditproces. Zo zijn onaangekondigde audits nu niet langer vrijwillig, maar worden ze verplicht. Gedetailleerde informatie over deze verandering vindt u hier. Bovendien is er een minimale auditduur ingevoerd.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...