GFSI heeft versie 2020 van de Benchmarking Requirements gepubliceerd en deze brengt een belangrijke verandering: onaangekondigde audits zijn verplicht geworden voor GFSI-erkende normen. Wij hebben deze eis onder de loep genomen en alle belangrijke informatie hieronder voor u samengevat.

Het Global Food Safety Initiative werd in 2000 gelanceerd met als doel gezamenlijke oplossingen te vinden voor collectieve voedselveiligheidsproblemen. Een van de doelstellingen van het GFSI is de certificeringssystemen te harmoniseren. Daartoe heeft het GFSI zogeheten Benchmarking Requirements ontwikkeld, die worden gebruikt om de vergelijkbaarheid tussen verschillende normen te waarborgen.

Normalisatie-instituten zoals IFS, BRCGS en FSSC 22000 hebben deze vereisten geïmplementeerd en worden door GFSI erkend. Om de erkenning te blijven behouden, is het noodzakelijk dat normstellers nieuwe/gewijzigde GFSI-eisen tijdig in hun eigen norm implementeren.

Met de nieuwe GFSI versie 2020 worden IFS & BRCGS gecertificeerde sites nu geconfronteerd met een belangrijke verandering: onaangekondigde audits zijn verplicht geworden.

Onaangekondigde IFS-audits

IFS heeft al doctrines gepubliceerd voor verschillende normen waarin deze nieuwe eis is geïmplementeerd. Een doctrine is een normatief document dat moet worden gevolgd in aanvulling op de eisen in de norm. Voor de volgende normen is een doctrine gepubliceerd waarin het gebruik van de optie van onaangekondigde audits eens in de drie jaar verplicht wordt gesteld:

IFS Food, IFS Logistics & IFS PACsecure.

Vanaf 1 januari 2021 moet ten minste elke derde certificeringsaudit voor deze normen onaangekondigd zijn. Deze optie geniet de voorkeur voor hercertificeringsaudits, maar kan ook worden gebruikt voor initiële certificeringen.

Om zich voor een onaangekondigde audit in te schrijven, moet het bedrijf zijn certificatie-instelling ten minste vóór het begin van het auditvenster (zie hieronder) op de hoogte brengen. Dit geldt zowel voor bedrijven die dezelfde certificatie-instelling hebben als voor bedrijven die van certificatie-instelling veranderen. Indien de onderneming de certificatie-instelling niet verwittigt voor de start van het auditvenster, kan de optie "Onaangekondigd" niet geselecteerd worden.

Voor IFS Food en IFS PACsecure kan de auditperiode in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de certificatie-instelling worden uitgesteld. Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de geldigheid van het certificaat korter kan zijn. Eventuele hiaten in de certificatie worden vóór de registratie tussen de site en de certificatie-instelling besproken.

Indien de certificatiecyclus onderbroken wordt op een ogenblik dat een onaangekondigde audit zou moeten plaatsvinden, moet de volgende certificatieaudit (= initiële audit) onaangekondigd zijn.

Onaangekondigde audits bij BRCGS

BRCGS heeft ook een standpuntverklaring gepubliceerd die de invoering van onaangekondigde audits verplicht stelt voor de standaarden BRCGS Voedselveiligheid Issue 8, BRCGS Verpakkingsmaterialen Issue 6 en BRCGS Opslag & Distributie Issue 4. Er moet nu binnen drie jaar ten minste één onaangekondigde audit worden uitgevoerd.

Schema

Voor Voedselveiligheid en Verpakkingsmaterialen audits geldt deze regelgeving sinds 1 feb. 2021 en voor Opslag en Distributie Issue 4 is dat 1 mei 2021.

De regel heeft alleen gevolgen voor locaties die een aangekondigd auditprogramma gebruiken; locaties die al een onaangekondigd auditprogramma gebruiken, worden niet door de nieuwe regel getroffen.

Of de volgende audit aangekondigd of onaangekondigd zal zijn, zal door de certificatie-instelling worden meegedeeld nadat het certificaat is afgegeven. Het gesprek tussen de certificatie-instelling en de locatie moet binnen drie maanden na de laatste audit plaatsvinden.

De onaangekondigde audit kan plaatsvinden binnen vier maanden voorafgaand aan de auditvervaldatum. Dit is inclusief de 28 dagen voorafgaand aan de vervaldag van de audit. Na de vervaldatum vindt de audit niet meer plaats, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Audits vinden alleen plaats op weekdagen tijdens de normale exploitatie van de site, tenzij vooraf met de site andere afspraken zijn gemaakt.

De vestiging mag maximaal 10 dagen blokkeren waarop geen audit kan plaatsvinden. Sites die om de zes maanden worden geauditeerd, kunnen maximaal 5 dagen blokkeren. Om een dag te kunnen blokkeren moet er een legitieme reden zijn, zoals een bezoek van een klant voor een geplande eerste productie waarbij technisch personeel en managers betrokken zijn. De afwezigheid van een specifieke werknemer is geen reden voor een niet-auditdag. Data en redenen moeten minstens 4 weken op voorhand aan de certificatie-instelling worden meegedeeld.

U kunt de standpuntverklaring hier bekijken . Daarin vindt u ook gedetailleerde informatie over het auditproces.

Onaangekondigde audits FSSC 22000

In deze norm waren onaangekondigde audits al verplicht om de drie jaar. Sinds versie 4 moet ten minste één van de twee toezichtsaudits onaangekondigd zijn. Voor deze norm zijn dus geen veranderingen te verwachten.

Auteur
Constanze Illner

Constanze Illner is onderzoeks- en communicatiemedewerker op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid. In deze functie houdt zij alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied in de gaten en informeert zij onze klanten via een maandelijkse nieuwsbrief. Ook modereert zij de jaarlijkse Sustainability Heroes conferentie.

Loading...